Arkitekturpolitikk

Venstre vil ha nytt NTNU-forslag

Venstre i Trondheim vil ikke bygge nye NTNU Campus i Høyskoleparken, og tar til ordet for en helt ny løsning.

Tron Åm fra Venstre tar til ordet for et fjerde alternativ i saken om NTNU Campus. Foto: Venstre

I en kronikk i Adresseavisen tar Venstre-politiker og medlem i Trondheims byutviklingskomité, Trond Åm, til ordet for at det videre arbeidet med campus må ha som utgangspunkt at det ikke bygges i Høyskoleparken. «Når byen og universitet kan få i både pose og sekk, er ingen grunn til at mindre skal være godt nok», skriver han.

Åm mener at det er avgjørende for det videre arbeidet at kommunen og NTNU jobber ut i fra de samme premissene, og peker på at det har vært et stort sprik mellom det kommunen allerede har gitt tydelige politiske signaler om, og det campusprosjektet har lagt opp til gjennom vinnerforslaget «Veien videre».

Nytt og helhetlig forslag

«Trondheim kommune har nemlig, gjennom uttalelser fra Formannskapet og seinere utspill fra en rekke av de politiske partiene, vært tydelige på at campus må planlegges på en slik måte at grøntområdet i Høyskoleparken ivaretas.», skriver han videre.

De tre alternativene som ble lagt fram i november har blitt heftig diskutert i trønderhovedstaden. Åm mener at ingen av dem vi la seg gjennomføre, og at løsningen er et nytt og helhetlig forslag, som både er i tråd med de politiske signalene om bevaring av parken, men som også i større grad forplikter kommunen til et konstruktivt samarbeid og tilrettelegging i bydelen Elgseter.

Elgseters framtid

Venstre vil at NTNU Campus i enda større grad skal utvikles langs gjennomfartsåren Elgeseter gate, noe som ifølge partiet vil knytte NTNU til byen og vitalisere gaten og området rundt. Åm peker også på at bydelen vil gjennomgå en stor utvikling i tiden fremover, og at  «Elgeseter skal ha selvstendige kvaliteter som sentrumsbydel, med sammensatt befolkningsstruktur, mange tilbud og gode rekreasjonsområder både for lokalbefolkningen og for ansatte og studenter ved NTNU.»

Åm maner nå begge parter til og være konstruktive medspillere i utviklingen på og rundt Gløshaugen. Men legger til at målet nås best dersom utgangspunktet for diskusjonen er det samme.

Saken legges ut på høring den 6. mars.