Nyhet

Historiefortelling i ny form

Tag arkitekter og Bergen kommune fikk landskapsarkitekturprisen 2019 for Lyreneset friluftsområde. Bjørbekk & Lindheim mottok NLAs ærespris for Ensjøbyen.


Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter fikk ærespris, for sitt bidrag til transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby. NLA delte ut prisen under IFLA-konkressen Common Ground. Her ses Bjørbekk & Lindheims gangbro over Grenseveien parallelt med den gjenåpnede Hovinbekken. Foto: Nils Petter Dale

Om prisen og IFLA

Den årlige landskapsarkitekturprisen, ble stiftet av NLA i 2015, og er en hederspris for landskapsarkitektur. 

Prisen kan bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur. 

Prisen skal synliggjøre og fremme faget.

Juryen for årets pris besto av følgende NLA-medlemmer: 

Torunn Hognestad, leder av juryen, Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms, Jan Løvdal fra Trøndelag, Inger Hageberg for Vestlandet, Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet, Christine Gjermo for Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant, varamedlem Astrid Skalleberg

Om IFLA

IFLA 2019 World Congress arrangeres av den internasjonale landskapsarkitektforeningen IFLA i samarbeid med den norske landskapsarkitekturforeningen NLA. Det er 30 år siden kongressen sist ble arrangert i Norge. 

IFLA 2019 World Congress er partner i Oslo miljøhovedstad 2019.

Kongressen er også en del av høyskoleutdanning i landskapsarkitektur i Norges 100-årsjubileum og NLAs 90-årsjubileum.

Under Common Ground – IFLAs verdenskonferanse i Oslo (se faktaboks) – delte Norske landskapsarkitekters forening (NLA) ut de to prisene.

Landskapsarkitekturprisen 2019

Landskapsområdet Lyreneset ligger mellom Gravdal og Laksevåg langs innseilingen til Bergen sentrum. Prisen ble tildelt blant annet for hvordan man har oppgradert den historiske parken med dagens bruk som viktig premiss, skriver NLA i en pressemelding.

Det er ikke brukt store maskiner i anleggsarbeidet, og det har vært lagt vekt på håndverk og gjenbruk av materialer fra stedet, skriver NLA og omtaler prosjektet som «historiefortelling i ny form».

Tag arkitekter fikk sammen med oppdragsgiver Bergen kommune Landskapsarkitekturprisen 2019 for landskapsområdet Lyreneset i Bergen. Her ses en tursti fra området. Foto: Inger Hageberg

Vekslende landskapsrom

Lyreneset utgjør en viktig grønn lunge som turområde og badeplass. Stedets natur- og kulturkvaliteter er, ifølge NLA, foredlet og tilgjengeliggjort for flere mennesker gjennom informasjon, oppgraderte turveier og tråkk, og punktvise opparbeidelser av møte- og aktivitetsplasser. Langs vandringen rundt neset kan man oppleve rester fra tidligere bosetting og hager samt vekslende landskapsrom, skriver de.

Juryens begrunnelse: «Prosjektet både tydeliggjør og opprettholder stedets grønne karakter, landskap og historie på en nyskapende måte ved bruk av enkle og effektive midler. […]

Enkelheten viser seg i gjennomtenkt design, enkel materialbruk, god til passing til naturen, i tillegg til lekne og dristige elementer på det historiske stedet.»

Ansvarlige landskapsarkitekter for prosjektet var Merete Gunnes, Linn Riise Handal og Guro. Prosjektansvarlig var Merete Gunnes, og arkitekt og produktdesigner var Aina Moe.

Fra prisutdelingen i Oslo kongressenter. Prosjektansvarlig for Lyreneset friluftområde, Merete Gunnes, tok imot Landskapsarkitekturprisen 2019 for Tag arkitekter. Foto: Nicolas Tourrenc

Ærespris for Ensjø parkdrag

Bjørbekk & Lindheim fikk ærespris for transformasjonsarbeidet på Ensjø, fra bilby til boligby. Gjennom en sammenhengende planperiode på tolv år har kontoret arbeidet målrettet med prosjektering av gater, parker, plasser og bekkeåpningsanlegg for å bidra til å etablere en stedsidentitet for Ensjøbyen i Oslo, ifølge pressemeldingen.

Prosjektet er blant de store og viktige bytransformasjons-prosjektene som definerer vår tids landskapsarkitektoniske idealer, skriver NLA. De mener naturen får sette premissene for byutformingen i prosjektet.

Det viktigste grepet i Bjørbekk & Lindheims arbeid er, ifølge NLA, gjenåpning av Hovinbekken hvor landskapsarkitekten har brukt gjenskaping av natur som et planverktøy. NLA følger opp rosen med en oppfordring om at man i nye transformasjonsområder bør gjøre enda sterkere prioriteringer for å bevare eller gjenskape det grønne grepet.

«Prosjektet vitner om sterk utholdenhet og urokkelig fokus på stedets muligheter gjennom målrettet formgivning og en tydelig bevissthet om detaljene.» skriver NLA.

 I prosjektet var Bjørbekk & Lindheim ansvarlig for bekk- og parkprosjektering. Norconsult hadde overordnet prosjektledelse. Oslo kommune var byggherre.

Line Løvstad Nordbye tok imot æresprisen på vegne av Bjørbekk & Lindheim. Foto: Nicolas Tourrenc