Nyheter

Internasjonalt potensial, anyone?

Kulturdepartementets nye eksportprogram for arkitektur lyses ut i dag. Dermed er kriteriene for hvilke kontorer som kan søke offentliggjort.


Margit Klingen Daams, fagansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge og Tor Inge Hjemdal i Doga har nettopp gjort ferdig detaljert prosjektbeskrivelse for det nye eksportprogrammet «Arkitektur ut i verden». Foto: Cecilie Klem

Pilotprogrammet «Arkitektur ut i verden» ble lansert i slutten av mars, og skal styres av Doga og Innovasjon Norge. Programmet henvender seg til både interiørarkitekter, landskapsarkitekter og arkitekter.

 

Målet er å «bidra til at bransjen får økt omsetning og konkurransekraft i utlandet,» ifølge prosjektbeskrivelsen som ble offentliggjort i dag. Videre heter det at programmet «er ment som en drahjelp for bedrifter som står foran en internasjonal ekspansjon» og at bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt ikke er en del av målgruppen. 

 

Egenandel: 25 prosent

Doga og Innovasjon Norge har også offentliggjort en liste over kriterier for å kvalifisere til å bli deltaker i programmet. For å kunne søke om deltakelse, må virksomhetene:

 

– Kunne tilby arkitekttjenester som har betydelig internasjonalt potensial.

– Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.

– Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som har den nødvendige kompetansen for å realisere ambisjonene nedfelt i bedriftens strategi- og handlingsplan.

– Kunne stille med minimum 25 prosent egenfinansiering, som betyr at inntil 75 prosent av kostnadene vil kunne være støtte.

 

I tillegg vil søkerne bli spurt om hva de ser som mål og suksesskriterier for deltakelsen, framgår det av dokumentet. Det legges opp til at åtte til 14 bedrifter kan bli valgt ut til å delta.

 

Støtte til pr og rådgivning

Programmet beskrives som tredelt: Økonomisk støtte, kompetanseprogram og felles bransjetiltak. Pengene deltakerne får kan ikke brukes til drift eller egne arbeidstimer, men er ment å brukes til blant annet innkjøp av rådgivning, rettighetsutgifter, reise som følge av eksportarbeidet og produkthjemmesider.

 

Komiteen som skal velge ut deltakere til programmet, kommer til å bestå av Kim Herforth Nielsen, senior partner og kreativ direktør i danske 3XN; Gudmund Stokke, partner og styreleder i Nordic; Margit Klingen Daams, fagansvarlig for kreativ næring i Innovasjon Norge og Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur og byutvikling i Doga.

 

Programmet lyses ut 9. mai med søknadsfrist 6. juni. Deltakelse avklares før sommeren, og oppstart er høsten 2017. Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang.

 

Les mer på Dogas hjemmesider. Les dessuten intervjuet med Hjemdal og Daams i den nyeste papirutgaven av Arkitektnytt. Kommer i postkassa denne uka.