Nyhet

Klimahuset i Botanisk hage åpnet

– Dette huset kan spille en stor og viktig rolle i å inspirere og engasjere til endring i bærekraftig retning, til å bygge håp om at det nytter, sa Kronprins Haakon da han åpnet det nye bygget ved Naturhistorisk museum i Oslo.


Kronprinsen ble tatt i mot av rektor ved UiO Svein Stølen, museumsdirektør Tone Lindheim og Klimahusleder Brita Slettemark. Foto: Naturhistorisk museum i Oslo

Fakta om Klimahuset:

Klimahuset er en del av Naturhistorisk museum og stod ferdig i mars 2020. Åpningen ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo.
Landskapsarkitekt: Atsite.
Utstillingsdesign: SixSides.
Byggherre: Universitet i Oslo ved Eiendomsavdelingen.
Totalentreprenør: Seby AS.
Bruksareal: 650 m2.
Budsjett: 90 millioner.

Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og følger kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).
Miljøtiltak i bygget er blant annet naturlig ventilasjon, kortreiste materialer, fossilfri byggeplass, treverk i bærende strukturer, lavkarbonbetong, regnbed for overvann, solcelleanlegg og fjernvarme.

Samarbeidspartner Umoe AS har gitt 70 millioner kroner i gave til prosjektet.
Øvrige samarbeidspartnere er Sparebankstiftelsen DNB, Oslo kommune, Statkraft, Obos, Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning, Universitetsbiblioteket, Fritt Ord, Stiftelsen Uni, Stiftelsen Flux og Mr. Iceman.

Kronprins Haakon åpnet offisielt det nye bygget ved å drysse en frøpose med myrhatt i fuktig jord, ifølge en pressemelding fra Naturhistorisk museum i Oslo i går.

Myrhatt er en vakker, liten plante som vokser i nordområdene, skriver de. Og den ble valgt til å symbolisere åpningen av huset fordi myr spiller en nøkkelrolle som leveområde for planter og dyr, karbonlager og flomdemper.

Blomstene fra åpningsseremonien skal etter hvert plantes ut i regnbedet i Klimahagen, som omkranser Klimahuset.

Klimahuset åpnet for offentligheten onsdag 17. juni.

– Urokkelig tro på fremtiden

Huset skal lære de besøkende om jordas klimasystemer, hvilke konsekvenser global oppvarming har, hvilke løsninger som finnes og hvordan du selv kan bidra.

– Klimahuset går rett inn i hjertet av kjernevirksomheten til Universitetet i Oslo: Utdanning, forskning og formidling av kunnskap og innovasjon. Og våre studenter er pådrivere for et grønt engasjement. Det gir meg en urokkelig tro på fremtiden. De unge kommer til å gjøre det bedre enn oss, sa rektor ved UiO, Svein Stølen, under åpningen.

– Klimahuset går rett inn i hjertet av kjernevirksomheten til Universitetet i Oslo, sier rektor ved UiO, Svein Stølen. Foto: NHM/Jarli & Jordan

Rom for undring og engasjement

Utstillingen er designet for å vekke undring og stimulere til engasjement og tilbyr formidlingssopplegg for elever fra ungdomsskole og videregående skole. Huset skal også romme ulike arrangementer og være en arena for dialog, debatter, foredrag og møter mellom ulike fagmiljøer, generasjoner og meningsytringer.

Sponsor Jens Ulltveit-Moe sa under åpningen at vi i dag opplever to kriser, pandemien og klimakrisen:

– Det som gir håp for fremtiden er hvor fort regjeringen og Stortinget har reagert på pandemien. Det viser at når vi har kunnskap og er utfordret, så gjør vi noe. Når det gjelder klimakrisen, er inntrykket det motsatte.

​Huset i Botanisk hage er tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo sammen med ​landskapsarkitektene Atsite​. Foto: NHM/Jarli & Jordan

Begrenset adgang

For å besøke Klimahuset må du forhåndsregistrere deg ettersom utstillingene har begrenset adgang inntil videre på grunn av smittevernhensyn. 

Les mer om Klimahuset her.

Klimahuset skal romme ulike arrangementer og være en arena for dialog, debatter, foredrag og møter mellom ulike fagmiljøer, generasjoner og meningsytringer, heter det i pressemeldingen. Foto: NHM/Jarli & Jordan