Nyheter

Hvorfor felles organisasjon?

DEBATT: – Vi mener tiden er inne for en felles organisasjon for arkitekter, interiørarkitekter, møbeldesignere og landskapsarkitekter. Det er mange gode grunner for det. Her er noen:


Arkitekturfaget 

Arkitektorganisasjonene bør følge opp definisjonen på arkitektur som; alle våre menneskeskapte omgivelser. Sett utenfra fremstår arkitektfagene som relativt like, alle med ansvar for å utforme fysiske rammer for våre liv.

 

Tverrfaglige miljøer

Organisasjonene bør respondere på den økende tverrfagligheten ute i våre fagmiljøer. 

Store konsulentmiljøer og mange nytenkende arkitektfirmaer dyrker allerede en positiv samhandling mellom arkitekturdisiplinene.

 

Representasjon

Arkitektorganisasjonene er små og kan fungere mye bedre samlet enn  hver for seg. Arbeidet kan effektiviseres betydelig, med felles fagavdeling, administrasjon og nettverk av lokalforeninger.

 

Felles interesser

Medlemmene har i dag flere felles faglige interesser. Mange kurstilbud, seminarer, foredrag, studieturer, publikasjoner, osv. angår de fleste faglig interesserte. Dette gjør at forholdene ligger godt til rette for mer integrert og forpliktende samarbeid.

 

Felles lokalforeninger

NAL, NIL og NLA har i dag tilsammen 38 lokalforeninger. Det kan oppnås stor gevinst ved å slå mange av disse sammen til mer slagkraftige foreninger, med større ressurser, bredere representativitet, flere aktiviteter og større sosialt fellesskap.

 

Hybride utdannelser

Det avdekkes stadig mer diffuse overganger mellom arkitekturfagene. Mange fagutøvere har mastergrad i urbanisme, arealplanlegging, design, prosjektledelse os., og ofte en kombinasjon av disse. Dette viser at de tradisjonelle skillelinjene mellom fagene etterhvert utviskes.

 

Kompetanseutvikling

Det er behov for større bredde i kompetanseutviklingen. Fagmiljøet må forene krefter og satse på god arkitekturfaglig kompetansebygging gjennom systematisk etterutdanning for alle felt innen faget. Det gjelder både generalister og spesialister innen faget.

 

Arkitekturfagenes innflytelse

I en konkurranseutsatt bransje mister arkitekturfagene mange viktige posisjoner. Særlig i offentlig sektor overtar mange jurister og ingeniører jobber som tidligere har vært utført av arkitektfagene. Hele arkitektmiljøet bør arbeide strategisk for bedre posisjonering og større innflytelse.

 

Konkurranse fra andre organisasjoner

Arkitektorganisasjonene bør stå samlet i konkurransen om medlemmene fra andre fagorganisasjoner. Tekna mobiliserer og hverver medlemmer fra alle tre organisasjoner. De videreutvikler sine kurs og kompetansetilbud for alle arkitektfagene.

 

Faglig likeverd

Mange opplever arroganse fra utøvere av den tradisjonelle arkitektrollen. Et dedikert fellesskap kan bidra til mindre avstand og skape større gjensidig respekt mellom fagutøverne.

 

Medlemmene ønsker dette

Fjorårets medlemshøring viste at ca 60% av den samlede medlemsmassen ønsker en felles organisasjon. Dette indikerer at stort flertall av medlemmene er klare for et arkitekturfaglig fellesskap.

 

Nå gjelder det.

Vi trenger 2/3 flertall i alle tre organisasjoner for å kunne få til dette nå.

Gi din stemme ved uravstemningen 1.-22.juni. 

Det er DU som bestemmer.

 

Kim Skaara, president NAL

Siv Senneset, president NIL

Anita Veiseth, Verte landskap-arkitektur

Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta

Elisabeth Paus, iArk

Gullik Gulliksen, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Todd Saunders, Saunders Architecture

Hanne Arvik, Metropolis

Bård Magnus Fauske, DBC

Hilde Bøkestad, Trondheim Kommune

Petter Abrahamsen, RISS

Mads Engh Juel, lala Tøyen

Ketil Moe, Moe MM

Ellen Klingenberg, KhiO

Astrid Kjølen, Løvetanna

Yashar Handstad, TYIN

Beate Ellingsen, Beate Ellingsen AS

Thea Kvamme Hartmann, Arkitekturverkstedet i Oslo Asplan Viak

Sixten Ralph, 3RW

Bente Irminger, KhiB

Grete Kvinnesland, Stavanger Kommune

Fredrik Shetelig, NTNU

Iwan Thomson, lala Tøyen

Odd Karl Steinsvik, Steinsvik Arkitektkontor

Gudmund Stokke, Nordic

Andreas Vaa Berman, PBE Oslo Kommune

Lars Haukeland, LPO