Nyheter

Hvem står bak RKV-søknadene?

Vi har snakket med de åtte søkerne om sammensetningen av gruppene og hvilke intensjoner de har. 


Åtte grupper har søkt om å få prekvalifisering til den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal. Illustrasjon: Statsbygg
Konkurransefakta

– Statsbygg offentliggjorde 15.09.2016 de åtte søknadene om prekvalifisering til den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

– Statsbygg ba om søknad fra grupper med arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse.

– Statsbygg skal nå evaluere søknadene og velge ut de gruppene med det de kaller «best kompetanse, erfaring og kapasitet.»

– Det kan bli alt fra fire til sju grupper som tas ut til å være med i plan- og designkonkurransen som starter i desember i år.

– Gruppene skal levere løsningsforslag i mars 2017.

– En jury skal vurdere forslagene anonymt og kåre to til tre vinnere våren 2017.

– Statsbygg skal deretter forhandle med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt sommeren 2017.

Team URBIS 

Nordic

Rambøll

SLA

Bjørbekk & Lindheim

Asplan Viak

COWI

Aas-Jakobsen – byggteknisk rådgivning

Per Rasmussen – rådgivende ingeniører elektroteknikk

 

Underleverandører: Haptic Architects, Scenario (interiørarkitekter), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

 

Nordic-sjef Gudmund Stokke er talsperson for Team Urbis, og vektlegger god og lang samarbeidserfaring når han forteller om tanken bak teamsammensetningen.

 

– Vi har tatt utgangspunkt i tidligere samarbeidspartnere fra flere store, komplekse prosjekter på arkitekt,- og ingeniør- og landskapsarkitektsiden, blant annet ny terminal ved Oslo og Bergen lufthavn.

I tillegg har Nordic knyttet til seg Haptic arkitekter for å få et annet ståsted på arkitektsiden, og Scenario interiørarkitekter for å styrke teamet på interiørsiden.
 

– Vi ser et stort behov for spiss- og dybdekompetanse og er opptatt av å ha stor nok kapasitet. Derfor er vi glade for at Rambøll er med, de er gode på de ulike ingeniørfagene i tillegg til at de har stor arkitektkapasitet. Asplan Viak er med for å styrke energi- og miljøkompetansen spesielt, sier Stokke.

 

Han forteller at landskapsarkitektene i SLA er valgt inn blant annet fordi de har mye erfaring med utvikling av byrom i kombinasjon med høye sikkerhetskrav. Interiørarkitektene Scenario har også den nødvendige spisskompetansen knyttet til brukerprosesser og utvikling av nye kontorarbeidsformer, understreker han.

– Brukerprosessene blir svært viktige i et nytt regjeringskvartal, sier Stokke.

Adnan Harambasic i Saaha forteller at Team DNA har villet samle faglig anerkjent kompetanse fra alle Norges landsdeler. Slik vil de erstatte den spennvidden et internasjonalt team ville hatt. Foto: Sahaa arkitekter
Adnan Harambasic i Saaha forteller at Team DNA har villet samle faglig anerkjent kompetanse fra alle Norges landsdeler. Slik vil de erstatte den spennvidden et internasjonalt team ville hatt. Foto: Sahaa arkitekter

Team DNA

Reiulf Ramstad Arkitekter,

Pir II

3RW

Lala Tøyen

Smedsvig Landskapsarkitekter

WSP Norge, prosjektledelse

Høyer Finseth, byggteknisk rådgivning

Niras, rådgivende ingeniører

ECT, rådgivende ingeniører elektroteknikk

 

Underleverandører: Saaha, 70° Nord og Deltatek

 

Adnan Harambasic i Saaha arkitekter forteller at navnet Team DNA er forkortelse for Det norske arkitektkontoret, og forsikrer muntert at det ikke er noen selvhøytidelig intensjon bak navnet.
 

– Hvordan tenkte dere da teamet ble satt sammen?

– Vi gikk ut fra den enkle ideen om at det bør være mer enn bare Oslokontor i et slikt team. Gjennom DNA har vi samlet faglig anerkjent kompetanse fra alle Norges landsdeler. På arkitektsiden er det Pir II fra Trondheim, 3RW fra Bergen, 70 grader Nord fra Tromsø, Reiluf Ramstad og oss fra Oslo. Disse skal sammen bidra i den nasjonale oppgaven det er å bygge Regjeringskvartalet, forteller Adnan Harambasic i SAAHA arkitekter.
 

– Vi ønsker å få bredde inn i diskursen på denne måten nå som det ikke ble anledning til å delta med internasjonale team. I dag har vi en større bevissthet om det pluralistiske Norge, sammensatt av ulike regioner og lokalsamfunn, som også innad preges av ulike «virkeligheter». Vi vil arbeide for at Regjeringskvartalet blir et område som reflekterer dette og gir sosial tilhørighet for alle deler av befolkningen, sier Adnan.
 

– Dere har ikke med et eget interiørarkitektkontor. Hvorfor ikke?

– Det er naturlig at vi trekker inn interiørfaget i neste fase. Det er ikke stilt krav til interiørarkitekt i prekvalifiseringsfasen fra Statsbygg sin side og vi har valgt å forholde oss til det. Det er samtidig viktig å ha med seg forståelsen for hvordan departementene fungerer og forstå at behov for fleksibilitet er avgjørende, sier Harambasic. 
 

Valget av landskapsarkitektene Lala Tøyen fra Oslo og Smedsvig fra Bergen skal også spredning på landskapsarkitektursiden. Både geografisk og faglig.
 

– Lala Tøyen er et spennende kontor som vi har jobbet mye med, men som ikke har rukket å få gjennomført så mange store, offentlige prosjekter ennå. Det har derimot Smedsvig, så det er en god kombinasjon, synes vi.

 

Team R

Lund Hagem Arkitekter

Dronninga Landskap

Høyer Finseth, rådgivende ingeniører

ÅF Advansia, prosjektledelse og rådgivende ingeniører

ÅF Reinertsen, rådgivende ingeniører

 

Underleverandører: Tegn_3, Atelier Oslo, Pabas, UnionConsult, Safetec

 

Einar Hagem i Lund Hagem forteller at de er glade for å ha mulighet til å videreføre det nære samarbeidet med Atelier Oslo i Team R.
 

– Vi har jobbet med Deichmanske bibliotek i Bjørvika i noen år nå, og tar også med oss ÅF Avansia som har hatt prosjektledelsen for Deichmanske. Det var ÅF Reinertsen som tok kontakt med oss for å lage et team, forteller Hagem.
 

Tegn_3 er en del av ÅF-gruppen, og skal ivareta kompetanse på kontororganisering og supplere på arkiteksiden. De har jobbet mye med aktivitetsbaserte kontorløsninger, forteller Hagem.

– Teamet består av partnere som utfyller hverandre godt, og hvor vi har ulike, komplementerende innfallsvinkler, sier Hagem.
 

Lund Hagem ønsket å ha med Dronninga landskap på grunn av kontorets solide prestasjoner de siste årene. 
 

– Dronninga har gjort mange interessante bymessige uterom og det er ikke uten grunn at de var den første landskapsarktiekter som fikk Oslo bys arkitekturpris hovedsaklig basert på et lanskapsprosjekt, poengterer Hagem.

A-labs Julie Sjøwall Oftedal teamet understreker at partnerne i Team G8+ deler synet på en organisasjonskultur med flate strukturer. Det er viktig for å lykkes i samarbeidet, mener hun. Foto: a-lab
A-labs Julie Sjøwall Oftedal teamet understreker at partnerne i Team G8+ deler synet på en organisasjonskultur med flate strukturer. Det er viktig for å lykkes i samarbeidet, mener hun. Foto: a-lab

Team G8+

LPO Arkitekter

A-Lab

Ratio Arkitekter

Iark    

Gullik Gulliksen AS

Sweco

Norconsult

Dr. Techn. Olav Olsen as, rådgivende ingeniører

 

Sjef for strategi og utvikling i a-lab, Julie Sjøwall Oftedal, forteller at teamsammensetningen blant annet gjenspeiler behovet for å ha delvis overlappende kompetanse.

 

– Det gjør oss egnet til å samarbeide godt og forstå hverandre. I tillegg har vi hver våre spesialfelt og styrker, noe som er viktig for å svare ut Statsbyggs veldig brede forespørsel, sier Oftedal.

Hun understreker også at teamet deler synet på en organisasjonskultur med flate strukturer og fravær av mestermodellen.

 

– De som driver firmaene er opptatt av å slippe folk til og delegere tillit og ansvar. Det er en demokratisk plattform man må ha felles for å kunne samarbeide godt. Vi har også sammenfallende verdier og en felles forståelse av sammenhengen mellom bylandskap og bygg, sier Oftedal, og fortsetter:

– Valg av Gullik Gulliksen som landskapsarkitekt gjør at teamet har dekket inn landskapsprosjekter i mange skalaer, i og med den store spennvidden i kontorets prosjektportefølje.

 

At Ratio er gode på komplekse, offentlige programmer og at LPO har bred erfaring i det eksisterende regjeringskvartalet og andre prosjekter med høy sikkerhetsklarering, har vært viktig.

– Vi oppdaget at vi lenge har vært hemmelige beundrere av hverandre, forteller hun. 

Oftedal understreker hvor viktig det er å ha fått IARK med i teamet.

 – IARK er spesialister på departementsarbeidsplasser og har samarbeidet med oss i a-lab på store prosjekter, blant annet Barcode. Den kompetansen mener vi er svært viktig å ha med allerede i konseptfasen, sier hun.

Niels Torp+

Niels Torp + arkitekter

HRTB Arkitekter

Code arkitektur

Grindaker landskapsarkitekter

bar bakke landskapsarkitekter

WSP Norge

Høyer Finseth, rådgivende ingeniører

Unionconsult, rådgivende ingeniører

DeltaTek AS, rådgivende ingeniører VVS

ECT, rådgivende ingeniører elektroteknikk

 

Øyvind Neslein er anvarlig for teamsammensetning hos Niels Torp+, og forteller at god personkjemi og gjensidig faglig respekt har vært viktig for sammensetningen av arkitektkontor. HRTB og Niels Torp+ har samarbeidet mye, det samme har Code og HRTB.
 

– I tillegg har alle kontorer bred kompetanse og erfaring innenfor bymiljø og urbanisme, sier Neslein.

Det er også lagt vekt på at kontorene har ulik erfaring. Niels Torp+ ivaretar behovet for  både nasjonal og internasjonal erfaring med store og komplekse kontorprosjekters funksjonalitet og utforming, HRTB har lang erfaring med offentlige bygg og transformasjon, mens CODE ivaretar bærekraftperspektivet.

Landskapsarkitektene er hentet inn på grunn av komplementær kompetanse og erfaring.
 

– Vi har ønsket å kombinere bredde i erfaringen hos Grindaker med engasjementet for grøntanlegg hos Bar bakke, forteller Neslein.
 

– Dere har ikke et eget interiørarkitekt på laget, hvorfor ikke?

– Vi kommer til å trekke veksel på interiørarkitektteamet her i Niels Torp+, som har spesielt stor ekspertise når det gjelder kontorprosjektering. Det kan godt hende at vi knytter til oss en underleverandør på interiør senere, men vil også legge til at Statsbygg ikke har lagt det inn som et krav i kvalifikasjonsgrunnlaget for denne fasen. Det vil de nok be om i neste fase, sier Neslein.
 

Teamet har dessuten inkludert det de kaller «spesialrådgivere»: forhenværende direktør i Aspelin Ramm, Peter Groth på prosjektutvikling, statsviter Erling Dokk Holm på urbanisme og BAS-professor Vibeke Jensen på sikkerhet og åpenhet i offentlig miljø.

 

Gerhard Linder sier han er villig til å gå utenfor Norge for å få det sterkeste teamet. Foto: Dark arkitekter
Gerhard Linder sier han er villig til å gå utenfor Norge for å få det sterkeste teamet. Foto: Dark arkitekter

Team RKV

Dark

Aaart

Økaw

Lark Landskap

Aase Byggeadminstrasjon, prosjekt- og byggeledelse

Arup, konsulentfirma

Florian Kosche, rådgivende ingeniør, konstruksjon og dimensjonering

Haug og Blom-Bakke, rådgivende ingeniører i byggteknikk

Deltatek, rådgivende ingeniørfirma innen VVS-faget, har gjort flere store næringsbygg

ECT, rådgivende ingeniører elektroteknikk

 

Underleverandører: Zinc, Grindaker landskapsarkitekter, Aeger Group

 

Gerhard Linder, daglig leder i Dark, forteller at en av hovedtankene bak sammensetningen har vært å etablere det beste faglige teamet selv om det skulle utfordre «kravene» om at alle deltakere skal være norske.
 

– Vi er villige til å se utenfor Norge for å få satt sammen det sterkeste teamet, sier Linder, men påpeker at de har tatt spørsmålet om sikkerhet på stort alvor og derfor innhentet faglige vurderinger fra topp ekspertise innen sikkerhet, i Aegere Group, for å sikre at det vil være mulig å sikkerhetsklarere de ikke norske teamdeltakerne. 
 

AART har både dansk og norsk kontor, mens Arup er kjent som et av de beste rådgivende ingeniørkontorene i verden, med avdeling bl.a. i Danmark. Den «norsk-tyske» ingeniøren Florian Korsche var med på Holmenkollbakken og jobber nå med bl.a Munch Museet og Deichmann. Han ha bodd i Norge i 16 år.
 

– Vi mener vi har en svært slagkraftig gruppe med AArt som er dyktige på konkurranse og konseptutvikling og ØKAW som har bred erfaring med mange offentlige bygg og store prosjekter. I kombinasjon med oss som er sånn passe gamle og har bred erfaring fra rehabilitering og komplekse kontorbygg, blant annet fra Barcode, er vi et veldig sterkt team, sier Linder.
 

På Landskapssiden har de valgt søsterselskapet LARK Landskap og Grindaker.

Dark-sjefen mener de andre teamene som har meldt sin interesse, også burde turt å utfordre uttalelsene knyttet til sikkerhet og statsborgerskap.
 

– Det lyser feighet av at alle de andre teamene er helnorske, sier Linder. 

Ved en inkurie har teamet fått navnet Dark. Internt opererer teamet med mottoet RKV. 

 

Geir Dyrvik understreker at det har vært viktig for Team R25 å finne kontor med beslektet arbeidskultur stilt overfor en oppgave hvor det skal ytes på så høyt nivå. Foto: Dyrvik arkitekter
Geir Dyrvik understreker at det har vært viktig for Team R25 å finne kontor med beslektet arbeidskultur stilt overfor en oppgave hvor det skal ytes på så høyt nivå. Foto: Dyrvik arkitekter

Team R25

Dyrvik Arkitekter

Narud Stokke Wiig

L2 Arkitekter

Østengen & Bergo, landskapsarkitekter

Landskapsfabrikken

Insenti, prosjektledelse

Høyer Finseth, byggeteknisk prosjektering og rådgivning

Haug og Blom-Bakke, rådgivende ingeniører i byggteknikk

Unionconsult, VVS- og klimarådgvining

Deltatek, rådgivende innen VVS-faget,

Malnes og Endresen, rådgivende innen elektro- og teleteknikk

Underleverandører: Høyer Finseth

 

– Hva har dere tenkt rundt sammensettingen av teamet?

 ­– Dette er en av de viktigste arkitektkonkurransene i dette tiåret, det er helt sikket, sier Geir Dyrvik, som uttaler seg på vegne av teamet ved navn R25.

Teamet er satt sammen både med tanke på hvor krevende konkurransen vil bli og på bakgrunn av hvor sammensatt og stort team den og gjennomføringen krever, informerer han.

 

– Vi har måttet sikre at vi er mange nok og at vi har relevant sammensetning innad i teamet slik at vi kan levere både høyt nok nivå og med størst mulig kunnskapsbredde og nytenking, sier Dyrvik.

 

Det har også vært viktig for R25 at sammensetningen skaper gode samarbeidsforhold: 

– Det skal ytes på et svært høyt nivå, så vi har vært ute etter å sette sammen beslektede kulturer som vi vet er på et høyt nasjonalt nivå. Det har vært viktig for oss å sikre teamets evne til å utvikle komplekse bygg og – byområde med høyt ambisjonsnivå. De tre arkitektkontorene, de to landskapsarkitektkontorene og resten av teamet supplerer hverandre godt og har ulike styrker slik at vi kan være i stand til å jobbe på et høyt nivå. Dessuten er det viktig med personkjemi, sier Dyrvik.

 

– Dere har ikke valgt å ha med egen interiørarkitekt?

– Vi ønsker å bruke det vi har internt av interiørarkitekturfaglige krefter. Det er viktig å få det perspektivet inn på et så tidlig stadium som mulig. 

- Sammen har vi både kapasitet, erfaring, bredde- og spisskompetanse nok til å utføre prosjektet, sier Tonje Værdal Frydenlund i Snøhetta. Foto: Snøhetta
- Sammen har vi både kapasitet, erfaring, bredde- og spisskompetanse nok til å utføre prosjektet, sier Tonje Værdal Frydenlund i Snøhetta. Foto: Snøhetta

Team Magna

Snøhetta

Link arkitektur

Multiconsult

Hjellnes Consult, rådgivende ingeniører

Erichsen & Horgen, rådgivende innen VVS, energi og miljø

 

Tonje Værdal Frydenlund, daglig leder i Snøhetta Oslo, svarer for teamet:  

 

– Vi er et team med komplementær kompetanse fra landets beste fagmiljøer. Sammen har vi både kapasitet, erfaring, bredde- og spisskompetanse som vil være nødvendig for å utføre dette enestående prosjektet. Vi kjenner hverandre godt fra tidligere samarbeid i store komplekse prosjekter og utfyller hverandre, sier Frydenlund.

 

Hun forklarer at Snøhetta og LINK Arkitektur dekker alle de sentrale arkitektfaglige temaene for oppdraget; urbanisme, bygningsarkitektur, rehabilitering, sikkerhetsløsninger, landskap, kunst- og kulturmiljø, klima- og miljø, arbeidsplassutforming og interiør.

– Ingeniørgruppen har spisskompetanse og solid bredde innenfor sine fagområder. Teamet som helhet har dessuten god kjennskap til Statsbyggs behov og utfordringer med Regjeringskvartalet gjennom tidligere oppdrag fra ulike byggetrinn og utviklingsfaser, sier Frydenlund.

– Hvordan har dere tenkt rundt det interiørarkitektfaglige?

– Vi jobber alltid i tverrfaglige team. Derfor er interiørarkitektur en naturlig og integrert del av teamet knyttet til den fremtidsrettede arbeidsplassutformingen, sier Snøhetta-sjefen.