Nyheter

Klargjørende

Hurtigpraksis er et studentinitiativ som bygger bro mellom arkitektskolene og arkitektkontorene med en to ukers workshop.


Erling Pedersen er deltager på Hurtigpraksis. Han begynner siste år av arkitektstudiet på BAS til høsten. I tillegg til å ha kommet innenfor hos mange ulike arkitektkontor er han fornøyd med å ha utvekslet erfaringer med studenter fra de to andre arkitektskolene i Oslo og Trondheim. Foto: Lisa Angelica Nørbech Barahona
Fakta:

«Arkitektstudenter i Hurtigpraksis» er et uavhengig initiativ stiftet av en gruppe arkitektstudenter ved AHO i 2015. Workshopen er et samarbeid mellom studenter fra BAS, NTNU og AHO.

 

Hovedfokuset for workshopen er på å være ute på kontorene og til stede i arkitektenes arbeid og hverdag. Gjennom en serie ulike kreative og tekniske oppgaver samt noen enklere foredrag, vil deltakerne få et innblikk i arkitektens hverdag slik den arter seg utenfor skolens rammer.

 

«Arkitektstudenter i Hurtigpraksis» arrangeres 13.-24. juni 2016.

Se mer om initiativet på organisasjonens nettside.

 

Debatt:

Onsdag 22. juni inviterer de til åpen debatt. Tema er praksis i utdanningen, arkitektens rolle og deres samfunnsansvar.

 

Redaktør i Arkitektur N, Ingerid Helsing Almaas, leder debatten hvor arkitektstudenter og yrkesaktive arkitekter kan møtes og delta i diskusjonen.

 

Sted: ROM for kunst og arkitektur, Maridalsvn. 3.

Tid: Onsdag 22.juni, 18:00 til ca. 20:30. Debatten starter 18:30.

Arkitektstudent Erling Pedersen deltar på «Arkitektstudenter i hurtigpraksis» for å få innblikk i et bredere spekter av mulige arkitektroller.

 

Pedersen studerer arkitektur ved Bergen arkitekthøgskole (BAS), der de ikke har praksis som del av studiet, slik de har ved arkitektstudiet i Trondheim. Derfor har han tidligere tatt pause fra studiet for å få praksis før han skal ut og søke jobb.

 

Betryggende møter

Nå har han i tillegg reist til Oslo for å se om han kan skjønne mer av hva arkitekten kan gjøre i yrkeslivet, forteller han til Arkitektnytt på telefon.

 

– Det er kjekt å se at det er mennesker bak fasaden, sier Pedersen etter å ha besøkt store, små og kjente arkitektkontor.

 

Han er glad for å høre at arkitektkontorene ikke forventer at nyutdannede skal kunne alle lover og byggeforskrifter. Tvert i mot erfarer han at de ser etter nyutdannede som kan samarbeide, har et åpent sinn og er løsningsorienterte.

 

– Kontorene verdsetter faktisk det, melder han fornøyd.

 

Den første uka har vært betryggende og klargjørende, ifølge arkitektstudenten. Han forteller at det som før opplevdes som usikkert, nå har blitt håndgripelige muligheter. Han vet allerede mer om hva han vil etter endt utdannelse:

 

–  Jeg kunne tenke meg å jobbe et sted med flat struktur og varierte oppgaver, sier han og trekker spesifikt fram Snøhetta og LPO som kontor der han fikk inntrykk av at de jobbet slik.

 

Pedersen forteller også at workshopen har fungert som møteplass for studenter fra de tre skolene og at det også har hatt en stor verdi. Neste år vil han gjerne ta stafettpinnen videre og bidra som arrangør av Hurtigpraksis, hvis han finner ut av å kombinere det med diplomsemesteret, vel og merke.

 

Så et potensial

Eva Birgitte Storrusten er en av fem studenter som arrangerer årets workshop. Hun mener at mange arkitektstudenter opplever et stort sprang mellom studiene og arbeidslivet. Bredden av arkitekt- og planoppgaver gir muligheter for mange ulike karrierevalg som mange studenter ikke er godt nok kjent med.

 

Med workshopen vil de tilby et innblikk inn i arkitektens hverdag, slik den fortoner seg fra små til store kontorer og til mer utradisjonelle roller som arkitekter kan fylle.