Konkurranser

Ja til mer debatt om RKV

Alexandria Algard, president i NAL, mener det er positivt at Regjeringen legger opp til nye vurderinger av skala i Regjeringsvartalet. Hun poengterer at det er viktig at framtidige beslutninger har bred forankring.

President i NAL, Alexandria Algard.
President i NAL, Alexandria Algard, mener innspillene om organisasjonsmodell i høringsinnspillene er tilstrekkelig for revisjon av den nåværende RS-modellen. Foto Tommy Ellingsen

Det er fortsatt uklart hva regjeringen legger i ordlyden «vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal,» slik de noe overraskende skrev inn i den nye, blågrønne regjeringsplattform. Det råder likevel en forsiktig optimisme blant dem som har vært kritiske til prosessen og prosjektet slik det har sett ut så langt.  

NALs president Alexandria Algard håper det åpner seg en mulighet for å adressere og diskutere de delene av prosjektet som ikke har vært gjenstand for offentlige debatt i særlig grad.   

– Det spørs om regjeringen har snudd, men de har ihvertfall sagt at de vil «vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal.» NAL stiller seg positive til dette, sier Algard.  

Etterlyser forankring 

Hun peker på noen av beslutningene som det er stilt spørsmål ved, og som ble tatt på et tidlig tidspunkt i prosjektet, fra blant annet arkitektene, riksantikvaren, byantikvaren, fortidsminneforeningen og byrådet i Oslo.  

– Det gjelder arealbehov, bevaring, sikkerhetsbehov og ikke minst det å forme byrom som er inviterende for byens befolkning. NAL er positive dersom dette i praksis innebærer høyere målsettinger og ambisjoner for energieffektivitet og utslippsreduksjon. Kanskje kan en slik runde med vurderinger også bidra til at vi får et enda bedre og mer omforent resultat? spør hun.  

Hun mener at et prosjekt som Regjeringskvartalet bør basere beslutninger på tverrpolitisk forankring og kollektivt eierskap, ikke bare på statlig nivå, men også lokalt i Oslo og blant faginstanser. 

– For å oppnå dette må man være villig til å ta debatten, og jeg håper at dette signaliserer at det nå blir større rom for det, sier Algard.  

Forsiktig optimist

Algard er riktignok ikke helt overbevist om at regjeringen vil innfri.      

– Som arkitekter er vi vant med at det skjer justeringer, særlig i prosjekter som strekker seg over en lang tidsperiode. Ny informasjon, endrede forutsetninger i form av for eksempel nye miljøkrav- eller målsetninger, økonomi eller brukerbehov kan føre til at man nettopp vurderer om det skal skje justeringer i prosjektet underveis. Det er viktig å presisere at det står at de vil vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging. Men det er absolutt tillitsvekkende at regjeringen ønsker å gjøre slike vurderinger, avslutter hun.