Nyhet

Kursrabatt til nyutdannede

Jobbmarkedet under koronakrisen kan bli utfordrende for nye arkitekter. Nå gir NAL kursrabatt til ferske arkitekter. 


– Vi ser tegn på en liten normalisering nå. Blir man for bekymret, kan det ha en skadelig selvforsterkende effekt, mener president i NAL, Gisle Løkken. Foto: Erik Burås / StudioB13

Denne høsten tilbyr Norske arkitekters landsforbund (NAL) kurs spesielt rettet mot unge og nyutdannede arkitekter. Arkitekter som er ferdigutdannede i 2019 eller seinere får 50 prosent prisreduksjon på kursene. Det samme gjelder dem som har startet enkeltmannsforetak eller et lite kontor. 

Kursene er digitale og er blant annet oppdaterte grunnkurs i plan- og bygningsrett som tilbys i to deler: byggesak og reguleringsplan. I tillegg tilbys en rekke gratis seminarer og frokostmøter. 

– Det er alltid viktig å tenke på nyutdannede, men denne høsten er det særdeles viktig, sier Gisle Løkken, president i NAL. 

– Når mange nye arkitekter skal ut i arbeidslivet møter de en kompleksitet mange av dem ikke er forberedt på. Dette er noe vi har gitt oppmerksomhet over år, men det blir spesielt viktig med tanke på pandemisituasjonen og økt frykt for arbeidsledighet. 

NAL i krisetid

Fra NALs historie blir det ofte trukket frem hvor viktig landsforbundet var under nedgangstidene på 1990-tallet. Da ble arbeidsledige arkitekter kurset i digitalisering, noe som ble viktig for mange arkitekter og for fagets utvikling de neste tiårene. 

– Det var jo min generasjon arkitekter. Å samle folk fysisk er jo ekstremt vanskelig nå. Den sosiale dimensjonen av kursene vil dermed forsvinne, men likevel håper jeg NAL vil bli oppfattet som den samlende strukturen vi opplevde at den var den gangen. 

– Kursene tilbys til halv pris for unge arkitekter? Hvorfor ikke bare fleske til med gratis i krisetid?

– Hehe. Det skal ikke jeg rote meg inn i. Vi må alltid gjøre en vurdering om kost-nytte i en forretningsdrift. Det må også sies at vi tilbyr mye gratis i form av seminarer og frokostmøter. Dette er gratis for alle NALs medlemmer. 

Løkken vil også understreke at han ikke er for bekymret for den unge generasjonen arkitekter på jobbjakt:

– Vi ser tegn på en liten normalisering nå. Blir man for bekymret, kan det ha en skadelig selvforsterkende effekt. Men situasjonen er definitivt viktig å følge med på. NAL skaper ingen jobber direkte, men vi kan bidra til å dyktiggjøre arkitektene og spisse kompetansen deres mer direkte inn mot arbeidsmarkedet.

– Det finnes jobber

Løkken og NAL er også opptatt av å formidle en gammel kjepphest overfor nye arkitekter på jobbjakt: Det finnes jobber - også utenfor de klassiske arkitektkontorene. 

– I landets kommuner sitter det en aldrende stab med planleggere. Undersøkelser viser at det er behov for mellom 300 og 400 nye planleggere i året. Kanskje er dette en anledning til oppfordre studentene til å undersøke andre karriereveier? 

Han peker på at tilbakemeldingene fra arkitekter som jobber i det offentlige er at det både er spennende, og at man får makt til å bidra til å forme fremtidssamfunnet. 

– Som arkitekt i det offentlige legger man premissene for veldig mye. Man får raskere muligheten til å styre utviklingen, i mye større grad enn fra gulvet i et arkitektfirma eller ved å tegne tilbygg og garasjer, som nok fort kan bli realiteten for endel nyutdannede som skal prøve seg på egenhånd.