Nyhet

Langt mellom svenske fagforeningsklubber

Hver tredje store, svenske arkitektbedrift mangler en fagforeningsklubb, og dermed en organisering av de ansatte overfor ledelsen.


Arkitekten har snakket med arkitektene Kasper Lennqvist, Emma Spång og Martin Livian. De har dannet fagforeningsklubb i svenske Inobi og er altså ikke blant de svenskene som ikke er organisert på arbeidsplassen. Faksimile: Arkitekten

Dette er Sveriges arkitekter

- Organiserer arkitekter, interiørarkitekter, planarkitekter og andskapsarkitekter.

- Har 13 000 medlemmer og tilhører sentralorganisasjonen Sveriges akademikers centralorganisation.

- Er både fagforening og bransjeorganisasjon og driver både fagideell og fagforeningspolitisk arbeid.

- Uttalt mål: Framheve betydningen av arkitektur og forbedre arkitekters arbeidsvilkår.

 

Det melder det svenske fagbladet Arkitekten. Ifølge forhandlingssjef Ulrik Östling i Sveriges arkitekter (SA), som både er interesseorganisasjon og fagforening, skyldes det som oftest tidsnød og ressursmangel.

– Ifølge mine erfaringer, ønsker som oftest ledelsen i bedriftene at de ansatte organiserer seg i klubber, men det kan være vanskelig å finne medarbeidere som er villige til å engasjere seg, sier han. 

Arkitekten har undersøkt forholdene i Sveriges 30 største arkitektbedrifter, og funnet ut at ni av disse ikke har noen organisert sammenslutning av medlemmer i Sveriges arkitekter eller andre fagforeninger som organiserer arkitekter.

Kapasitetsproblem

Östling i SA mener organisasjonen kunne ha jobbet mer systematisk med å bistå fagorganiserte for å danne flere klubber, men forteller til Arkitekten at det ikke finnes kapasitet til det. SA har ingen ansatte som har som oppgave å arbeide opp mot klubbene i bedriftene, men juristene hjelper alltid til dersom tillitsvalgte tar kontakt og trenger hjelp til å starte opp.

– Vi skulle gjerne hatt tettere kontakt med klubbene. Det som ofte skjer, er at ildsjeler starter en klubb, men når ildsjelene slutter, drives den ikke videre, sier forhandlingssjefen.

Klubbløst i Malmø

Arkitekt Paula Stenqvist i Wingårdhs sier til Arkitekten at kontoret kun har klubb i Gøteborg, og at Stockholm-kontoret har påbegynt arbeidet med å organisere medlemmene i Sveriges arkitekter. Kontoret har også en klubbløs avdeling i Malmø.

– Hittil har vi hengt oss på beslutninger fattet av klubben i Stockholm, forteller hun.

Blant de 30 kontorene som er undersøkt, har 21 kontorer fagforeningsgruppe. Blant dem er Link, White, Sweco, Fojab og Arkitema.

Les hele artikkelen her.