Nyhet

Jessheim hage vant pris

A-labs boligprosjekt Jessheim hage vant Ullensakers arkitekturpris.


Jessheim hage viser at det går an å bygge rekkehus i en urban kontekst med et svært høyt estetisk ambisjonsnivå, mener Ullensaker-ordfører Eyvind J. Schumacher. Foto: A-Lab

Rekkehusprosjektet Jessheim hage er tildelt Arkitekturpris for Ullensaker 2022.

Det ble bestemt i et møte i formannskapet i Ullensaker kommune 18. oktober, på bakgrunn av vurderinger og anbefalinger fra Arkitekturrådet som utgjør prisens fagjury.

Boligprosjektet er tegnet av A-lab, for Solon eiendom, med Bjørbekk & Lindheim som landskapsarkitekter.

«Jessheim hage er helhetlig gjennomtenkt, identitetsskapende for Jessheim og banebrytende innenfor stedsutvikling for den tiden det ble oppført i. Den beviser at man kan oppnå tilsvarende høy grad av utnyttelse med tett/lav bebyggelse som med blokkbebyggelse, og derfor er et vesentlig konsept såvel for Jessheim som for andre byer i landet», skriver juryen i sin begrunnelse.

A-lab og Solon eiendom mottar Ullensaker kommunes arkitekturpris 2022. Foto: Ullensaker kommune

Høyt estetisk ambisjonsnivå

Juryen påpeker videre at «med tanke på at opprinnelig reguleringsplan åpnet for blokker, er det imponerende hvordan arkitektene har brutt ned typologien til rekkehus og samtidig beholdt tilsvarende grad av utnytting. Prosjektet er viktig bidrag i debatten om utnyttelse/urbane typologier med smarte byplangrep som gir flotte bomiljøer.»

– Jessheim Hage er et eksempel til etterfølgelse på hvordan vi vil at byen vår skal utvikles. Prosjektet har vist at det går an å bygge rekkehus i en urban kontekst med et svært høyt estetisk ambisjonsnivå», sier ordfører Eyvind J. Schumacher i en pressemelding.

Jessheim hage

Adresse: Romsaas allé / Langbråten

Arkitekt: A-lab

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Tiltakshaver: Solon Eiendom

Areal: 11 000m2

Energimerke: Rød B/Grønn C

Camilla Løws skulptur «Broken thrones» fikk hedrende omtale. Foto: Siri Wolland

Hedrende omtale til skulptur

Skulpturen «Broken thrones» ved Nordbytjernet, laget av kunstner Camilla Løw, fikk hedrende omtale.

– Hvis det er et prosjekt som virkelig har bidratt mye til dialogen rundt kunst i det offentlige rom samtidig som det bidrar til identitetsskaping i Jessheim by de siste årene, så er det det kunstverket «Broken thrones». Dette er et kunstverk som binder det urbane på Jessheim sammen med den karakteristiske romeriksnaturen. Som en naturlig overgang fra byen til kommunens mest brukte parkområde Nordbytjernet, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Arkitekturpris for Ullensaker kommune er en hederspris for å løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen.