Nyhet

Arkitekter starter klimakampanje

En gruppe norske arkitekter har erklært klima- og biomangfoldkrise etter mal fra det engelske initiativet «Architects Declare». Nå håper de at alle landets arkitekter skal undertegne manifestet.


Catherine Sunter, fra Einar Jarmund & Co Arkitekter, er fornøyd med at de har bidratt til at Norge er første land som følger opp det engelske klimaoppropet «Architects Declare»

Det hele startet med den britiske underskriftskampanjen «UK Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency» som ble startet av vinnere av den høythengende Stirling-prisen.

I skrivende stund har de samlet 553 underskrifter til erklæringen som består av et manifest i elleve punkter. 

Grosch-vinnere

I juli gikk seks aktivt praktiserende arkitektkontor som har mottatt Groschmedaljen sammen for å starte den norske grenen av kampanjen. De seks kontorene er Arne Henriksen Arkitekter, Carl-Viggo Hølmebakk, Einar Jarmund & Co, Jensen & Skodvin, Snøhetta og Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter. Sammen fronter kontorene kampanjen «Norway Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency». Nå inviterer de alle norske arkitektkontor til å støtte manifestet. Norge er med det første land som har adoptert kampanjen og til nå har de klart å samle 55 signaturer på nettsiden www.architectsdeclare.no

Kan bli noe større

Catherine Sunter i Einar Jarmund & Co mener kampanjen kan lede til en større diskusjon om bærekraftig arkitektur. Hun mener det også er et viktig moment at den ledes og støttes av praktiserende arkitekter, fordi det kan bidra til en nødvendig diskusjon om arbeidsmetoder i byggeindustrien.

– Dette er bare første skritt, sier hun til Arkitektnytt.

På spørsmål om kontoret på andre måter har erklært eller bundet seg til miljøforpliktelser, sier Sunter at Einar Jarmund & Co er opptatt av å ha en bredspektret miljøstrategi. For øvrig kan hun fortelle at de flyttet inn i nye lokaler 1. april. Disse pusses nå opp på bærekraftig vis med solcelleanlegg på taket, varmepumper og høyeffektiv vedfyring for å redusere energibehovet mest mulig. Ut over det har de tilstrebet størst mulig bruk av miljøriktige materialer, ifølge Sunter. 

Ulikt utgangspunkt, felles mål

Manifestet gir små og store arkitektkontorer, både i Norge og i utlandet, en mulighet til å stå sammen og enes om viktige punkter på tvers av vidt forskjellig praksis og porteføljer, sier Sunter:

– Forskjellige prosjekter kan ikke uten videre defineres etter samme klimamål.

Her kan du lese manifestet slik det står delvis på norsk og engelsk:

«Norske arkitekter erklærer klima- og biomangfoldkrise

Klimaforandringer og tap av biologisk mangfold er den største utfordringen i vår tid – en dobbelt krise. Våre byggede omgivelser og byggeindustrien spiller en stor rolle, ettersom de står for nesten 40 prosent av verdens CO2-utslipp. I tillegg har alle aspekter ved byggsektoren en stor påvirkning på vårt naturlige miljø.

Hvis vi skal kunne møte samfunnets behov uten å bryte jordens økologiske grenser, vil det kreve et paradigmeskifte for alle involverte i byggebransjen. Sammen med våre oppdragsgivere må vi utvikle og utforme bygningene, byene og infrastrukturen som uatskillelige deler av et større, selvbærende og kontinuerlig fornyende system.

Kunnskapen og teknologien som trengs for å starte denne transformasjonen er allerede på plass – det som mangler er den kollektive viljen. Vi anerkjenner dette og forplikter oss herved til å styrke våre arbeidsmetoder for å skape en arkitektur og urbanisme som har en mer positiv effekt på verden omkring oss.

We will seek to: 

 • Raise awareness of the climate and biodiversity emergencies and the urgent need for action amongst our clients and supply chains.
 • Advocate for faster change in our industry towards regenerative design practices and a higher Governmental funding priority to support this.
 • Establish climate and biodiversity mitigation principles as the key measure of our industry’s success: demonstrated through awards, prizes and listings.
 • Share knowledge and research to that end on an open source basis.
 • Evaluate all new projects against the aspiration to contribute positively to mitigating climate breakdown, and encourage our clients to adopt this approach.
 • Upgrade existing buildings for extended use as a more carbon efficient alternative to demolition and new build whenever there is a viable choice. 
 • Include life cycle costing, whole life carbon modelling and post occupancy evaluation as part of our basic scope of work, to reduce both embodied and operational resource use.
 • Adopt more regenerative design principles in our studios, with the aim of designing architecture and urbanism that goes beyond the standard of net zero carbon in use.
 • Collaborate with engineers, contractors and clients to further reduce construction waste.
 • Accelerate the shift to low embodied carbon materials in all our work.
 • Minimise wasteful use of resources in architecture and urban planning, both in quantum and in detail.»

Lenke til kampanjens nettsider.