Nyheter

Hvordan bli en sykkelby?

For en snau måned siden gikk startskuddet for “Sykle til jobben-kampanjen” for å få nordmenn opp på sykkelsetet. Og det trengs. Norge er dårligst til å bruke sykkel i Skandinavia - og Oslo er en av de dårligste byene i Norge. Ifølge Reisevaneundersøkelsen fra 2009 skjer 11 prosent av reisene i Tønsberg på sykkel, i Trondheim er sykkelandelen på 8 prosent og i Oslo 5 prosent.


Fire som bidrar til å bedre sykkelstatistikken.
Pia Bodahl

Pia Bodahl er kommunikasjonsrådgiver i FutureBuilt.

Snø ingen unnskyldning
I Umeå i Sverige, som ligger like langt nord som Levanger, er sykkelandelen på 19 prosent. Det er blant annet fordi de har et sammenhengende sykkelveinett med helårsdrift av sykkelveiene, sa Runar Gjøs i Syklistenes landsforening til NRK Hordaland i mars. Umeå er, som mange norske byer, både kaldt, vått og kupert. Snø og oppoverbakker er med andre ord bare dårlige unnskyldninger for ikke å sykle.

 

Gang- og sykkelveier i klimameldingen
Men som syklist i Oslo forstår jeg at mange velger bort sykkelen. På den 4 kilometer lange veien jeg har til jobben, er det 100 meter sykkelsti. Resten av syklingen foregår med livet som innsats blant busser, biler og trikker. Derfor ble jeg oppriktig glad for å se at regjeringen i klimameldingen lover en fordobling til gang- og sykkelveier innen 2017. Noen månelanding er det ikke, men absolutt et godt og nødvendig virkemiddel for å få folk til å sykle.

 

Bærekraftig byutvikling er god byutvikling
For det er på tide å innse at bærekraftig byutvikling er god byutvikling. En by der folk kan sykle til jobben har mindre klimagassutslipp, et hyggeligere sentrum og sunnere innbyggere. Skal Norge forvandles til sykkelnasjon, må handling følge ord. Derfor er det ekstra beklagelig at gater fremdeles oppgraderes uten visjoner om å få flere til å velge sykkelen som fremkomstmiddel.

 

Alle byer kan bli sykkelbyer
Ifølge sykkelantropolog Mikael Colville-Andersen fra Copenhagenize kan alle byer bli sykkelbyer. For 40 år siden var det bilene som regjerte i København, men nå sykler over halvparten av københavnerne til jobben. Grunnen? Over 1000 km med sykkelveier i Stor-København. “Copenhagenizing is possible anywhere”.

 

Skandinavisk paneldebatt
FutureBuilt arrangerer sin årskonferanse 7. og 8. juni. Hit kommer Mikael Colville-Andersen for å fortelle om hvordan københavnerne ble syklister. Det blir også paneldebatt om hvordan sykkelen kan bidra til å skape en levende, urban og bærekraftig by med Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm, Jesper Dahl, områdechef i Center for Bydesign i København kommune og Hans Edvardsen, etatsdirektør i Bymiljøetaten i Oslo kommune. I tillegg kommer et knippe Oslo-politikere, deriblant Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling.

 

Miljøvennlig hverdag
På regjeringen.no sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell at det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen. På landsbasis er sykkelandelen i Sverige på 10 prosent. I Norge skjer 4 prosent av reisene på sykkel. Blir vi snart like gode som söta bror?