Nyheter

Hvor lys er framtiden?

Arkitekter får stadig dårligere betalt viser SSB-statistikk. Samtidig øker ordrereservene, ifølge konjunkturrapporten fra Arkitektbedriftene i Norge.


Egil Skavang, admistreende direktør hos Arkitektbedriftene. Foto: Trine Hisdal Tinagent
Arkitektbedriftenes konjunkturrapport

Det er femte gang Arkitektbedriftene gjennomfører sin halvårlige undersøkelse hvor de spør lederne av deres nær 600 medlemskontor om resultater og forventninger til markedet.

Forrige uke la Arkitektbedriftene ut en ny konjunkturrapport som viser utviklingen i arkitektmarkedet. I pressemeldingen som fulgte skriver de at rapporten «... viser at lederne av arkitektkontor har hatt en god høst. De forventer økt omsetning og nyansettelser frem mot sommeren.»

 

Rapporten viser videre at Arkitektbedriftenes medlemmer har opplevd økning i ordrereserver og antallet ansettelser, og de forventer at veksten fortsetter frem mot sommeren. 38 prosent av kontorlederne oppga økt ordrereserve de siste seks månedene, sett i forhold til tallene de oppga rett etter sommeren. 21 prosent melder om lavere ordrereserve.

 

De største vokser mest

Hele 49 prosent av kontorene i Oslo melder om økt ordrereserve. Markedet i Midt-Norge er dårligst. Til tross for at 33 prosent av medlemsbedriftene melder om økt reserve, så melder 30 prosent om negativ utvikling.

Fremover forventer 29 prosent av kontorene økt ordrereserve, mot 25 prosent i august 2016. Ni prosent forventer lavere ordrereserve, mot elleve prosent i august. Kontorlederne ser altså lysere på fremtiden, og denne optimismen rår i alle regioner, unntatt Nord-Norge, ifølge rapporten.

 

Boligvekst

Optimismen er størst i Oslo. Men de små kontorene er mindre optimistiske enn de store. Høyest forventninger er det til markedene for plan og bolig hvor omsetningen har økt. Motsatt har den minket innen kontor, næring og offentlige bygg.

På Vestlandet melder også flere kontor at de forventer økt eksport.

– Det er særlig gledelig at stemningen letter på Vestlandet. De har hatt det tungt en tid, sier direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang.

 

Ansetter

Kontorlederne i undersøkelsen melder at de nå har noe flere ansatte enn i august. Særlig store kontor og kontor i Oslo har utvidet. Totalt sett forventes det ikke endringer i antall medarbeidere. Men ser man nærmere på svarene, viser de allikevel at flere av de store kontorene vil øke staben framover.

Se Arkitektbedriftenes presentasjon av rapporten her.

 

Prisene synker

Til tross for økte ordrereserver, peker ikke alle piler oppover. 23. desember 2016 meldte Arkitektbedriftene i Norge på sine nettsider at prisene for arkitekttjenester hadde sunket med 0,6 prosent på et år, fra tredje kvartal i 2015 til samme tid 2016.

«I en periode med god aktivitet i byggenæringen og for arkitektene, er det lite som skulle tilsi en generell nedgang i arkitekthonorarene», kommenterte administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang på det tidspunktet.

Nye pristall kommer fra SSB 13. februar.