Nyhet

Innovasjon i distriktet

Vang, Lund og Lebesby vil ha idéene dine. Doga er klar med ny runde distrikts- og innovasjonskonkurranse.


Lebesby er én av tre kommuner i Dogas distrikts- og innovasjonskonkurranse. Foto: Doga/Sverre Chr. Jarild

Det er ikke lett å være liten kommune i distriktene i 2021. Fraflytting, aldrende befolkning og sentralisering presser utkanten til å ta grep for å verne og utvikle sine lokalsamfunn. Da Design og arkitektur Norge (Doga) søkte kommuner til innovasjonskonkurranse for distriktene, var det hele 42 kommuner som meldte seg på.

Nå er tre kommuner valgt ut: Vang i Innlandet, Lund i Rogaland og Lebesby i Finnmark. Torsdag 25. mars ble selve konkurransen utlyst, og Doga søker nå bedrifter som kan «lage nyskapende løsninger for de tre distriktskommunene, og løse deres utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling».

– Alle tre kommunene har ulike utfordringer, men alle tre prosjektene vil ha stor overføringsverdi til kommuner over hele landet. Klarer man å knekke koden i Lebesby, Lund eller Vang, vil man bli interessant for en rekke oppdragsgivere, sier Malin Kock Hansen, konkurranseansvarlig for Doga, til Arkitektnytt.

– Flotte og åpne kommuner

Lebesby kommune har 1300 innbyggere og 270 kilometer mellom kommunenes ytterpunkter. Avstandene skaper store utfordringer knyttet til kommunikasjon mellom innbyggerne i kommunen, men kommunen ønsker også tettere kontakt med utflyttede innbyggere.

– Med så mye fraflytting ønsker Lebesby å få til et prosjekt hvor en går i dialog med utflyttere som bor i andre deler av landet. De ønsker å eksperimentere med digitalt medborgerskap og finne og utnytte ressursene også til dem som ikke er fysiske innbyggere, sier Hansen.

For Vang og Lund er det litt andre typer utfordringer. I Lund har de nok arbeidsplasser, men trenger folk. I Vang er utfordringene mer klassisk arkitekturproblematikk: Mer diversitet i boligbygging og sentrumsutvikling.

– Dette er en kjempemulighet for arkitekter, byplanleggere, landskapsarkitekter og stedsutviklere til å jobbe med spennende distriktskommuner. De er små i størrelse, men har ekstrem innovasjonsvilje, er fleksible og åpne for å tenke helt nytt rundt fremtidens muligheter. Dette er nytt for mange av kommunene, men det er kjempeflott å se hvor åpent de går inn i dette, sier Hansen.

Malin Kock Hansen, konkurranseansvarlig for Dogas distrikt- og innovasjonskonkurranse. Foto: Doga

Søker arkitektkompetanse

Piloten til årets konkurranse ble gjennomført i fjor med kommunene Utsira og Krødsherad som deltagere. Begge steder har prosjektene fått fortsette i etterkant. På Krødsherad hadde de et vellykket forsøk med nye transportløsninger i februar i år, mens på Utsira har kommunene fortsatt med samarbeidet med deler av teamet som kom på andreplass i konkurransen. Det handler om å åpne opp for den frie flyten av ideer, sier Hansen.

– En viktig del av konkurransen er å knytte kontakter, på tvers av by-land og privat-offentlig, mellom steder og folk som ellers ikke ville samhandlet eller visst om hverandre, sier hun

Det er ikke krav til arkitektfaglig- eller designkompetanse i første runde av konkurransen, men dette ligger inne som krav i runde to. Første mulighet til å involvere seg i konkurransen er digitale samskapningsverksteder 20. april (Lebesby), 23. april (Lund) og 28. april (Vang).

Det er derfor viktig å få arkitektbransjen tidlig på banen, mener Hansen.

– Fagene design og arkitektur, og måten de i dag jobber på, er midt i blinken for denne type problemløsning. Her handler det å kartlegge behov i tett dialog med innbyggere, man må forstå innbyggernes perspektiv og se ulike behov i en sammenheng. For Vang er det helt konkret nytenkning rundt arkitektur og boliger vi ser etter, men også i de andre prosjektene er arkitektkompetanse sentralt.

– Har du en siste oppfordring?

– Jeg håper bare mange kontorer og bedrifter griper muligheten. Akkurat som kommunene bare hopper ut i dette, må bedriftene tenke det samme. Her er det bare å utfordre seg selv og se at det finnes store potensial på innovasjonsfeltet også i distriktene.

Fristen for å sende inn forslag er 7. juni 2021.