Nyheter

Hauskvartalet: Ulike forventninger

Siden det omstridte Hauskvartalet ble solgt til eiendomsutviklingsselskapet Urbanium i mai 2016, har medvirkningsprosessene kommet i gang. Vi gjør opp status. 


Partene har ulike forventinger til medvirkningsprosessene i Hauskvartalet. Foto: Ingvild Skeie Ljones

Urbanium har tidligere invitert til dialogmøter med beboere i H40 og andre brukere av kvartalet. Arkitektkontoret Context, som utfører medvirkningsprosesser på vegne av Urbanium, inviterer til medvirkningsmøte 12. oktober, med kultur som tema.

 

Vi har snakket med ulike aktører i Hauskvartalet om deres erfaringer så langt og forventninger til de videre medvirkningsprosessene. 

 

Urbanium: Ønsker dialog med Hausmania

Markedssjef i Urbanium, Mona Bjørkli Eriksen, viser til at medvirkningsprosessen er et krav i reguleringsplanen og at målet er et miljøprogram som skal gjelde for hele kvartalet.

 

«Miljøprogrammet skal utarbeides gjennom et samarbeid mellom eierne og Hauskvartalet,» skriver Eriksen i en epost.

 

Hun understreker videre at kravet til medvirkning er fastlagt både i reguleringsbestemmelsene og i kjøpekontrakten som Urbanium har inngått med Oslo kommune.

 

«Når det er sagt ønsker Urbanium en god medvirkningsprosess og tror at vi vil få de beste løsningene gjennom dialog med Hausmania, Vestbredden Vel Vel, Elvebakken videregående skole, naboer, drivere av kulturvirksomheter og alle andre som måtte ha gode innspill til hvordan Oslos første byøkologiske kulturkvartal skal bli.»

 

Eriksen forklarer at informasjon som kommer fram i medvirkningsprosessene, vil bli nedfelt i miljøprogrammet, som sendes Plan- og bygningsetaten sammen med rammesøknaden.

 

«De fremtidsvisjoner og felles mål som fremkommer i miljøprogrammet, vil i den grad det er mulig, være med på å danne premisser for den videre utvikling av våre prosjekter i kvartalet,» forklarer hun.

 

Arkitektnytt spør også om på hvilken måte Urbanium oppfatter at de er forpliktet til å justere planene ut fra hva som kommer fra i disse medvirkningsmøtene.

 

«Når det gjelder utforming og bruk av Hausmannsgate 40, 42 og Brenneriveien 1, er ingenting endelig bestemt. Medvirkningsprosessen blir derfor være veldig viktig her. Når det gjelder kulturbygget som er leid ut til Vega Scene, er også innspillene fra prosessen viktige, men her er mye allerede låst gjennom de avtaler som er inngått,» svarer Eriksen.

 

Context: – Det er en kompleks sak

Context AS utfører medvirkningsprosessene i Hauskvartalet på oppdrag fra Urbanium. Katie Hagen i Context sier de har vært i kontakt med folk i Hauskvartalet, og funnet ut at meningene om utbyggingsplanene er svært delte.

 

«Hauskvartalet er en kompleks sak,» skriver Hagen i en mail, og fortsetter: «Det finnes flere mennesker og aktører med tilknytning til kvartalet som er positive til utviklingen og ser mulighetene, i tillegg til noen som har mistillit og er skeptiske. Vi har kommet i dialog med en rekke forskjellige mennesker og institusjoner gjennom en kombinasjon av fortrolige og offentlige samtaler og møter,» sier hun.

 

Hagen mener det er for tidlig å snakke om innholdet i medvirkningsprosessen, det samme gjelder den informasjonen de så langt har fått.

 

«Fokus akkurat nå er å prøve å få flest mulig mennesker til å være med på dialogen som pågår. For å kunne få det til må en del av de berørte menneskene kunne vite at de kan snakke med meg i fortrolighet. På samme tid er vi opptatt av å kontinuerlig øke åpenheten rundt prosessen og etablere en positiv dialog så snart som mulig. Fokuset er på de individuelle synspunkter, og at alle har friheten til å uttrykke og bidra med disse.»

 

Hagen har forventninger til at medvirkningsmøtet 12. oktober vil kunne samle alle engasjerte aktører som vil være med på utviklingen av Hauskvartalet som kulturkvartal i en åpen, positiv og konstruktiv dialog om fremtidsvisjon og muligheter.

 

– Vi vil utforske muligheter for samspill mellom aktørene og drøfte hvordan partene kan bidra til å realisere fremtidsvisjonene, inkludert utbygger, avslutter hun. 

 

Hausmania: – Begrensede forventninger 

Ole Pedersen, styreleder i Hausmania, er imidlertid usikker på om han vil delta. Skepsisen skyldes både at han mener det er galt at H40 skal rives, og at de medvirkningsprosessene som så langt er presentert framstår som svake.

 

– Jeg har begrensede forventinger til dette. Jeg oppfatter dette som symbolsk medvirkning. Når det gjelder H40, blir beboerne invitert til å delta i å medvirke til å kaste ut seg selv. Det går jo ikke. Reguleringen sier at utviklingen skal skje på LA 21-prinsipper, som er basert på bolig som en menneskerett. Det er symbolsk for hvor hul denne medvirkningen virker å være, når det innebærer å rive folks hjem. Vi frykter at en deltakelse vil bidra til å legitimere at nåværende beboere blir overkjørt, sier Pedersen.

 

Pedersen mener videre at kvaliteten på medvirkningsprosessene ikke er tillitvekkende.

 

– Det som har vært presentert hittil, er mer en innspillsprosess, en symbolsk medvirkning. Dét er ikke interessant for oss. Reguleringsplanen for Hauskvartalet gir høye forventinger til disse medvirkningsprosessene. Men det er ikke gitt noe signal om at reguleringsplanen skal tas til følge. Så prosessen er svak.

 

Pedersen opplyser at Hausmania skal inviterere til et mulighetsseminar 19. oktober.

 

– Vi skal invitere til samtale og prøve å se på mulighetene i kvartalet. Løfte blikket og se litt framover, sier han.