Arkitekturpriser

Kandidater søkes til Statens pris

Transformasjon er tema når Direktoratet for byggkvalitet nå søker etter kandidater til årets pris.

Ulstein Arena, tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter, fikk prisen for 2018. Foto: Per Eide Studio Foto: Per Eide/Lund+Slaatto Arkitekter

Om prisen

  • Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt
  • Kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og  være et resultat av gode og innovative byggeprosesser
  • Vinneren mottar en plakett og et diplom, og vil i tillegg bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet i medier og fagfora
  • Alle kan foreslå kandidater til prisen. Utbyggere, eiere og prosjekterende kan også foreslå egne bygg

Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983-2016). Statens pris for byggkvalitet ble delt ut første gang i 2018. Da ble I alt 80 prosjekter ble foreslått. Tre finalister kjempet om prisen og det var Ulstein Arena i Ulsteinvik som vakte størst begeistring hos juryen og stakk av med prisen.

Transformasjon er tema for 2019

Juryen ser etter bygninger eller områder som har fremragende byggkvaliteter og som er et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Kandidatene må ha gode kvaliteter på områder som miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. I tillegg må prosjektene være del av en transformasjon.

– Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, for eksempel tidligere industriområder hvor produksjonen legges ned, åpnes det opp for at arealene kan brukes på nye måter. Ved å transformere områdene kan arealer gjenbrukes og utnyttes bedre, og gi plass til nye funksjoner. Det kan dreie seg om alt fra store områder til enkeltbygg, sier juryleder Erling Lae i en pressemelding.

Juryen

Fagjuryen er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Erling Lae er juryens leder. Øvrige jurymedlemmer er: Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø. Eli-Kirstin Eide, professor, Bergen. Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim. Tor Inge Hjemdal, direktør, Oslo. Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, Oslo. Mari Bergset, landskapsarkitekt, Tromsø, Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand og Arne Smedsvig, landskapsarkitekt, Bergen er vara.

Fristen for nominering er 15. mars.

Les mer om prisen på www.dibk.no