Byutvikling

– Hvor er de gule vestene i Elverum?

Peter Butenschøn mener Elverum er på ville veier. – Coop Innlandet er nå klart landets minst reflekterte og mest aggressive og byfiendtlige utbygger, sier han.

Peter Butenschøn fortsetter sin kamp for å fremme fellesrommet som byenes og tettstedenes viktigste kvalitet. – Østerdalsporten kan aldri bli dette fellesrommet, sier han. Foto: Ingebjørg Semb

Kommunestyret i Elverum har vedtatt utbygging av kjøpesenter med detaljhandel i den såkalte Østerdalsporten, godt vest for sentrum av Elverum. Kjøpesenteret på 7000 m² skal bygges i et veikryss som ligger «meget godt lokalisert i forhold til den nye RV3/25 som har byggestart våren 2018, med ferdigstillelse i 2020,» heter det på Rimfeldt Eiendoms hjemmesider.

Det er Rimfeldt og Coop Innlandet som står bak prosjektet, som hevdes å være stikk i strid med kommunens egne faglige råd, nasjonale føringer, protester fra handelsstanden og innsigelser fra Statens vegvesen og Fylkesmannen. I sistnevntes innstilling til Byplan 2030, som skal vedtas i løpet av året, skal Elverum utvikles i samsvar med byens egenart og identitet, med «tydelig avgrenset bykjerne med gode byrom».

Utarming av sentrum

Nå har arkitekt, underviser og forfatter Peter Butenschøn kvesset blyanten og gått til fullt angrep på både utbygger og kommune. «Det er ikke for sent å ta til vettet og takke nei til en slik utfordring til Elverums bykvalitet, miljø og dagligliv,» skriver han i en kronikk i avisen Østlendingen. Til avisen sier han:

– Et stort handelssenter ved Østerdalsporten på Grindalsmoen vil utarme sentrum og skape enda mer trafikk over ei allerede overbelastet bru.

– Det blir ikke flere arbeidsplasser av å flytte kassaapparater, de som skal handle på nye Østerdalsporten vil slutte å handle et annet sted, sier Butenschøn.

Østerdalsporten Coop Rimfeldt skal ut i fra presentasjonsvideoen romme både bensinstasjon, burgerkjøkken og storhandel. Foto: Skjermdump fra Vimeo

Liten troverdighet

Han mener Olav Rønningen i Coop Innlandet har liten troverdighet når han lokker med opp mot 1000 nye arbeidsplasser i det nye kjøpesenteret langs motorveien. Østerdalsporten vil derimot ødelegge Elverum Sentrum, og Butenschøn viser til Elverum Sentrumsforening som frykter et utarmet sentrum.

– Flere og flere byer og flere og flere store utbyggere som Thon-gruppen og Steen & Strøm ser at det er lite lønnsomt i det lange løp å splitte handel og det offentlige byrommet. Bysenterets rolle er å være et samlende offentlig rom, en demokratisk og åpen arena for alle grupper av befolkningen, fastboende og tilreisende. Byens rolle er de siste tiårene blitt betydelig styrket i Norge; det har vært en dramatisk økning av den andel av befolkningen som bor i byer og tettsteder, sier Butenschøn til Østlendingen og advarer mot en kort vei til gråpapir i butikkvinduene i sentrum:

–Alt som skal til er et kommunestyrevedtak basert på velvillig forståelse av regional mobilitet, ufortrøden tillit til framskrivninger av kjøpekraft – og naiv tillit til noen grådige utbyggere, konkluderer han.

Etterlyser de gule vester

Butenschøn er heller ikke særlig imponert over elverumsingenes engasjement i saken. «Hvor er de gule vestene i Elverum?» spør han i sin kronikk. Til Østlendingen utdyper han:

– Det er overraskende lite lokalt engasjement i denne saken etter det jeg klarer å oppfatte. Hvor er elverumsingene? Hvilken by ønsker elverumsingene seg? Vi vet at bymessige kvaliteter er viktige for et steds attraktivitet. Og det å tiltrekke seg innbyggere er et mål for alle småbyer, sier Butenschøn.

Nå oppfordrer Butenschøn innbyggerne til fullt engasjement i saken, mens politikerne fremdeles kan snu i saken. Endelig byplan for Elverum skal vedtas høsten 2019.

– Byens og landsbyens viktigste kvalitet er fellesrommet der fremmede og kjente møtes, der det kan skje noe trivelig, uforutsett og annerledes. Østerdalsporten kan aldri bli dette fellesrommet, sier Butenschøn til Østlendingen.