Nyhet

– Hvad fanden sker der?

Initiativtagerne bak dansk opprop om seksuell trakassering kritiserer de danske arkitektskolene for å gjøre for lite. «Ingen quick fix», svarer rektor ved Det Kongelige Akademi.


«Seksuell trakassering er et problem på uddannelsesinstitutionerne, og det skal stoppes. Og det kan det!», skriver initiativtagerne bak dansk opprop mot seksuell trakassering. Foto: Pixabay

Debatten som nå utspiller seg på nettstedet Politiken Byrum skjer i forlengelsen av at en gruppe arkitekter samlet erfaringer med og historier om seksuell trakassering i dansk arkitektbransje og på landets to arkitektskoler.

«Den manglende debat om sexisme i arkitektbranchen er himmelråbende. Hvad fanden sker der? Vi ved da alle, at det nærmest er et grundvilkår i vores branche», skriver arkitekt og initiativtager Heidi Jacobsgaard Schøbel i et innlegg på Politiken Byrum.

«Under den første MeToo-bølge var der nærmest pinlig tavshed i hele arkitektbranchen. Ingen talte højt om det åbenlyse – at sexisme og sexistiske krænkelser er et kæmpe problem i vores branche», fortsetter hun.

Blind? 

Jacobsgaard Schøbel stiller seg kritisk til at Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Akademi i København, ikke har satt i gang nye undersøkelser eller initiativer for å stoppe og endre ukulturen med seksuell trakassering. «Enten må hun være blind, eller også sidder hun en masse andre eksempler overhørig», skriver Jacobsgaard Schøbel. 

«Allerede på studiet lærer man at ’finde sig i det’. Derfor er det simpelthen for dårligt, at Det Kongelige Akademi og rektor Lene Dammand Lund ikke tager mere ansvar», skriver hun.

«At ændre en kultur om sexisme er ikke et quick fix,» skriver Lene Dammand Lund, rektor på Det Kongelige Akademi i København i Politiken. Foto: KADK

Flere tiltak 

Dammand Lund svarer at det allerede har endret seg ved skolen, at det i dag er enklere å klage inn seksuell trakassering til ledelsen. Samtidig vedgår hun at å endre en kultur for seksuell trakassering ikke er noen «quick fix», men slår fast at hun på ingen måte vender det blinde øyet til problemet. 

Rektoren viser til flere tiltak som er gjennomført ved skolen de siste årene, blant annet ved å endre klagesystemet for slike saker samt gått i direkte dialog med undervisere «der ikke havde en god omgangstone».    

«Kan vi gøre mere end det, vi allerede har gjort? Ja, særlig den seneste tids intensiverede fokus har gjort, at nye ideer er kommet på bordet», skriver rektor Lene Dammand Lund. 

Ikke nok! 

I et tilsvar kommer de seks initiativtagerne, deriblant Heidi Jacobsgaard Schøbel, med en liste på ti punkter de mener de danske arkitektskolene bør følge. Gruppen ønsker blant annet å formulere et felles verdigrundlag for utdannelsesinstitusjonene og konkrete tiltak og handlinger, som vil sikre at verdigrunnlaget etterleves. Andre forslag er nulltoleranse, ekstern hjelp, tydelige krav til sensorer, temadager og åpnere prosesser rundt konkrete saker.

«Vi er enige i, at det at ændre en kultur omkring sexisme ikke er et quick fix. Det ligger så dybt, at der skal strukturelle ændringer til – og det tager tid. Men faktum er, at det stadig er et problem på uddannelsesinstitutionerne, og det skal stoppes. Og det kan det!» skriver initiativtagerne på Politiken Byrum.