Nyhet

Europan inviterer til digitalt forum

Europan inviterer til åpent forum om årets tema: Levende byer – metabolisme og inkludering mellom 18. - 22. januar.


False Mirror Office i Genova, Italia, vant Europan 13 med sitt forslag til Nyhavna i Trondheim. Under Europan Inter-Sessions Forum snakker de om samarbeidet med Trondheim havn i etterkant av konkurransen. Illustrasjon: False Mirror Office

– Det er en glede at vi kan invitere alle som ønsker å delta til denne utgaven av Europan Inter-Sessions Forum, som i år arrangeres digitalt, sier Tone Berge, leder for Europan-sekretariatet i Norge i en pressemelding. 

Det er de fire norske kommunene Haugesund, Levanger, Nesodden og Ringerike som er med i Europan 16, en arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år som lanseres i april. Allerede 18. - 22. januar kan man få et utvidet innblikk i årets tema for konkurransen: Levende byer – metabolisme og inkludering.

Bli kjent

Europan Inter-Sessions Forum arrangeres årlig som en opptakt til konkurransen som lanseres i april, og det loves debatter og innlegg som, ifølge arrangørene, gir et unikt innblikk i europeiske byplanprosesser, og samtidig er en gylden mulighet til å bli kjent med Europan.

For å nå de ambisøse klimamålene til FN kreves ny innsikt og kunnskap om samspillet mellom natur og det menneskeskapte. Europan inviterer til kollektiv ideutvikling om hvordan ressurser og energistrømmer former våre byer og tettsteder, sier visepresident i Europan Norge, Marianne Skjulhaug. Foto: AHO

Med norske øyne

Bjørnar Skaar Haveland fra det norske Europan-sekretariatet trekker blant annet frem følgende programposter for det norske publikummet: 

Lisbeth Iversen, medlem av den norske juryen i Europan 15, holder et innlegg på åpningsdagen, mens Kai Reaver, styremedlem i Europan Norge fra NAL, holder et foredrag om teknologisk og fysisk byplanlegging i fremtiden. På torsdagen etter lunsj vil representanter fra False Mirror Office og Trondheim havn fortelle om deres samarbeid etter at False Mirror vant Europan 13 i Nyhavna i Trondheim.

Nødvendige klimakrav

Forumet gir også en mulighet for å bli bedre kjent med temaet for årets konkurranse: 

– Ambisiøse, men nødvendige klimakrav formulert av FN står nå sentralt i all by- og tettstedsutvikling. For å nå målene kreves ny innsikt og kunnskap om samspillet mellom natur og det menneskeskapte. Europan inviterer til kollektiv ideutvikling om hvordan ressurser og energistrømmer former våre byer og tettsteder og er et bidrag til kommuner over hele landet, små og store, i å finne bærekraftige svar på hvordan vi best skal bygge og bo, sier Marianne Skjulhaug, visepresident i Europan Norge, i pressemeldingen.  

Det er gratis å delta på Europan Inter-Sessions Forum, men det kreves at man registrerer seg for å få tilsendt lenke til arrangementet.

Fullt program og påmelding finner du her.