Nyhet

Lanserer digital byggesøknadsløsning

Arkitektbedriftene lanserer digital byggesøknadsløsning spesialtilpasset arkitekter. – En god investering med tanke på våre medlemmer, sier administrerende direktør Egil Skavang.


Direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene mener den nye løsningen er en god investering for arkitektene. Foto: Arkitektbedriftene

Det har tatt to år å utvikle søknadsløsningen, som skal dekke alle delene av søknadsprosessen opp mot tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG på Altinn. Arkitektbedriftene er dermed først ute til å lansere løsningen som er spesielt brukertilpasset for arkitekter.

– I de fleste byggeprosjektene er det arkitekter som har ansvar for søknadsarbeidet, og vi fant det riktig å lage en løsning som er spesielt tilpasset deres behov. Den nye byggesøknadsløsningen er koblet til arkitektenes kvalitetssystem MAKS, og data som arkitektene allerede bruker i prosjekteringen trenger nå å legges inn bare én gang, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene Norge via en pressemelding.

Én av tre byggesøknader er mangelfulle, noe som forlenger saksbehandlingstiden hos kommunene. Den nye løsningen vil hjelpe på dette, mener direktør Per-Arne Horne i Dibk. Foto: Alexander Brown

På ett brett

I løsningen inngår alle søknader og signering av ansvarserklæringer via Altinn og ut til kommunene. Søknad om rammetillatelse har vært tilgjengelig i den nye løsningen på www.byggsok.net siden i høst, og flere arkitektkontorer har allerede sendt inn søknader til kommunene via den heldigitale løsningen. I februar er også søknad i ett-trinn, igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest tilgjengelig, heter det videre i pressemeldingen.

–Arkitektbedriftene i Norge har brukt to år og en del av sparepengene på utvikling av den nye løsningen, men vi mener at dette er en god investering med tanke på byggenæringen generelt og våre medlemmer spesielt, sier Skavang.

Skreddersydde løsninger

Det er Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) som har utviklet tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG på Altinn, med mål om å tilrettelegge for at kommersielle IT-leverandører kan tilby skreddersydde løsninger for ulike brukere av byggesøknader, deriblant arkitekter.

Dibks direktør Per-Arne Horne mener det nå vil bli lettere å utarbeide komplette byggesøknader, noe som vil gi gevinster i form av kortere saksbehandlingstid. 

– I dag er én av tre byggesøknader mangelfulle og dette forlenger saksbehandlingstiden hos kommunene, sier Horne i pressemeldingen.

Neste steg

Ifølge direktoratet er neste steg i utviklingen av Fellestjenester BYGG å kunne bruke en digital modell som en del av byggesaken.

– DiBK har laget en standard for hvilken informasjon som skal med i en slik byggesaks-BIM, og vi samarbeider nå med leverandører av tegneverktøyene slik at arkitektene lett skal kunne gjøre et uttrekk av sin modell til bruk i byggesaken. Fellestjenester BYGG vil tilby løsninger for bruk av byggesaks-BIM i løpet av 2019, avslutter Horne.