Arkitekturpolitikk

Landbruksministeren skeptisk til RKV i tre

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) taler stortingsflertallt midt imot i spørsmålet om tre som hovedmateriale i RKV.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) går imot stortingsflertallet i spørsmålet om tre som hovedelement i det nye regjeringskvartalet. Foto: Torbjørn Tandberg

Partiene Sp, AP, SV og KrF har fremmet et felles forslag om utstrakt bruk av tre i det nye regjeringskvartalet (RKV). Det har høstet applaus fra landets treindustri og interesseorgansisasjoner. Saken skal behandles i Stortinget 14. mai, men allerede nå har landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gitt beskjed om hva regjeringens standpunkt er. I følge avisen Nationen mener han at det er for tidlig å bygge det nye regjeringskvartalet i tre.

Risikabelt

- Det er veldig risikabelt å skulle bruke så mye av skattebetalernes penger, når vi fortsatt trenger mer erfaring med tre som byggemateriale, sa Dale under Næringslivskonferansen i Vikersundbakken i Modum forrige fredag.

- Trevirke har et enormt potensial, og vi har en del kunnskap om hvordan vi skal bygge med det. Vi må gradvis bygge større og større: én stor bygning, ei stor bru. Når det gjelder Regjeringskvartalet, er det ikke lurt å vende tilbake til skrivebordet. Vi må gjennom flere store - men likevel mindre - prosjekter før det er tilrådelig å sette i gang noe i så stor skala, utdypet han til Nationen etter konferansen.

Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund Foto: Åsmund Lang, Magasinet Skog

Klarere ambisjoner

Tilstede i Vikersund var også Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, som uttrykte skuffelse over Dales innstilling til «sin egen» næring:

- Vi ønsker en statsråd som heier på skog- og trenæringa. Han burde ha uttrykt en klar ambisjon å benytte så mye tre som mulig for å bidra til drive utviklinga framover, sa Lahnstein.

- Når stortingsflertallet mener er at det må brukes så mye tre som mulig, er det er overraskende at skognæringens egen minister går ut og uttrykker en annet holdning, sier skogeier-sjefen, som spør seg om det statsråden har delt er en personlig refleksjon - eller om det er snakk om regjeringens offisielle holdning.

Dax18

I går gjentok direktør Lahnstein viktigheten av å bygge RKV i så mye tre som mulig i en debatt med daglig leder Betongelementforeningen, John Erik Reiersen i debattprogrammet Dagsnytt Atten på NRK. Reisersen på sin side pekte på en rekke sikkerhetsmessige grunner til å bygge i betong, og mente materialet over lang tid er mindre miljøskadelig enn ryktene vil ha det til. Han etterlyste like konkurransevilkår med trenæringen når det nye kvartalet skal bygges.

Saken er nå til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen, som har frist til 3. mai med å avgi sin innstilling.