Nyhet

Ikke lokal-krav i Sandnes

Sandnes kommune ønsker ikke å stille krav om lokal tilhørighet i arkitektkonkurranser. – Vi velger konkurranseform fra oppgave til oppgave, sier Ole Tonning i planavdelingen. 


Sandnes kommune valgte et København-firma til å utføre en ny byromstudie. Her kanalen ved Vågen i Sandnes. Foto: Wikimedia Commons

Hvorfor må Sandnes til København for å designe nye byrom? Spørsmålet blir stilt av Henrik Lundberg, sivilarkitekt hos KAP Arkitekter, i Arkitektnytt forrige uke. Han ønsket å ta opp tendensen hvor mindre lokale arkitektkontorer kommer til kort i konkurranse med større firma, som er spesialiserte på å vinne konkurranser. 

«Prekvalifiseringskravene er så mange og spesialiserte at det blir vanskelig for lokale kontorer å delta i konkurransene. Det typiske er at oppdragene tildeles store kontorer, fra Oslo eller København, som er spesielt gode på å søke, mens lokale kontorer ikke når opp i vurderingen», sa Lundberg, som mente Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) måtte gjøre mer for de lokale kontorene. 

– På linje med NAL

Som eksempel trakk Lundberg frem at KAP Arkitekter nylig fikk vite at de hadde fått lavest score av de tre inviterte i kvalifiseringsrunden til en større byromsstudie i Sandnes. Oppdraget gikk til et kontor fra København, mens en Oslo-filial av et annet dansk kontor kom på andreplass. 

Ole Tonning, arkitekt i planavdelingen i Sandnes kommune, ønsker ikke å kommentere den spesifikke konkurransen, men forklarer at konkurranseform og krav blir utformet på bakgrunn av oppgavens mål og innhold. 

– Vi er nokså på linje med NAL i denne saken. Vi er veldig bevisste på oppdragstype og velger konkurranseform fra oppgave til oppgave. Da vi skulle bygge et rådhus for noen år tilbake kjørte vi en gammeldags åpen arkitektkonkurranse, med anonyme forslag. Da var det et Berlin-firma, som vant, forklarer Tonning. 

– Hvilke tanker gjør du deg om at lokale kontorer ofte opplever å bli valgt vekk? Har kommuner som Sandnes et ansvar? 

– Jeg kan ikke si så mye om det, annet enn at vi er veldig bevisste på formålet med oppdraget. Da vi i forbindelse med ny sentrumsplan lagde stedsanalyse for Sandnes sentrum, i forkant av prekavifiseringen Lundberg tar opp, valgte vi tre lokale firma, som ikke hadde jobbet tett opp mot kommunen før. Deriblant Lundberg og KAP. 

I den påfølgende prosessen med mulighetsstudier valgte de parallelloppdrag med åpen utlysning. 

– Dette gjorde vi for å sikre et bredt spekter av både tilbydere og visjonære studier. Men da vi nå skulle gå videre, å lage en byromstudie, var det naturlig å henvende seg til noen av firmaene, også utenbys fra, som hadde levert høyt kvalifiserte bidrag tidligere i prosessen. 

Svarer best på oppgaven

Fra Sandens kommune og Tonning i planavdelingen side, er det viktig å påpeke at det ikke er pris som avgjør disse sakene. 

– Pris rangeres lavt og fokus legges på kompetanse og oppdragsforståelse. Det er derfor det faglige som veier tyngst, ikke kronebeløpet. Dette fremkommer også tydelig i tildelingsdelingskriteriene.

– Kunne dere lagt inn lokal tilhørighet og kunnskap som et kriterie? 

– Det kan man legge inn, noe vi gjorde på stedsanalysen hvor vi valgte kun lokal tilbydere. Men i andre type oppgaver, hvor det handler om å se fremover og i et bredere perspektiv, har vi ikke vektlagt det lokale. 

– Lundberg er bekymret for manglende lokalkunnskap vil gi dårligere prosjekter. Hva tenker du om det? 

– Jeg er ikke bekymret for det. Igjen handler det om å velge dem som svarer best på oppgaven. Såpass tillit har jeg til arkitektfaget at man må tror at også utenbys kontorer kan sette seg inn i ulike lokale situasjoner og problemstillinger.