Arkitekturpriser

Kulturhuset 2.0 vant Oslo bys arkitekturpris 2018

Tuvalu Arkitekter vant Oslo bys arkitekturpris for transformasjonen av Kulturhuset ved Youngstorget.

Bystyresalen i Oslo Rådhus var godt fylt opp da Oslo bys arkitekturpris ble delt ut i dag. De ti nominerte prosjektene var blitt til tre finalister, som alle presenterte sine prosjekter for det arkitekturinteresserte publikummet. 

Det var prosjektet Kulturhuset 2.0 som til slutt gikk av med seieren, og fikk overrakt pris av Oslos ordfører, Marianne Borgen. Arkitektene i Tuvalu Arkitekter, som har stått bak transformasjonen av den gamle bygården i Youngs gate 6, var selvsagt veldig glade for utmerkelsen:

– Denne prisen henger høyt, den gjør det, sa Mari Smørgrav i Tuvalu til Arkitektnytt, gående gjennom Oslo Rådhus’ lange korridorer. 

– Det er veldig fint at de ser at vi har klart å bruke den originale arkitekturen for å skape gode rom i bygget, fortsatte hun.

Ujålete og raffinert

«Kulturhuset framstår som ujålete og raffinert på samme tid, og preges av både gode romlige kvaliteter og en uanstrengt flyt mellom de ulike sonene og funksjonene,» skriver juryen i sin begrunnelse, og understreker at bygget er «miljøriktig og samtidig bidrar til å bevare og synliggjøre Oslos bygnings- og industrihistorie på en svært opplevelsesrik måte».

– Den største utfordringen har vært å gjøre et transformasjonsprosjekt midt i byen. Å få kontroll på bygningsmassen, fortalte Smørgrav.

– De har møtt stor motstand i arbeidet de har gjort, men de har gjort det til et ujålete, men gjennomtenkt sted, sier Leder av Rådet for byarkitektur, Ellen Hellsten, om årets vinner. Foto: Jan Kuhr

Klassisk

Fornuftig og sober transformasjon av eksisterende bygningsmasse var også tema i forelesningen til den britiske arkitekten Peter St John fra Caruso St John Architects i London. 

– Det er like interessant å jobbe med eksisterende bygninger som nye. Og selv om vi er opptatt av det klassiske i arkitekturen, er vi ikke konservative, sa St John innledningsvis, og viste deretter fram kontorets arbeid med Tate Britain, Damien Hirsts Newport Street Gallery samt et møbel skapt for organisten i Canterbury Cathedral.

Den engelske arkitekten Peter St John holdt foredrag om egne transformasjonsprosjekter. Foto: Ando Woltmann

Nesten umulig utgangspunkt

Leder av Rådet for byarkitektur, Ellen Hellsten, la i sin tale vekt på at prisen skulle gå til nennsom, intelligent hverdagsarkitektur:

– Dette er ikke prisen for glansede magasiner, men for vårt Oslo, sa hun fra talerstolen, og utdypet til Arkitektnytt etter utdelingen at hun var mektig imponert over hvordan Tuvalu Arkitekter og utbyggere hadde skapt noe stort ut av et nesten umulig utgangspunkt.

– De har møtt stor motstand i arbeidet de har gjort, men de har gjort det til et ujålete, men gjennomtenkt sted. Det er ikke rufsete, slik enkelte arkitekter ofte tuller det til, men transformasjon gjort på en ordentlig, tilforlatelig og omsorgsfull måte, forklarte Hellsten.

– Prisen går til et transformasjonsprosjekt. Var det noe dere hadde i bakhodet hele tiden?

– Nei, vi vurderer ikke ut fra kategorier eller typologier, men, klart, vi ser etter arkitektur som er state of the art. Nå er ikke transformasjon eller retro-fitting nye begrep, det har vi drevet med så lenge man kan huske, men vi har kanskje fått et fornyet fokus på det. Det har kommet i kjølevannet av fokuset på bærekraftig arkitektur og at det å rive har blitt veldig omdiskutert.

– Hvor høyt henger en slik pris?

– I norsk sammenheng veldig høyt. Til forskjell fra mange andre priser er den åpen for absolutt alle og det er ingen inngangspris for å delta. Bestemor kan melde på barnebarnets boligprosjekt. Kvalitet er et kulturbegrep som skifter hele tiden, og en av måtene å sette kvalitetsbegrepet på agendaen på, er å gi ut priser. Slik er man med å holde diskusjonen om kvalitet i live, avslutter rådsleder Ellen Hellsten.

Hedrende omtale

De to andre finalistene, som mottok hedrende omtale, er førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset (v/ Haugen/Zohar Arkitekter/Dronninga Landskap) og de to gangbroene Bumerangbru og Jungelbru på Alna (v/ SAAHA/Landskapsfabrikken).

"Samlet sett har prosjektet visse forbildeegenskaper knyttet til rimelige etablererboliger, sosial bærekraft, gode utearealer, mobilitetsprofil og miljøvennlig byggeri som kvalifiserer til hedrende omtale.", skriver juryen om førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset (v/ Haugen/Zohar Arkitekter/Dronninga Landskap). Foto: Are Carlsen
"Dette er et nyskapende og veldig flott tilskudd til byen, der man har fått svært stor uttelling for relativt beskjedne midler.", skriver juryen om gangbroene Bumerangbru og Jungelbru på Alna (v/ SAAHA/Landskapsfabrikken). Foto: Sophia Ruff