Nyheter

Ikke lenger truet med utkastelse

Urbanium har trukket kravet om utkastelse av beboerne i Bo- og arbeidskollektivet Vestbredden. Eiendomsselskapet tilbyr nå beboerne å kjøpe bygården.  


Urbanium uttrykker lettelse over at det nå er dialog med beboerne i Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell i Hausmannsgate 40. Foto: Ingvil Skeie Ljones
Hauskvartalet-saken

– September 2015 før kommunevalget: MDG, SV og Ap uttrykker motstand mot salget av Hauskvartalet i media på grunn av reguleringsplanen for området, som krever byøkologisk og helhetlig utvikling av kvartalet. 

– Februar 2015: Styret i Oslo Arkitektforening sender et åpent brev til Bystyret og argumenterer mot salg.

– Desember 2015: Det rødgrønne byrådet går inn for salg av Hauskvartalet.

– Mai 2016: Bystyret i Oslo vedtar å selge Hauskvartalet.

 August 2016: Urbanium overtar eiendommene og igangsetter medvirkningsprosess.

– September 2016: Hausmania har kommunikasjon med Urbanium og formidler følgende: «For styret ved Hausmania er det umulig å gå inn en prosess som har som intensjon å rive Hausmannsgate 40.»

– Desember 2016: Urbanium sender brev med trussel om utkastelse til beboerne i Hausmannsgate 40.

Dagsavisen har nylig meldt om direkte kontakt mellom beboerne på Vestbredden og Urbanium. Dette er første gang siden Urbanium kjøpte eiendommene i Hauskvartalet og senere varslet utkastelse av beboerne i Hausmannsgate 40.

 

På møtet opplyste Urbanium at de ønsket å selge bygården til beboerne i samvirket. Urbanium bekrefter dette overfor Arkitektnytt og skriver i en epost at de har hatt en «god dialog» med Bo- og arbeidssamvirket Vestbredden Vell Vell.

 

Dialogen har handlet om «et mulig salg av Hausmannsgate 40 til beboerne, og vi har nå valgt å trekke begjæringen om tvangsfravikelse,» skriver Urbanium videre. Urbanium hevder i eposten at det ikke er slik at «tilbudet om kjøp av bygget (ikke) inneholder (...) økonomisk gevinst for Urbanium, – snarere tvert imot.»

 

Vestbredden Vell Vell varsler at det snart kommer en pressemelding fra samvirket i sakens anledning.

 

– En ressurs i seg selv

Ifølge Dagsavisen har Urbanium satt prisen på ti millioner kroner, som foreslås lagt som fellesgjeld på eiendommen. Dermed blir prisen, ifølge Urbaniums tilbud, 1,1 millioner kroner for hver av de ni leilighetene i gården, skriver Dagsavisen.

 

Til avisen sier Urbanium-sjef Espen Pay følgende om hvorfor de nå tilsynelatende «gjør helomvending»:

– Det kan se ut som det fra utsiden. Men vi har fått mer kunnskap om området etter hvert. Vi har forstått at området er en ressurs i seg selv, sier han til avisa.

 

Tro på løsning

Urbanium skriver i eposten til Arkitektnytt: «Vi har i prosessen innsett at det er riktig å tilby Vestbredden muligheten for selvråderett. Urbanium må selvsagt oppfylle salgskontrakten med Oslo kommune, men vi har tro på at vi skal klare å løse dette sammen med Vestbredden,» skriver daglig leder i Urbanium Espen Pay i eposten.

 

På spørsmål om hvilken formell karakter tidligere og framtidige samtaler med Vestbredden har og har hatt, ønsker ikke Urbanium å svare. Om disse møtene har vært og skal være forhandlinger, eller om Urbanium har tilbudt en fast pris på bygården, ønsker ikke Urbanium å kommentere på nåværende tidspunkt.