Nyheter

Hva er en bypark?

Nedre Foss har vært et viktig tema ved mange norske og nordiske arkitekt- og landskapsarkitektkontorer i høst. Den åpne konkurransen om Bypark Nedre Foss fikk  en flott avslutning med premieutdeling på Dansens hus tirsdag 16. desember. 


Forslaget «Flyt» . Illustrasjon: Norconsult Sandvika

Bak store vinduer med utsikt over Akerselva og prosjektområdet på motsatt elvebredd fikk de frammøtte nippe til høye stetteglass, se en forrykende danseoppvisning og lytte til noen velvalgte ord både fra kommunalt og statlig hold, blant annet ved Kjetil Storaas Hansen, direktør i Friluftsetaten i Oslo kommune, og statsekretær Heidi Sørensen. Det var mange glade ansikter å se etter at jurymedlem Randi Wøien, MNAL, hadde redegjort for juryens generelle kritikk og foretatt premieutdelingen – til tross for at det ikke ble delt ut noen 1. premie. 

Andrepremie til ungt team

Forslaget «Flyt», signert Norconsult i Sandvika ved Sylvia Piamonte Samuelsen, Guro Lehne Lundqvist, Line Beate Løvlien, Ulrich Pulg og Anne Sofie Western Lileng, som alle er landskapsarkitekter, i tillegg til stud.l.ark. Hanne Katrine Solli, arkitekt/planlegger Anniken D. Reinertsen og lysdesigner Mari Gaasemyr, var det nærmeste man kunne kalle en vinner, med andrepremien på 250 000 kroner. Et relativt ungt team fra et ungt landskapsarkitektmiljø i et stort ingeniørfirma kan glede seg over å ha nådd til topps i en internasjonal konkurranse.

– Dette var gøy, for vi har jobbet mye med forslaget, sa Guro Lehne Lundqvist etter premieutdelingen. Juryen mener at «Flyt» har en overordnet styrke i forhold til de andre innleverte prosjektene på grunn av hovedgrepet med etablering av en åpen grønn slette, sittekant og romslig område langs elva, etablering av en forbindelse øst-vest og en åpen urban plass sentralt i området ved Vulkanbrua, i tillegg til integrering av landskapet opp mot siloen. 
 
Én tredjepremie og tre innkjøp
Juryen har levert en solid rapport med fyldig omtale av alle forslagene, men stedvis er det ikke helt enkelt å se sammenhengen mellom kritikk og premiering. I juryens generelle kritikk heter det for eksempel om elementer i parken at «juryen stiller spørsmålstegn ved bruk av vannelementer i parken», og videre at «forslagene har vist at betongdekket som utgangspunkt for designet av parken blir svært kunstig for bruken». At juryen samtidig tildeler 3. premie på kr. 160 000, det vil si konkurransens nest beste plassering, til forslaget «På kornet», signert Bjørbekk og Lindheim, hvor både vannelementer og bruk av det eksisterende betongdekket er blant de viktigste grepene, kan virke som en selvmotsigelse. I konklusjonen kommer det imidlertid fram at det er forslagets analyse av bevegelseslinjer og vegsystem som juryen mener innehar en styrke i forhold til de øvrige prosjektene.

Innkjøp på kr. 30 000 ble tildelt prosjektene «Lakseflaks» ved forfatter Acona Technopole AS for god overordnet analyse og innfallsvinkel til oppgaven, for å være det eneste forslaget som har vist terskler i stedet for fisketrapp, og for serviceboks som kombinerer klatrevegg med servicefunksjoner. «Akerselva arena», signert PML arkitektur/CLD (Carl Larsson Design) og Ullrich Mende, sivilarkitekt, fikk innkjøp på kr. 30 000 for å trekke paviljongelementet inn i parken, og gode kvaliteter knyttet til scenen som romlig element. «Q=A*v», signert Asplan Viak AS og Arkitekturverkstedet i Oslo, ble premiert med innkjøp for et godt landskapsgrep som tar hånd om det store landskapsrommet.

Plen og bevegelse
I juryens rapport presiseres ønsket om en robust, fleksibel park. Juryen mener at «Flyt» har en overordnet styrke i forhold til de andre innleverte prosjektene på grunn av hovedgrepet med etablering av den åpne grønne sletta. Akerselva miljøpark er, som konkurransegrunnlaget og juryens rapport understreker, av regional verdi. Nedre Foss park er den siste brikken som skal gjøre parkdraget fra marka til fjorden komplett. Med det valgte prosjektforslaget vil denne siste perlen i stor grad handle om det samme som de andre perlene på snora: åpne gressletter og bevegelseslinjer.

I konkurranseprogrammet er ønsket om elementer som kan tilføre aktivitet i parken, et vesentlig tema. En stor, åpen gresslette kan benyttes til ballspill, badminton, soling og grilling, men dette er aktiviteter som også preger øvrige deler av arealene langs Akerselva, og de andre parkene i Oslo. Kanskje skapte konkurransen om Bypark Nedre Foss en forventning om at denne parken skulle ha et mer utradisjonelt preg og innhold? Juryen mener at «forslagene hvor det er vist muligheter fremfor å låse fleksibiliteten ved å legge inn mange og faste elementer innehar en styrke og et svar i forhold til ønsket fleksibilitet», og at ulike elementer lar seg tilføye dersom hovedgrepet med disponering og god adkomst er løst.

En utfordrende oppgave
Mange kontorer har i høst vært i sving for å produsere ideer til en bypark på Nedre Foss. Antall påmeldte til konkurransen var mange ganger større enn antallet leverte forslag. Mange kontorer har i sin travle hverdag tydeligvis ikke maktet å komme i mål med konkretisering og illustrasjon av ideene. Et stort antall ubetalte arbeidstimer ligger bak hvert av de innleverte forslagene, og at juryen ikke så seg i stand til å dele ut en førstepremie, blir i den sammenhengen litt trist. Nitten team har utforsket hva en bypark er, og hva de mener er gode grep for akkurat dette stedet. At juryen konkluderer med at ingen av forslagene har løst konkurransens utfordringer på en fullt ut tilfredsstillende måte, må være et uttrykk for hvor kompleks oppgaven har vært.

Starten
Premieutdelingen på Nedre Foss før jul markerte også starten på det virkelige arbeidet med utforming av den nye byparken. Det vil bli en spennende prosess for Norconsult og Friluftsetaten. Bypark Nedre Foss er den siste perlen i Akerselva miljøpark. Plasseringen i byen gjør den til en viktig perle.
 

Fra venstre: Guro Lehne Lundqvist, Line Beate Løvlien, Sylvia P. Samuelsen, Anne Sofie W. Lileng
 (alle landskapsarkitekter mnla) Anniken D. Reinertsen (arkitekt), Hanne Katrine Solli (stud.lark). 
Foto: Sissel Heminsen
Fra venstre: Guro Lehne Lundqvist, Line Beate Løvlien, Sylvia P. Samuelsen, Anne Sofie W. Lileng (alle landskapsarkitekter mnla) Anniken D. Reinertsen (arkitekt), Hanne Katrine Solli (stud.lark). Foto: Sissel Heminsen