Nyhet

Ikke tidsnok i PBE

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune bryter lov om tidsbruk i behandlingen av stadig flere byggesaker. Etatsdirektøren skylder på korona og gamle datamaskiner. 


Siri Gauthun Kielland, direktør i Plan- og bygningsetaten i Oslo, innrømmer at tidsbruken i byggesaker er for dårlig. Foto: Hanna Maria van Zijp

De siste fem årene har Plan- og bygningsetaten i Oslo brukt lengre tid enn loven tillater i over 2400 byggesaker, melder E24. Et av de verste årene var fjoråret, da 702 av 2924 byggesaker ble behandlet «utenfor frist». 

– Vi bruker for lang tid på deler av saksbehandlingen. Slik kan vi ikke ha det, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Oslo kommune, til E24. 

Gjør tiltak

Ifølge Plan- og bygningsloven skal norske kommuner behandle byggesaker innen en periode på 12 uker. At Oslo kommune ikke klarer den oppgaven, tar Kielland alvorlig. Hun lover imidlertid snarlig forbedring og viser til innføringen av nye effektiviseringstiltak 1. september 2020.

– Vi kan selvsagt ikke ha det slik at vi ikke klarer å overholde lovens tidskrav i en del saker. Vi iverksatte tiltak i høst, som ser lovende ut. Og vi har flere på blokka.

Korona og dårlig utstyr

Kielland mener økningen i tidsbruk i 2020 også skyldes koronapandemien og den sosiale nedstengningen. 

– Husk på at jeg sendte alle medarbeiderne hjem med stasjonære PC-er i mars. Det er også en del av bildet. Verktøy og utstyr var langt over utløpsdato, men heldigvis var nytt utstyr i bestilling da koronaen traff oss. Dette måtte løses først, før vi kunne gå på effektivisering.

Bransjen kritisk 

Den lange ventetiden på byggesøknadene fører til prisvekst både for utbygger og boligkjøper, påpeker Sverre Molvik, administrerende direktør i Selvaag Bolig, i samme artikkel. Han mener det er vanskelig å «matche boligbehovet når prosjekter ferdigstilles så lenge etter planleggingen».

– Den lange tidsbruken fører til veldig ujevn boligbygging, slik at man ender opp med for få boliger på et tidspunkt hvor markedet trenger flere. Og boligmangel er kanskje den viktigste boligprisdriveren i Oslo, foruten rentene, sier Molvik. 

Også eiendomsmeglerne er overrasket over den økte tidsbruken, og viser til etableringen av Boligvekstutvalget i 2016, som pekte på behovet for å øke effektiviteten. 

– Mye av poenget med tiltakene fra Boligvekstutvalget, var jo nettopp å effektivisere og forenkle prosessene, inkludert offentlig saksbehandling. Da er det både overraskende og kritikkverdig at loves tidsfrister fortsatt ikke følges i så mange byggesaker, sier Carl Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, til E24.