Nyhet

Idédugnad 2020: Årets knagg til bokvalitet er fleksibilitet

– Kan vi legge til rette for en harmoni mellom jobb og fritid innenfor boligens rammer? spør arkitekt Synniva Rye Bruland.


– Som arkitekter kan vi bidra med vår fagkompetanse til å lette på trykket flere sitter under i dag, skriver Synniva Rye Bruland. Illustrasjonsfoto: pxhere

I lys av vårens store omstillinger ser vi hvor viktig fleksibiliteten er i hjemmet. I en slik situasjon vi er i nå har både hjem, jobb, skole og fritid flyttet til et og samme sted over natten. Hvordan kan vi skape felles løsninger som gir rom for fleksibilitet for både store og små? Kan vi legge til rette for en harmoni mellom jobb og fritid innenfor boligens rammer?

Synniva Rye Bruland er arkitekt i Kristin Jarmund Arkitekter. Foto: Kristin Jarmund Arkitekter

I en leilighet på 50 kvadratmeter disponerer jobben, skolen og lekeplassen stuen din. Hvordan beholde arbeidsro, motivere til skolearbeid, gi plass til kreativitet og utfoldelse, og ikke minst avkobling når arbeidsdagen er over? Som arkitekter kan vi bidra med vår fagkompetanse til å lette på trykket flere sitter under i dag.

«Ute av syne ute av sinn»  

Ikke alle har et disponibelt gjesterom som kan ta over funksjonen som hjemmets kontor. For mange er det stuen som må trå til. Hva gjør du når arbeidsdagen er over og stuen din faktisk skal være stue og ikke kontor? Skal man operere med «free seating» konseptet og pakke opp og ned arbeidsplassen hver dag? Kanskje dette er en løsning som kan fungere i en kortere periode, men etterhvert gror datamaskinen seg mer og mer fast i spisebordet. Hva med å midlertidig dedikere et område i stuen din til arbeidsplass for så å «gjemme det bort» uten å flytte noe når arbeidsdagen er over? Det må da være en drøm i disse dager.  

Fleksibilitet i planløsningen er år 2020s knagg til bokvalitet. Kan vi allerede i skissestadiet tenke en fleksibel bruk av et rom, og allerede da legge til rette for det? Hva med å aktivt bruke det vi allerede har skapt? Det er nå vi får sjansen til å benytte oss av flyttbare og integrerte romdelere som en del av planløsningen. Kanskje skapkontoret kan blomstre i en ny og moderne drakt.

Synniva Rye Bruland

---------------------------

Den amerikanske arkitekten, byplanleggeren og teoretikeren Michael Sorkins døde av covid-19den 26. mars 2020. Hans død setter i gang en rekke tankeprosesser om arkitekturens tilstand og fremtid, mener Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

I forlengelse av Løkkens innlegg oppfordrer nå NAL og Arkitektnytt alle lesere til å spille inn sine forslag om veien fremover, med utgangspunkt i de to følgende spørsmålene:

  • Hva kan arkitektene gjøre for å komme styrket ut av unntaksvåren 2020?
  • Hvilken vei bør arkitekturen gå fremover i lys av vårens store omstillinger?

Send oss tanker, ideer, notater eller innlegg i en e-post til arkitektnytt@arkitektnytt.no eller ta i bruk kommentarfeltet på Arkitektnytts Facebook-side.