Nyhet

Ingen rådhusvinnere i Florø

Flora kommune mottok fire forslag til nytt rådhus i Florø i fjor. Nå har arkitekt Lars Clementsen Pedersen og arkitektprofessor ved BAS, Arild Wåge, evaluert forslagene og påpekt mangler og muligheter.   


Salt arkitekters forslag til nytt rådhus i Florø. Illustrasjon: Salt arkitekter

Firdaposten raporterer i dag fra et nylig avhold møte i Flora formannskap der Pedersen la fram konklusjonene fra evalueringen. Arkitekten mente at ingen av forslagene fra parallelloppdraget passer inn i småbyarkitekturen i Florø.

– Alle alternativene må bearbeides før de kan bygges i Florø, sa Pedersen.  

Pedersen og Wåge ble hyret av kommunen for å gjennomføre evalueringen. 

Kritisk til arkitektoppdraget

Arkitekt Pedersen rettet kritikk til kommune for utformingen av arkitektoppdraget. Han påpekte at kriteriene i prosjektet ikke var vektet, og det manglet viktige faktorer, som hvordan byggeprosjektet skal møte bygulvet. Dette burde, ifølge Pedersen, vært presisert i oppdragsbeskrivelsen.

Videre anbefalte han kommunen å ta det beste fra hvert av prosjektene og jobbe videre med det, for så å bestille et nytt arkitektprosjekt. 

Avklaringer og beklagelse

Rådmann Knut Broberg informerte i møtet at det er ansatt en prosjektleder for arbeidet med rådhuset for å holde framdriften. Han sa også at det jobbes med en rekke juridiske avklaringer i prosjektet, og med å utforme en nøyaktig behovsskisse for å klargjøre hvor stort areal Flora kommune faktisk trenger. Denne skal legges fram for politikerne.

Rådmannen tok videre selvkritikk på at politikerne ikke hadde fått presentert alle rådhusforslagene da saken var oppe i november i fjor. 

Vurdering av forslagene

Firdaposten gjengir Pedersens konklusjoner fra evalueringen slik han la dem fram for formannskapet: 

 «Scala» av Asplan Viak:

– Scala er virkelig fremmed i Florø, dette uttrykket må bearbeides mye før det kan passe i Florø. Det er særdeles høyt, og har et fasadeuttrykk man aldri noensinne har sett i Florø. Vi håper oppriktig at det heller aldri noensinne vil bli sett i byen heller.

«Diabasgang» av Salt arkitekter:

– Det er en meget god forståelse av Florø sentrum som ligger bak forslaget. Gode intensjoner, godt gjennomarbeidet. Vi anbefaler å vurdere skala og videreutvikling av fasade. Det kan oppfattes som lukket på gateplan. Man kan med fordel optimalisere p-anlegget og tilrettelegge for næringsdrivende i Strandgata i samme plan som parkeringsanlegget. Jeg får litt assosiasjoner til Grieghallen. Det er absolutt veldig flott utforma. Men fasaden mot Markegata er grunnleggende problematisk. Den vender ryggen mot gata på gateplan, der er det ikke vinduer, og man har lagt tekniske løsninger som nødutgang og toalett langs fasaden. Hadde det vært operahus man skulle bygge, så hadde vi gått for dette. Men som administrasjonsbygg så er det et lite egnet forslag – slik det står nå.

«3xTRE» av HLM arkitekter:

– Et interessant prosjekt som viser massivtrekonstruksjonen ut mot byen. Men det er noe dominerende, med store volum. Det er mange gode kvaliteter i prosjektet, høyden er godt tilpassa. Det er nesten søylefritt, spennende, interessant og ganske fleksibelt. Volumene er litt store, og litt fremmede i denne delen av Florø. Vår anbefaling er at rådhusdelen bør videreutvikles. Man bør også se på hvordan byggene møter fortauet, det er ekstremt viktig. Florø er et trivelig bysentrum, med hyggelige små butikker. Om man bygger det igjen, så er det ikke så hyggelig å gå der. Markegata er ikke så koselig å gå i per i dag, men kan bli det om det skjer noe på gateplan.

«Knutepunkt» av JOB arkitekter:

– Det er stort, men godt integrert. Prosjektet er en etasje for høyt. Utnyttingsgraden er forholdsvis høy, det er god passasje mot Markegata. Fasaden mot Markegata er et godt grep. Hvis man reduserer prosjektet med en etasje, og videreutvikler takløsningen, for eksempel ha moderne saltak i ulike vinkler, så vil det tilføre gode kvaliteter. Det bør også ha et mer variert fasadeuttrykk. En kraftig bearbeiding av prosjektet må til – både størrelse og uttrykk - dette er ikke modent. Men det er et veldig solid fundament som man kan leke seg videre med. Det er også veldig rasjonelt, og ideelt om man vil bygge trinnvis. Jeg liker ikke utrykket, men strukturen på bygget åpner for veldig mange løsninger. Det er et kjedelig bygg, ikke så veldig pent, men man kan videreutvikle spennende løsninger.