Nyhet

Kritiserer Autodesk i åpent brev

Autodesks programmer er for dyre og mangler funksjonalitet, mener blant andre Arkitektbedriftene. Nå sendes et åpent brev til selskapets ledelse.


Gitt sin markedsposisjon har Autodesk et ansvar om å utvikle programmene sine, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Steinar Skjerdingstad. Foto: Arkitektbedriftene/Geir Lindhjem

Denne uken sendte flere nordiske arkitektbedriftorganisasjoner sammen et åpent brev til Autodesk, hvor de uttrykker misnøye med selskapets programvare. Bakgrunnen for misnøyen er manglende utvikling av programvaren, stadig mer rigid og uoversiktlig lisensmodell samt raskt økende lisenskostnader.

– Autodesk har verktøy som er veldig viktige for mange aktører, og cirka halvparten av våre bedrifter bruker noen av Autodesk sine programmer. Det er et ønske fra aktørene sin sine at programmene blir oppdatert og utviklet videre, og at Autodesk ikke gjør den jobben, og at de burde gjøre det, gitt sin store markedsposisjon, sier Steinar Skjerdingstad, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge (AiN).

Manglende respons

Sammen med Danske Arkitektvirksomheder, Samark (Association of Icelandic Architectural Firms) og ATL (Association of Finnish Architects’ Offices) har AiN sendt brev til Autodesks administrerende direktør Andrew Anagnost, hvor de følger opp initiativ fra britiske arkitekter i 2020, og i 2021 Architects’ Council of Europe (ACE) og Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), som alle fremmet liknende misnøye med selskapets drift av produkter som Autocad, Revit og Civil 3D.

«Etter å ha sett Autodesks manglende respons, innser vi at toppledelsen har brukt de mer enn to årene etter de første åpne brevene på å ikke gjøre noe vesentlig med problemene som ble reist», heter det i brevet.

For prosjekterende arkitekter er manglende utvikling og mangel på funksjonalitet det største problemet med Autodesks programmer, sier teknologileder i Nordic, Knut Ramstad. Foto: Nicolas Tourrenc

– Manglende funksjonalitet

Gjennom deltakelse i Arkitektbedriftenes BIM-utvalg har Nordic – Office of Architecture vært delaktige i utarbeidelsen av brevet. Teknologileder i Nordic, Knut Ramstad, understreker at misnøyen med Autodesk handler om ulike ting, avhengig av hvem man spør.

– På bedriftsnivå opplever nok mange at kostnadsnivået blir smertelig høyt og at løsningene er utviklet på en måte som gjør at man i praksis er låst til én leverandør. Nye lisensmodeller legger dessuten hindringer i veien for fleksibel bruk av lisensene. Dette blir stadig mer komplekst og utfordrende, spesielt for større bedrifter. Spør man den prosjekterende arkitekten vil nok vedkommende oppleve manglende utvikling og mangel på funksjonalitet som det største problemet. I tillegg kan man tilføye at brukergrensesnitt og tilpasningsmuligheter burde vært bedre.

– Manglende konkurranse

Grunnet blant annet oppkjøp og konsolideringer eksisterer det ingen velfungerende konkurransesituasjon innen programvare for BAE-næringen. Dette er nok en forklaring på at for lite blir gjort, mener Ramstad.

– Man har en tilsynelatende lojal kundebase som i praksis ser få andre alternativer innen kommersiell programvare, og det finnes heller ingen gode opensource-alternativer slik det gjør innenfor en del andre disipliner. Mange firmaer har dessuten investert mye i opplæring og oppbygging av objektbiblioteker og så videre, noe som gjør utskiftning av plattform kostbar. Selv om Autodesks konkurrenter kan virke å være noe mer lydhøre overfor sine brukere, så er ikke løsningene vesensforskjellige. Mange vil nok ikke oppleve det som noe reelt alternativ å skifte plattform før neste generasjons verktøy blir en realitet, sier Ramstad.

Autocad er blant Autodesks mest brukte programmer. Skjermdump: Autocad

– Autodesk ikke alene

Dette har vært en diskusjon i flere år, men en dekkende situasjonsbeskrivelse ble først formidlet gjennom det opprinnelige åpne brevet fra britiske arkitekter i 2020, sier Ramstad, og understreker samtidig at Autodesk på ingen måte er alene om å øke kostnadene og samtidig innskrenke fleksibiliteten i lisensmodellene.

– Det spesielle er den markedsdominansen selskapet innehar i BAE-næringen. Når man sammenlikner med hva andre programvarehus viser av utvikling blir det klart at Autodesk har en vei å gå innen produktutvikling, da først og fremst på BIM-siden, sier han.

Nordic har gjennom lang tid hatt en løpende, tett kontakt med utviklingsmiljøene både i Autodesk og med tredjepartsleverandører, og på denne måten prøvd å påvirke utviklingen av produktene i de retninger de mener er fornuftig.

– Vi arbeider med store og komplekse prosjekter, og vi tøyer ofte programvaren til dens absolutte yttergrenser. Vi opplever derfor at utviklerne har stor nytte av å samarbeide med oss. Når vi nå velger å signere dette oppropet, er det fordi vi mener Autodesk bør ta bransjens opplevde frustrasjon på større alvor. Dette ansvaret ligger hos ledelsen i Autodesk, hevder Ramstad i Nordic

Tar brevet til etteretning

De siste årene har bransjen opplevd at lisenspolitikken har vært under kontinuerlig endring og at det er svært vanskelig å navigere i denne materien, mener han

– Ikke bare har lisenskostnadene relatert til standardverktøyene steget vesentlig, mangel på utvikling gjør at man stadig må supplere med spesialiserte plug-ins for å bedre produktivitet og arbeidsflyt. Dette gjør at totalkostnaden for hver medarbeider blir svært høye. Den manglende konkurransen innenfor et relativt lite og til nå betalingsvillig marked gjør at alle aktøren øker prisene, dette gjelder dessverre ikke bare Autodesk. Hadde imidlertid utviklingen av produktene gitt oss den økning i brukervennlighet, funksjonalitet, produktivitet og ytelse vi må kunne forvente, ville nok ikke en samlet byggebransje opplevd kostnadene som et hovedproblem.

Det har ikke lyktes Arkitektnytt å komme i kontakt med ledelsen i Autodesk, men Steinar Skjerdingstad i AiN opplyser at de har fått svar fra Autodesks administrerende direktør Andrew Anagnost. Han tar brevet til etterretning, og opplyser om at Amy Bunszel, direktør for Architecture, Engineering & Construction (AEC) Design i Autodesk, nå skal undersøke hva som er den mest produktive veien videre.