Nyhet

– Interiør--arkitekter bør ikke godkjennes for Tiltaksklasse 2

AHO mener interiørarkitektenes nåværende utdanningsløp ikke er godt nok til å tilfredsstille søknad om godkjenning i Tiltaksklasse 2.

AHO var en av fire bransjeaktører som kom med innvendinger overfor Direktoratet for byggkvalitet etter at det ble kjent at interiørarkitektene skulle få søke om sentral godkjenning. Foto: AHO

Fikk og ble fratatt godkjenning på en uke

– Januar 2016: NIL og Dibk i dialog etter at MNIL mister anledning til å søke godkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2.

– Desember 2017: Et ekternt rådgivningsselskap starter en evaluering av masterutdanningene i arkitektur ved Khio og UiB.

– April 2018: På en og samme uke tildeler og fratar Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) interiørarkitekter mulighet til å søke sentral godkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2.

– 13. april publiserer Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) en pressemelding hvor de skriver at det likevel ikke er «riktig å innføre ny og kontroversiell praksis rundt sentral godkjenning.»

Dibk beklager overfor NIL legger til at interne rutiner har sviktet og at «beslutningen ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret.»

 

AHO var en av fire bransjeaktører som skrev under på en epost til Dibk etter å ha fått informasjon om at direktoratet ville gi interiørarkitekter med masterutdanning mulighet til å søke sentral godkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2.

I eposten står det at «DiBK har skaffet seg et for svakt beslutningsunderlag» og de undertegnende ber direktoratet «innhente vurderinger fra berørte faginstanser før endelig godkjenning gis.» NAL har senere trukket sin signatur på eposten.

Dibk har senere trukket konklusjonen, blant annet begrunnet med at de har mottatt «sterke innvendinger» fra bransjen.

– Varierende bachelorutdanninger

Viserektor for utdanning ved AHO, Erik Fenstad Langdalen, mener tvert imot at det var viktig å få stoppet avgjørelsen.

– AHO er en naturlig høringsinstans i dette spørsmålet og brukte denne muligheten til å uttale oss. Vi mener først og fremst at den eksterne vurderingen av utdanningen ikke er bred nok og at grunnlaget derfor ikke er tilstrekkelig. Rapporten Dibk hadde bestilt omhandler ikke bachelorutdanningene og gjenspeiler derfor ikke det totale utdanningsløpet. Dibks konsulenter har kun vurdert masterutdanningen.

– AHO mener altså at innholdet i de to bachelorutdanningene burde vært sammenlignet?

– Ja, fordi det er her store deler av kompetansegrunnlaget dannes, sier Langdalen

– Ikke godt nok

Han understreker at AHOs prinsipielle holdning er at det toårige masterløpet i interiørutdanningen som i dag tilbys, ikke automatisk skal gi rett til å søke sentral godkjenning.

– Vi vil derimot veldig gjerne bidra i arbeidet med å oppgradere utdanningen slik at den i framtida kan tilfredstille kravene. Vi mener det er ganske klart at de nåværende utdanningsløpene ikke er gode nok til å tilfredsstille kompetansekravet som stilles til Tiltaksklasse 2. 

Erik Fenstad Langdalen understreker at AHO er positive til et arbeid for å oppgradere interiørutdanningene. Foto: AHO

– Interiørark har inntil januar 2016 brukt lokal godkjenning i begge klassene. Hva har dere syntes om det?

– Så vidt jeg vet har vi ikke uttalt oss om dette tidligere, men jeg personlig mener at ordningen med lokal godkjenning har vært fornuftig fordi man har kunnet vurdere summen av utdanning og praksis. Det har åpnet for interiørarkitekter med lang erfaring, noe som har vært bra.

Han legger til at AHO tidligere har vært i god dialog med Khio om å etablere en felles masterutdanning i interiørarkitektur. Det samarbeidet ligger for tiden på vent.

Saken er redigert og oppdatert klokka 16.11 den 20. april for å følge opp rettelser Arkitektnytt ved en inkurie ikke hadde ført inn i saken.