Nyhet

Hvor blir det av parkene på Ensjø?

Beboerne på nye Ensjø i Oslo ble lovet park. Nå går de til Forbrukertilsynet.


Bygningene i Petersborgkvrtalet på Ensjø står ferdig. Det gjør ikke grøntarealene. Illustrasjon: TAG Arkitekter

Det er nettavisen Vårt Oslo som skriver om de misfornøyde beboerne på Ensjø i hovedstaden. 3500 nye boliger, til en samlet sum av 20 milliarder kroner, er solgt over ti år i en bydel som har gjennomgått total forvandling. Markedsføringen av boligene har vært utstyrt med flotte fotoer av parker, grøntområder som nå lar vente på seg, ifølge Beboeraksjonen på Ensjø.

– Jeg mener markedsføringen av boligene er grovt villedende. Enten må boligutbyggerne stoppe med denne markedsføringen eller de må sørge for at området blir slik markedsføringen sier, sier styreleder i Ellipsen borettslag på Ensjø, Ove Bengt Berg til Vårt Oslo.

Beboeraksjonen har nå anmeldt utbyggerne til Forbrukertilsynet med ønske om bøtelegning og erstatning. Berg hevder at utbyggerne ville slitt med å selge boligene uten park-bildene i markedsføringen.

– Det har aldri blitt sagt av noen utbygger at det ville ta 10-15 år før parkene kom. Men de kan svare for seg til Forbrukertilsynet, sier en oppgitt styreleder til nettavisen.

Han peker på likheten til en annen sak fra Forbrukertilsynet i fjor, der boligutbyggeren Solon Eiendom ble ilagt å betale 275 000 kroner for ulovlig markedsføring, der det ble retusjert vekk hus, stolper og ledninger fra salgsbildene for å lokke til seg kjøpere.

Mange beboere klager nå på villedende markedsføring av boligene på Ensjø. Illustrasjon: TAG Arkitekter

Liten skrift

Ferd eiendom og Skanska er de største utbyggerne av Ensjø-området, men mener selv de har overholdt sine forpliktelser ovenfor boligkjøperne.

– Jeg forstår godt at beboerne er utålmodige. Men det står ikke noe i salgsprospektene om når alt skal stå klart. Illustrasjonene er bare en del av den informasjonen som gis til kunden sier kommunikasjonsdirektør i Skanska, Audun Brandt Lågøyr.

– Det er Oslo kommune som har ansvaret for å bygge ut parkdragene. Vi har innbetalt kontantbidraget som skal bidra til å finansiere disse tiltakene, slik at kommunen kan ferdigstille jobben, hevder han på vegne av Ferd og Skanska til Vårt Oslo. 

Brandt Lågøyr sier at utbyggerne har oppfylt sine forpliktelser om å bygge boligene og de grønne områdene de skal, ut fra utbyggingsavtalen i Tiedemannsbyen på Ensjø.

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (Mdg), ber om tålmodighet. Foto: Roy Tjomsland

I emninga?

Tidligere i sommer skrev Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, et åpent brev til Ensjø-beboerne i Vårt Oslo. Der forsikret hun at kommunen «jobber på spreng med å få ferdigstilt Ensjøområdet.» og at «det virkelig er i ferd med å løsne» for grøntområdene i strøket.

Hun legger ikke skjul på at kommunen «beklageligvis» har støtt på utfordringer med en grunneier som gjør at deler av utbyggingen har tatt noe ekstra tid. 

«Som byråd er det dessverre ikke alt jeg rår over, men vi følger opp med de virkemidlene vi har. I tillegg har vi blitt overkjørt av staten i en sak om utleie til AVIS, som hindrer et sammenhengede grøntdrag gjennom området. Dette jobber vi også med å finne en løsning på,» skrev Marcussen i Vårt Oslo.

Dette svaret er ikke godt nok for styreleder Ove Bengt Berg, som i en kommentar til Marcussen skriver at det er uforståelig at byråden skylder på regjeringen som årsak til at parkene ikke kommer.