Nyhet

Lager koronatilbud

Arkitektkollektiv lager gratis og digitalt koronatilbud. – Vi vil senke terskelen for at folk tar kontakt med en arkitekt, sier Colm O’Brien.


Myntgata Arkitektursamvirke lager gratis og digitalt koronatilbud for å gjøre kontakt mellom kunde og arkitekt lettere. Seks av ti kontorer i kollektivet bidrar foreløpig i pilotprosjektet. Foto: Myntgata Arkitektursamvirke

Under koronakrisen har folk vært mer hjemme enn noen gang. For mange har dette betydd at man ser leiligheten eller huset sitt med nye øyne. Behovet for en eller flere kontorplass(er), større armslag og mer praktiske løsninger har meldt seg – da trengs gjerne arkitekter. 

Myntgata Arkitektursamvirke i Oslo lager i den forbindelse et eget koronatilbud med digital befaring og gratis konsultasjon i 45 minutter.  

– Arkitekter er i all hovedsak problemløsere. Koronakrisen har synliggjort mange nye behov og vi ønsker å senke terskelen for at folk tar kontakt med en arkitekt, sier Colm O’Brien i Holt O’Brien, som er ett av ti kontorer i Myntgata Arkitektursamvirke. 

Tenker nytt 

For O´Brien og resten av kontorene i arkitektursamvirket er koronakrisen en tid for å tenke nytt om hvordan arkitekter kommer i kontakt med kunder og omvendt. Han viser til at Oslo Arkitektforening ukentlige møtetilbud «ART Arkitektenes rådgivningstjeneste» (for tiden koronastengt), hvor vanlige privatpersoner kan møte opp og snakke med arkitekter om mulige prosjekter. 

– Vårt tilbud ligner litt på dette, men i stedet er det digitalt og verken arkitekt eller kunde trenger å reise noe sted. Alt man som potensiell kunde trenger å gjøre er å sende inn alt av tegninger og bilder på forhånd.  

– Er ikke befaring uten fysisk tilstedeværelse litt fy-fy blant arkitekter?  

– Jo, kanskje, men jeg tror vi må være litt åpne for nye løsninger nå. Når det ikke lenger er mulig å besøke kundene må vi se hva alternativer som finnes. Under korona har de fleste fått en god rutine på Zoom og andre digitale plattformer - så dette blir bare lettere og lettere. 

Colm O’Brien, partner i Holt O’Brien, tror koronakrisen har økt bevisstheten rundt hvordan arkitekturen påvirker menneskene. Foto: Holt O'Brien

Plass mellom stolene 

Koronakrisen har bydd på utfordringer for ulike deler av samfunnet. Det nye tilbudet går derfor ut til ikke bare privatpersoner, men også næringsliv og kulturinstitusjoner. 

– Jeg tror det generelt har blitt økt bevissthet rundt hvordan arkitekturen påvirker oss. Enten man har hjemmekontor og hjemmeskole, er en bedrift som må tenke nytt rundt næringslokale sitt eller er en kulturinstitusjon som under nedstengningen vil tenke nytt om hvordan deres lokaler fungerer, sier O´Brien. 

Dette trenger ikke bare gjelde innendørs, forklarer han, og viser til at tilgang til gode uterom er et behov som har meldt seg i større grad under denne perioden, enten det er en oppgradering av balkongen eller nye løsninger for fellesområdet i borettslaget. 

– Hvordan vil du si koronakrisen har åpnet øynene våre for hvordan arkitekturen fungerer?  

– Hvordan vi jobber med rom og forholdet mellom mennesker og funksjoner var ting mange ikke tenkte på for to måneder siden, men som nå er hyperaktuelt. Bare tenk på behovet for en privat sone hjemme, enten det er til kontorarbeid, eller andre gjøremål. Svenske byggeforskrifter sier at alle boliger skal ha plass til kontor, plutselig blir vi obs på at vi ikke har samme krav i Norge. Eller tenk på økt behov for plass i mellom bord og stoler i næringslokaler og kulturinstitusjoner.

– Ikke gratisarbeid

Myntgata Arkitektursamvirke er et kollektiv av ti mindre arkitektkontorer i Oslo sentrum. Seks av disse er med på det nye digitale koronatilbudet. I tillegg til Holt O’Brien er det Studio Bua, Rå arkitektur, Atelier particular, Svingen arkitektkontor, Studio Lon og Speed architects som nå deltar på piloten.

Arkitektursamvirket omtaler seg selv som «mest sannsynlig det største arkitektkollektivet i Norge». Å arbeide sammen i kollektiv gjør at de deler på både fasiliteter, kunnskap og erfaring – og nå også ideer.

– Kulturbransjen har fått kritikk for å tilby tjenester gratis under korona. Er det ikke en fare for dere også?  

– En gratis befaring eller innledende konsultasjon er noe som skjer allerede i arkitekturbransjen og i mange andre bransjer. Det handler ikke om å gi bort gratis arbeid eller gratis prosjekter, men å hjelpe med å svare på klientens spørsmål og påpeke muligheter for dem. 

Han forklarer at dette også er en mulighet for begge sider å bli kjent med den andre før de forplikter seg. 

– Det nye her er er at vi gjør dette digitalt. Men vi har selvsagt diskutert dette mye, og det er viktig å si at dette ikke er et tilbud som skal slå bena under bransjen. Dette er en pilot, og vi tror kanskje at en lavere terskel i første omgang, heller vil føre til flere oppdrag for arkitekter generelt på lengre sikt.