Nyhet

Infill vant i Bergen

Infill Vaskerelven 39, tegnet av Mad Arkitekter, vant Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2020. – Et svært vellykket byfornyingsprosjekt, sier juryen.


Infill-prosjektet Vaskerelven 39, tegnet av Mad Arkitekter, vant Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2020. Foto: Mad Arkitekter

Prisen ble delt ut under Byutviklingskonferansen i Bergen i dag, og Rådet for byforming og arkitektur (RBA) fremhever prosjektets vilje til å bygge videre på allerede eksisterende bygningsmasse, en holdning som må inn i bygningsbransjen i større grad, skriver kommunen i en pressemelding. 

Infill-prosjektet i Vaskerelven befinner seg i en historisk del av Bergen sentrum, og roses for å «restaurere og tilbakeføre kvaliteter i eksisterende bygningsmasse, samtidig som det etablerer et nytt, åpent inngangsrom mellom to eksisterende bygg som knytter seg til byrommet gjennom en stor åpen glassfasade».

Nytt og gammelt: Vaskerelven roses for både å ivareta og fornye den eksisterende bygningsmassen. Foto: Mad AS

Potensial i gjenbruksmasse

Ellers får prosjektet skryt for ha satt av mye areal til fellesarealer og samhandling, og for å være et godt eksempel på god ressursforvaltning, der man bidrar til en endringsdyktig by gjennom sambruk og optimalisering av arealer. 

«Prosjektet representerer derfor en svært god ressursutnyttelse i og med at lokalene kan brukes av flere til ulike tider, og fungere som et treffpunkt for mange,» skriver kommunen. 

RBA ønsker også å berømme byggherren og bestilleren av prosjektet, «der man ved en nennsom gjenbruk av eksisterende bygningsmasse klarer å etablere et nytt og bærekraftig arbeidssted i byen. Dette er verd å merke seg i en situasjon der både private og offentlige aktører i større grad kunne ha tatt signalene fra styresmakter og samfunnsdebatt, og utnyttet det ressursmessig positive potensialet som ligger i gjenbruk av bygningsmasse, som tilfellet dessverre har vært med for eksempel Vestland fylkeskommune», heter det videre.

Ni prosjekter var nominerte til prisen, se dem her.

Inne i mellomrommet er det plassert en skulpturell trapp som er synlig utenfra, og som leder opp på et øvre nivå. Foto: Mad Arkitekter