Nyheter
MINNEORD:

Harriet Flaatten

Etter 86 år stanset hennes livs tid på Majorstutunet bo- og behandlingshjem 28. april. Vi har kjent henne siden arkitektutdannelsen på Statens håndverks- og kunstindustriskole under krigen.


Harriet, med de brune øynene og det glade engasjement når det gjaldt politiske og kulturelle begivenheter i tiden. Skuffelsen i ansiktet hvis vi ikke var like entusiastiske som henne i en sak. Hun engasjerte seg hurtig og begeistret, av og til for hurtig, og man kunne forvente seg ertende bemerkninger hvis man ikke fulgte opp hennes argumentasjon. Som datter av vår første riksantikvar Harry Fett har hun vel vært preget både av arv og miljø, og i de senere år kretset hun stadig omkring begivenheter i sin barndom hos venner, familie og arkitektskolen i Oslo. Kanskje hennes største bragd var at hun førte an i redningen av byområdet Homansbyen med sin verdifulle og merkelige bygningsmasse. I dag vernet av reguleringsvedtak og byantikvariske tiltak. For dette pionerverk hadde hun særlige forutsetninger som hun visste å benytte. Som entusiastisk medlem av Fortidsminneforeningen var hun med på å starte bladet «Fortidsvern» i 1975. Egentlig ville hun bli interiørarkitekt, og gikk snekkerpraksis før hun bestemte seg for arkitekt-yrket. Hun hadde sin første praksis hos arkitekt Henning Astrup, og siden ble hun 24 år hos kommunearkitekten i Bærum med ansvar for skoler, helsestasjoner etc. Blant de beste var Snarøya skole og Haug skole og ressurssenter. Sistenevnte var spesiell, med sin rotunde som i dag er restaurert ved rehabilitering av skolen. Videre Haldenskogen daginstitusjon og Helgerud spebarnshjem, som henholdsvis i 1978 og 1984 ble vist på utstillinger i Paris og Berlin.

Hun var forman i Oslo Arkitektforening og aktiv i opprettelsen av Kvinnehuset i gamle «Gullfisken» i Oslo i 1975. Hun reiste mye i sitt yrkesaktive liv, også til fjernere strøk som Japan og Mexico. Som samfunnsbevisst, engasjert arkitekt, glad i byen og godt kjent i Oslo. En bypatriot med humor og pågangsmot har lagt ned sitt virke.