Nyhet

Kaffe ut, scenekunst inn

Dagur Eggertsson mener man risikerer å glemme den sosiale bærekraften i utviklingen av Filipstad i Oslo. Han vil fylle det gamle kaffebygget med eksperimentelt teater.


Hva skal inn i Ali-bygget på Filipstad? Dagur Eggertsson, arkitekturprofessor og partner i Rintala Eggertsson arkitekter, mener et permanent «visnings- og utviklingslaboratorium for scenekunst» i bygget vil sikre en demokratisk stedsutvikling. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Filipstadkaien, vest for Oslo sentrum, er en av de siste store utbyggingsområdene i det som kalles Fjordbyen i hovedstaden. Midt på kaien ligger det såkalte Ali-bygget hvor Joh. Johannson Kaffe holdt til i en årrekke, helt til de flyttet ut tidligere i år.

Hva som nå skjer med bygget, er fremdeles oppe til diskusjon. Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), i samarbeid med Futurebuilt og Grønn Byggallianse, er allerede i dialog med kommunen om et mulig bærekraftsenter i bygget.

Frykter nytt Bjørvika

Samtidig har imidlertid frie scenekunstnere allerede tatt i bruk bygget i en prøveperiode på et halvt år. Denne avsluttes i oktober. Målet er et permanent «visnings- og utviklingslaboratorium for scenekunst» i bygget.

Flere scenekunst-forestillinger har allerede funnet sted og fredag 17. september har Goksøyr & Martens og Mia Habib Productions en miniforestilling, som etterfølges av en debatt om bygget. Her vil blant annet Karl Otto Ellefsen og Gro Bonesmo delta.

Sammen med Rintala Eggertsson arkitekter har de frie scenekunstnerne, utforsket mulighetene for å bruke bygget til scenekunst.

– I prinsippet kan bygget brukes slik det står, men dersom bruken skal formaliseres må det gjøres små endringer for tilrettelegging av garderober og toaletter, sier Dagur Eggertsson, arkitekturprofessor og partner i Rintala Eggertsson arkitekter.

Eggertsson mener det er avgjørende å få representanter for den frie kulturen inn i bygget.

– Slik sikrer vi at Filipstad ikke blir en fortsettelse av den kommersielle og utbyggerstyrte utbyggingen vi har sett til nå i Fjordbyen. Parsellering og salg gir selvfølgelig cash til Oslo kommune, men man må investere annerledes i dette området, slik at det ikke blir et nytt Tjuvholmen eller Bjørvika, forklarer han.

Frie scenekunstnere har allerede tatt i bruk bygget. Her sceneriggen til scenekunstnerne Goksøyr & Martens trygt plassert i Ali-bygget. Foto: Goksøyr & Martens / Silje Underhaug Fosseli

Demokratisk byutvikling

For Eggertsson handler dette om å demokratisere byutviklingsprosessen og å sikre sosial bærekraft.

– Konklusjonen vår er at den frie scenekunsten er en veldig godt egnet motor for kulturdelen av stedsutviklingen. Kultur må være en pilar i slike prosjekter rett og slett for å skape en demokratisk forankring i befolkningen for det som skal skje i bydelen.

– Men er eksperimentelt teater populært nok for å skape en slik folkelig forankring?

– Ja, vi tror det. Eksperimentell scenekunst involverer svært ofte vanlige mennesker uten teaterfaglig- eller dansefaglig bakgrunn. Man går mye mer utenfor rammen enn de statlig finansierte teaterne. Mia Habib brukte eksempelvis tømrerelever fra Kuben, Stovner, Hellerud og Mysen videregående i sin forestilling før sommeren, mens Goksøyr & Martens bruker beboere fra Økernhjemmet i Oslo i sin forestilling fredag.

Koreograf Mia Habib har i sitt prosjekt for øvrig samarbeidet med urbanist Namik Mackic og arkitekt Ingemar Eirik Traavik Nesheim fra arkitektkontoret Counterfactual. Prosjektet omtales som et «medskapende byggeprosjekt som kommer med motforslag til byutvikling».

Dagur Eggertsson, arkitekturprofessor og partner i Rintala Eggertsson arkitekter. Foto: Stian Schioldborg

Beskjed til NAL

Det er Oslo Havn/Hav Eiendom som i dag eier bygget, men Eggertsson tror Ali Kaffe-bygget kan huse både bærekraftsenter og eksperimentell scenekunst. Han har en klar beskjed til NAL om deres videre rolle i prosjektet.

– Den sosiokulturelle pilaren er en viktig del av bærekraftbegrepet som i aller høyeste grad må være med på Filipstad. Vi ser ikke at Oslo Havn har tatt nok hensyn til denne så langt i prosessen.

Han skjønner at Futurebuilt og Grønn Byggallianse har en mer teknisk tilnærming til bærekraftbegrepet, men mener NAL her kan spille en viktig rolle for å utvide idéen om et bærekraftsenter.

– NAL må vektlegge den sosiokulturelle bærekraften når de går inn i dette samarbeidet. Ikke bare i teorien, men også støtte etableringen av scenekunstlaboratoriet og at bygget blir et sted for kontemporære kulturtiltak i hele anleggsperioden. Her kan NAL spille en svært viktig rolle.

Det er mulig å melde seg på debatten og forestillingene ved å sende mail til goksoyrmartens@gmail.com. Arrangementet begynner fredag 17. september klokken 12.00.