Nyheter

Landskapsarkitekturprisen til SLA

SLA er tildelt Landskapsarkitekturprisen 2016 for Brattøra friområde i Trondheim.


SLAs prisvinnende prosjekt strekker seg langs hele Brattøra, mellom Trondheimsfjorden og jernbanetraseen. Foto: SLA
Løvetanna Landskap hedres for Åsveien Skole i Trondheim. Foto: Løvetanna landskap
Løvetanna Landskap hedres for Åsveien Skole i Trondheim. Foto: Løvetanna landskap

Prisen ble delt ut på NLAs fagdag i Trondheim på fredag. Landskapsarkitekturprisen er en hederspris som første gang ble delt ut ved NLAs fagdag i Bergen i fjor.

 

SLA er dansk, men har også kontor i Norge. I juryens uttalelse heter det at prosjektet får prisen for å ha «benyttet enkle virkemidler i barskt landskap med enhetlig materialbruk». Juryen framhever at dette er «god design, uten å ha et påkostet uttrykk. Transportåren er nennsomt utviklet til et parkdrag langs sjøen og har gjort sjøfronten tilgjengelig igjen».

 

Juryleder Morten Klokkersveen berømmet det høye nivået og bredden i de innsendte prosjektene.

 

– Dette viser styrken til faget og berettigelsen til Landskapsarkitektprisen. Vi er ei sterk faggruppe som setter tydelige spor, med høy kvalitet i samspill med med mange ulike oppdragsgivere og samarbeidspartnere, sa Klokkersveen.

 

15 år gammelt prosjekt

Juryen ga også «hedrende omtale» til tre prosjekter:

 

Løvetanna Landskap hedres for Åsveien Skole i Trondheim, et prosjekt som «har en kreativ programmering, terrenget brukes godt, det er benyttet enkle lokale elementer, aktiv god bruk av regnvatn, lekent, en sterk vilje og nøktern materialbruk som tar utgangspunkt i stedets kvaliteter».

 

Dronninga Landskap hedres for Carl Berners Plass i Oslo. Dette mener juryen er «et grønt og gjennomarbeidet trafikkprosjekt der landskapsarkitektens grep er synlige. Det har hatt stor katalysatoreffekt for å redefinere området som et folkelig bosted».

 

Den tredje som får hedrende omtale er Grindaker AS for det 15 år gamle Klosterenga park i Oslo. Juryen synes dette er et «godt eksempel på at et pilotprosjekt som er 15 år fortsatt ligger langt framme innen den blå-grønne delen av faget vårt. Hver enkelt må gjøre seg opp sin egen formening om dette er et godt eller dårlig tegn for vårt fag. Juryen vurderer dette positivt og håper at prosjektet fortsatt kan inspirere for at faget skal vokse videre.»

Stig L. Andersson, Louise Fiil Hansen og Sofie Kjærsgaard Dybro mottar Landskapsarkitekturprisen på vegne av SLA. Foto: Rainer Stange.
Stig L. Andersson, Louise Fiil Hansen og Sofie Kjærsgaard Dybro mottar Landskapsarkitekturprisen på vegne av SLA. Foto: Rainer Stange.