Bolig

Kunstnerboliger til halv pris

– Med en gjennomsnittlig inntekt på 89.000 i året fra kunstnervirket, er det klart at mange kunstnere sliter med å finne boliger innenfor sin prisklasse, sier styreleder i UKS. Sammen med arkitektene i Fragment har de utviklet en modell for nye kunstnerboliger i Hovinbyen.

UKS' og Fragments forslag til kunstnerboliger i Hovinbyen er en åpen konstruksjon i tre, med strategisk plasserte sjakter og tilkomst fra et felles trappetårn via en svalgang. Illustrasjon: Fragment

Hvordan skape gode bo- og arbeidsrom for kunstnere i Oslo? Hvordan lage identitetsskapende og samlende aktivitet i områder med gamle industribygninger og store, nye byggeprosjekter? UKS (Unge Kunstneres Samfund) og arkitektkontoret Fragment har en plan! På fredag stiller de ut sin modell for kunstnerboliger i Hovinbyen, en mulighetsstudie over boliger og atelierer for kunstnere i alle aldre på Hasle i Oslo, finansiert av Kulturetaten i Oslo Kommune med deltakelse av Plan- og bygningsetaten.

Ut av sentrum

Arkitekt Arild Eriksen hos Fragment har vært med å utvikle modellen som nå vises fram. Sammen med UKS og en referansegruppe av kunstnere har det blitt gjennomført en serie  verkesteder. Eriksen forteller:

– UKS stod jo bak kunstnerlandsbyen Trolltun på Bøler fra 1959, men siden den gang er det ikke bygd noe særlig for kunstnere her i byen. På grunn av transformasjonene i Oslo sentrum, der kunstnere ikke lenger har råd å leie atelier eller blir kastet ut, og bolig stadig blir dyrere, er det mye som taler for å se på noe nytt, sier han.

Arild Eriksen Foto: Ian Brown

Åpen arkitektur i nye Oslo

– Hvorfor akkurat Hovinbyen?

– Først og fremst fordi det finnes tilgjengelige tomter, og at det allerede er flere prosjekter som involverer kunstnere på gang der. Det skjer mange ting i den delen av Hovinbyen, også fra kommunens side, og vi vil være med å styrke det. Samtidig føles det urealistisk å ønske seg en mer sentrumsnær tomt, sier Eriksen, som tidligere har vært involvert i forslag til utviklingen av det omstridte Hauskvartalet i Oslo sentrum. «Åpen arkitektur» er stikkordet også denne gang.

– Det handler om mye deltagelse. Fra kunstnerne selv, fra nabolaget og fra kommunen. Alle må engasjeres fra første stund. Vi jobber med det arkitekten John Habraken kalte support og infill, i vårt prosjekt en åpen konstruksjon i tre med strategisk plasserte sjakter og tilkomst fra et felles trappetårn via en svalgang. Habraken mente allerede på 60- og 70-tallet at fremtiden for masseutbygging lå i større deltakelse og mulighet for endring over tid. 

 – Hva er fordelene med åpen arkitektur?

– Vår hovedbeskjed er å lage modeller for fleksible boligbygg som muliggjør både deltakelse i planlegging og bygging, og som har stor fleksibilitet. Disse modellene er ikke låst til en tomt, de er ekstremt fleksible og laget med mye pragmatikk, noe som gjør at husene kan bygges, flyttes og endres. Vi har ikke tenkt at kunstnerne skal bygge sine egne leiligheter, men tilrettelegge for muligheten til endring over tid. 

Halv pris!

I en pressemelding hevder UKS og Fragment at de ved å redusere kostnadene til utvikling og profitt, med en kommunal festetomt og en viss grad av egeninnsats vil gjøre det mulig å tilby leiligheter til 60% av markedspris. Eriksen er villig til å strekke seg enda litt lenger.

– Jeg tror vi skulle klart å halvere prisen, men det er kanskje bergensk beskjedenhet. Hehe. Det viktige er at Oslo kommune må gripe sjansen, og for eksempel kan tilby festetomt med visse betingelser. Og at kommunen ser at vi har et prosjekt som både er et svar på deres undersøkelser om modeller som Allmenbolig samt kommunens kunstpolitiske ambisjoner, sier Eriksen.

Hvem skal fylle kjempemuseene?

I samme pressemelding sier styreleder i UKS, Ruben Steinum, at kommune og stat må ta ansvar for kunstlivets fremtid:

– Med en gjennomsnittlig inntekt på 89.000 i året fra kunstnervirket så er det klart at mange kunstnere sliter med å finne boliger innenfor sin prisklasse. Nå fylles Oslo med kjempemuseer i vannkanten, og det er på tide å sikre at de som skaper fremtidens innhold i disse byggene også får mulighet til å bo og arbeide her, sier han.

Langsiktig leiebolig

Arild Eriksen tror kunstnerne er lei av å være brikker i eiendomsutviklingen, med korte leiekontrakter for å drive opp et områdets renomme. Han mener det må tenkes langsiktig:

– Langsiktighet er også grunnen til at vi har utviklet såpass mange boliger. 44 boliger er et helt borettslag. Og kunstnerne ønsker ikke å være midlertidige brikker i pågående utviklingsprosesser, så vi utvikler leieboliger med langsiktig perspektiv.

UKS og Fragment har som mål at modellen skal kunne brukes og inspirere til bygging av kunstnerboliger andre steder i landet.

Vil du ta framtidens kunstnerboliger i akt åpner utstillingen 17. august kl. 19.00 på UKS i St. Olavs gate 3, og står fram til 26. august.