Nyheter

Ja og nei til Norges Arkitekter

Interiørarkitektene stemte enhetlig for Norges Arkitekter under årsmøtet i helga, mens landskapsarkitektene stemte klart mot.


Det går mot en to-foreningsløsning for landskapsarkitektene i Norge. Foto: Magasinet KOTE
Fakta:

NLA styretss forslag til vedtak:

«Årsmøtet vedtar å opprette Norges Arkitekter (NA) fra 1.5.2015 sammen med arkitektorganisasjonene AFAG, NAL og NIL og fra samme dato oppløse Norske landskapsarkitekters forening (NLA)».

 

NIL-styret hadde tilsvarende forslag til vedtak i landsmøtet sitt.

 

På årsmøtet i NLA var det cirka 100 stemmeberettigede til stede med 310 fullmakter, totalt 410 stemmer. 154 stemte for vedtaket, 13 blanke og 243 stemte mot vedtaket.

 

På landsmøtet i NIL var det 49 stemmeberettigede til stede med 94 fullmakter, totalt antall stemmer: 143. Enstemmig ja for vedtaket.

 

Dersom en av de eksisterende organisasjonene sier nei til å være med, kan de øvrige fortsette arbeidet med å etablere Norges Arkitekter.

 

Kathrine Strøm gikk av som president i NLA i årsmøtet, men hun skal fortsette som landskapsrepresentant i styringsgruppa for Norges Arkitekter.

 

Ny president i NLA er Aase Margrethe Hørsdal fra NLA Agder.

– Overraskende tydelige resultater i begge leire, er Bent Aabys reaksjon på avstemningen. Aaby er Afags representant i styringsgruppa for Norges Arkitekter.

 

– Jeg er aller mest oppgitt, sier NLAs avtroppende president Kathrine Strøm. – Jeg er oppgitt over de landskapsarkitektene som sier nei til de spennende mulighetene Norges Arkitekter gir. For meg er det klinkende klart at vi må endre oss i takt med tida.

 

Strøm gikk av som NLA-president under årsmøtet lørdag, men hun skal fortsette som landskapsrepresentant i styringsgruppa for Norges Arkitekter.

 

Hun ønsket selv å gå av og forteller at hun uansett skal fortsette å engasjere seg i prosjektet Norges Arkitekter.

 

Følelsesbasert valg

Strøm tror hovedgrunnen til at mange stemte ned forslaget er basert på følelser. Hun tror at mange føler NLA er en utvidet del av familien, særlig medlemmer i Oslo. Da er fakta uinteressant. Hun mener det er symptomatisk at de som er imot en ny organisasjon er godt voksne medlemmer i Oslo-regionen.

 

Hun understreker samtidig at mange landskapsarkitekter ikke har bestemt seg ennå.

 

– Mange har forstått først nå at vi står ovenfor et viktig valg. Før uravstemningen til høsten må vi sikre at alle får god og grundig informasjon basert på fakta, slik at organisasjonens medlemmer stemmer basert på mer enn følelsene sine, sier ekspresidenten.

 

Tror «larkene» går mot en to-foreningsløsning

Afags leder Bent Aaby tror ikke NLA vil overleve lenge i en to-foreningsløsning.
Afags leder Bent Aaby tror ikke NLA vil overleve lenge i en to-foreningsløsning.

At fagforeningen Afag skal være en del av Norges Arkitekter sies å være en viktig årsak til skepsisen blant landskapsarkitektene.

 

– Diskusjonen om fagforeningen Afag som en del av Norges Arkitekter, tror jeg bare er et vikarierende motiv og en dårlig unnskyldning, sier Strøm.

 

Realiteten er at rundt 500 landskapsarkitekter i dag er medlem i Afag, og at rundt 260 av NLAs medlemmer også er medlem i Afag. Det vil derfor være en stor gruppe landskapsarkitekter som blir med «på Afag-lasset» til Norges Arkitekter uansett.

 

Afag-leder Bent Aaby mener at dette er en sitasjon styringsgruppa må ta hensyn til i det videre arbeidet:

 

– Vi synes vi har laget en god pakke for landskapsarkitektene i Norge, men vi må ta avstemningen inn over oss. Jeg tror vi nå går nå mot en uheldig to-foreningsløsning når det gjelder fagpolitisk arbeid, men tror dette ikke vil vare særlig lenge.

 

Utfordringen, i forkant av landsmøtet, har ifølge Aaby vært den tause motstanden.

 

Man har rett og slett ikke fått motstanderne av prosjektet i tale. Nå skal de sette seg ned og analysere tallene fra stemmegivningen, forteller Aaby.

 

– Jobben blir å endre den negative holdningen fram til uravstemningen i høst. Da tror jeg man også kan bli påvirket av avstemningene i de andre organisasjonene.

 

Et annet viktig arbeid framover for styringsgruppa er å avklare medlemskap for Norges Arkitekter i den internasjonale landskapsarkitektorganisasjonen IFLA. Ifølge vedtektene deres kan kun én landskapsorganisasjon i hvert land være medlem.

 

– Tittelen MNLA og medlemskap i IFLA er viktig for mange, forteller Strøm. – Det må vi få avklart før uravstemningen i høst.

 

Fokus på fakta

Kathrine Strøm gikk av som president i NLA i helga.
Kathrine Strøm gikk av som president i NLA i helga.

Den tidligere landskapspresidenten håper diskusjonene framover vil fokusere på fakta. Hun mener det ligger et mulighetsrom i Norges Arkitekter som man må fronte: Ved å være en større organisasjon kan ta et større samfunnsansvar.

 

Strøm slår et slag for å få slutt på sektorplanleggingen fra etterkrigstida. Hun hevder ingeniørene fortsatt lærer sektorplanlegging på skolen. Tekna støtter denne retningen. Her mener hun bare Norges Arkitekter vil bli store nok til å påvirke i en annen retning.

 

– Norges Arkitekter må gjennom sitt fagpolitiske arbeid være med på å sikre en helhetlig kvalitet i våre fysiske omgivelser. Samfunnet trenger fokus på helhet og kvalitet, sier Strøm. – Noen må fronte en debatt rundt dette, og Norges Arkitekter er, slik jeg ser det, de eneste som kan skape denne debatten.

 

På NLAs og NILs nettsider kan du lese mer om helgas avstemninger.