Nyhet

Konkurranse for miljøet

DiBK lyser ut konkurranse om samfunnsøkonomien i byggavfall, gjenvinning og ombruk.


For å få en bedre sirkulærøkonomi i byggenæringen må det bli mindre bygg-avfall, mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer, mener DiBK. Foto: CC0 Public Domain

600 000 kroner er verdien av konkurransen som Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) nå lyser ut. Med tittelen «Samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering fra nybygg, gjenvinning av avfall og ombruk av byggevarer» vil direktoratet nå få vurdert hva de samfunns- og privatøkonomiske konsekvensene ved å redusere byggavfall fra nybygg, gjenvinne byggavfall og ombruke byggevarer er, og hva som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre av de tre alternativene.

– Konkurransen er utlyst på Doffin med frist for innlevering 25. september. Vi håper mange synes konkurransen er interessant og vil legge inn et tilbud slik at vi får bedre kunnskap om hva som er mest lønnsomt og kan sette inn tiltak som gjør det enklere å nå kravene, sier seniorrådgiver Ingunn Marton i DiBK i en pressemelding.

To millioner tonn

I 2017 var det nesten to millioner tonn avfall i Norge fra bygging, rehabilitering og rivning. 35 prosent av avfallet kom fra nybygg, omlag 25 prosent kom fra rehabilitering og nærmere 40 prosent kom fra rivning. Av dette ble en tredjedel levert til materialgjenvinning. EUs rammedirektiv for avfall sier at minst 70 prosent av byggavfallet skal material-gjenvinnes fra 2020, heter det i pressemeldingen.

– Her er det et stort gap mellom krav og mengden materialer som faktisk blir gjenvunnet. Det må vi gjøre noe med, sier Marton.

I utlysningen på doffin.no skriver direktoratet at for å få en bedre sirkulærøkonomi i byggenæringen, må det bli mindre byggavfall, mer gjenvinning og ombruk av byggematerialer.