Nyhet

Laboratorium OAF

Siri Jæger Brudvik er ny leder i Oslo arkitektforening. Nå drømmer hun om å revitalisere Josefines gate og øke kvaliteten på hovedstadens arkitekturdiskusjon.


Siri Jæger Brudvik er klar for to år som styreleder i Oslo Arkitektforening (OAF). Foto: Mad arkitekter

Siri Jæger Brudvik har denne måneden sine første arbeidsdager som leder av Oslo Arkitektforening (OAF). Vi møter henne på kontoret i Josefines gate i Oslo og spør hvordan vi vil merke at Brudvik har blitt leder for landet største lokalforening?

– Forhåpentligvis vil aktivitetsnivået økes enda mer og Josefines gate skal vitaliseres til ikke bare et Arkitektenes hus, men til et Arkitekturens hus. Gjennom å aktivisere og åpne eiendommen mer opp, er målet å øke synligheten for hva arkitektene kan bidra med og samtidig øke kvaliteten på byens arkitekturdiskusjon.

Kan snakke fritt

Brudvik har to ganger vært styremedlem i OAF, og nestleder i styret siste året, men ble likevel overrasket da hun ble spurt om hun var interessert i lederjobben. Hun ser på dette som en anledning til å forfølge det hun har jobbet med i styret: Utviklingen av Arkitektenes hus i Josefines gate, mer utadrettet virksomhet og utvikling av OAF som en åpen diskusjonsarena for arkitektur.

– OAF har vært et faglig pusterom for meg hele veien. Et sted hvor jeg kan engasjere meg i arkitektur og byutvikling, utover de prosjektene som jeg har drevet med som praktiserende arkitekt.

– Hva er spennende med OAF?

– Vi er et uavhengig sted hvor man uten bindinger kan diskutere arkitektur og byutvikling. Det er utrolig viktig å ha den muligheten når man i arbeidssituasjonen aldri kan uttale seg helt fritt.

OAF drømmer om beholde eiendommen i Josefines gate i Oslo. Målet er et Arkitekturens hus. Her fra Transborder Studios mulighetsstudie fra april. illustrasjon Transborder Studio

Flyttedebatten

I dag deler OAF eierskapet over Josefines gate med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). I sommer ble det klart at NAL ser på mulighetene for å flytte til nye lokaler i det såkalte Ali-bygget på Filipstadkaia.

Det har lenge vært kjent at NAL er på jakt etter nye lokaler – i samarbeid med Futurebuilt og Grønn Byggallianse. OAF på sin side ønsker ikke å selge og flytte, og vedtok i sin generalforsamling å jobbe for å bevare og utvikle eiendommen: I vår lanserte de en egen mulighetsstudie for et Arkitekturens hus i bygningene i Josefines gate.

– Vi fortsetter med vårt prosjekt her i Josefines gate – å transformere stedet til en ambisiøs arkitekturarena. Arkitekturopprøret og Aftenpostens Oslo sin satsing er eksempler på at arkitektur og byutvikling engasjerer mange. Men i Oslo finnes det svært få, og stadig færre, formidlingsarenaer som bidrar til å løfte kunnskapen og ordskiftet om arkitektur, ikke minst til å gå mer i dybden.

Som eiere av Josefines gate mener Brudvik OAF har en unik mulighet til å gjenbruke en historisk bygningsmasse til å skape en interessant arkitekturarena for framtiden.

– Å jobbe for et Arkitekturens hus har vært vår visjon lenge. Prosjektet på Filipstad innehar sikkert også spennende muligheter, men det har et annet formål og tittel.

– Hva tenker du om at NAL og OAF vil forskjellige ting?

– At det kanskje ikke er så unaturlig. NAL og OAF har forskjellige formål og mandater. Det er flere mulige veier videre, og disse bør diskuteres i organisasjonen og i høstens representantskapsmøte.

Kommer fra bransjen

Brudvik vil kombinere femti prosent jobb som OAF-leder med å jobbe med egne prosjekter. Hun har foreløpig tatt permisjon fra sin egentlige jobb, som prosjektleder i Mad arkitekter, blant annet for å stå friere i den nye jobben.

– Det er fint å kunne uttale meg helt fritt i arkitekturspørsmål. I Mad jobber jeg med store prosjekter hvor mange aktører i bransjen er involvert. Derfor er det fint å ha fullt fokus på OAF i første omgang.

Brudvik var ferdigutdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) i 2006. Hun har erfaring fra å starte eget kontor (Heimstadlære) og å jobbe i mindre kontorer (Base Arkitekter) og større kontorer (A-lab og Mad). Hun har også arbeidet for Ecosistema Urbano i Madrid, som har vært i front innen sosial bærekraft og medvirkning, og har vært med og startet opp tverrfaglige kunst- og arkitekturprosjekter (som prosjektet Bok på Veitvet).

I Mad har hun den siste tiden jobbet med stedsutvikling og transformasjon av verneverdige bygg.

– Jeg kommer rett fra den praktiserende bransjen og vet hvordan det er å sitte dypt inni arbeid med totalentrepriser, som de fleste arkitekter møter på i hverdagen. Det tror jeg er verdifull erfaring inn i OAF, ikke minst fordi jeg brenner inne med en del tanker og meninger rundt hva som ikke fungerer og hva som skal til for å skape en bedre arkitektur og byutvikling, sier hun.

Laboratorium for byutvikling

– Har du en programerklæring i den nye jobben?

– I tillegg til å bli en diskusjonsarena, og høringsinstans, er målet at OAF skal komme inn å påvirke tidlig i byutviklingen – før konseptene er på plass.

– Hvordan kan det konkret skje?

– Kanskje vi kan bli et laboratorium med alle våre medlemmer? Hvor Plan- og bygningsetaten, politikere, eiendomsaktører og andre kan komme til oss for å få faglige innspill og gode ideer i en tidligfase. Det mangler en god idédiskusjon om det som skjer i byen. Ofte kommer diskusjonen når feil prosjekt er ferdig eller når noe er bygget på feil sted.

Høstens program fra OAF lanseres 2. september.