Konkurranser

Jeløya-plattformen: Vil vurdere nedskalering av RKV

Under overskriften «En brukerorientert, moderne og effektiv offentlig forvaltning» åpner de nye regjeringskameratene for å nedskalere et nytt regjeringskvartal.

Mye tyder på at det var Venstres forhandlingsdelegasjon på Jeløya som framforhandlet punktet om nedskalering av Regjeringskvartalet. Foto Venstre

RKV

  • 27. september i fjor ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.
  • Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.


Det 84 sider lange dokumentet Jeløya-plattformen, eller «politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre» som den heter på regjeringens nettsider, inneholder én liten setning som kan få stor betydning for en av de aller viktigste sakene i arkitektur-Norge.

Plattformen er delt inn i kapitler, og nederst i kapittelet «En brukerorientert, moderne og effektiv offentlig forvaltning» finner man følgende setning i kulepunktrekke med headingen «Regjeringen vil:» «Vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal.»

 Andre punkter på  lista er:

– Regjeringen vil videreutvikle offentlig forvaltning for å sikre at den er brukerorientert, effektiv, resultatorientert og moderne.

– Arbeidet med innovasjon i offentlig sektor må forsterkes for å sikre gode tjenester, bedre samordning og god bruk av samfunnets ressurser.

Arkitektnytt har forsøkt å få tak i Venstres Ola Elvestuen for en kommentar, og vil fortsette å forsøke å få kommentarer fra politikerne utover dagen.