Nyhet

Le Corbusier – fortsatt aktuell

I utstillingen «Le Corbusier – Litografi» ved Nasjonalmuseet – Arkitektur, vises litografier fra den kjente arkitektens siste leveår.

Le Corbusier avbildet i 1964. Foto: Wikimedia Commons

I dag 11. oktober åpnet utstillingen i Hvelvet ved Nasjonalmuseet – Arkitektur. Her kan du fram til 20. januar se Le Corbusiers litografier fra 1950 og -60-årene. Le Corbusier jobbet både med skulptur, maleri, collage, litografi, tekstil og veggmaleri, og med denne utstillingen vises sammenhengen mellom Le Corbusiers arkitektur og billedkunst. 

Kunsten og arkitekturen henger sammen

– I arbeidene fra denne siste perioden av hans kunstneriske liv, ser man mange like former og kurver gå igjen både i arkitekturen, skulpturene, maleriene og de grafiske arbeidene hans, forteller kurator Talette Simonsen. 

I flere av de utstilte litografiene dukker det opp former fra kirkebygget hans i Ronchamp fra 1955, som også presenteres i utstillingen. 

– Ronchamp er et viktig verk for å forstå Le Corbusiers syn på arkitektur som en kunstform. Og det er et uttrykk for hans idé om hvordan ulike kunstarter virket sammen, i det han kalte «syntesen mellom kunstartene», sier hun.

Flere av samtidens arkitekturkritikere mente at den tidligere funksjonalisten brøt med egne prinsipper med bygget i Ronchamp.

– Asymetrien og de skulpturelle formene som preger bygningen, gjorde at den blant annet ble kalt «et monument for en ny irrasjonell arkitektur», sier kuratoren. 

Portrait, Le Corbusier, 1960. © FLC/BONO. Oslo Kommune. Foto: Werner Zellien

Robert Esdaile ville formidle Le Corbusier til Norge

Litografiene ble sist utstilt i 1966, ved Kunstindustrimuseet i Oslo. Da var de høydepunkt i en større minneutstilling om Le Corbusier, som Robert Esdaile tok initiativ til like etter Le Corbusiers død. Esdaile var selv arkitekt og lærer ved Statens arkitektskole i Oslo, den gang knyttet til SHKS (Statens håndverks- og kunstindustriskole), og en ivrig og viktig formidler av Le Corbusier i Norge, ifølge Simonsen, som har tatt en phd. på Le Corbusier ved Universitetet i Oslo. 

Esdaile kjøpte litografiene direkte fra Heidi Weber, Le Corbusiers gallerist. Han kontaktet også Le Corbusiers faste fotograf Lucien Hervé, og bestilte store fotografier av Le Corbusiers arkitektur som ble vist i minneutstillingen. 

Nasjonalmuseets utstilling viser nå ett av Hervés fotografier av Ronchamp, som Simonsen fant i Christian Nordberg-Schulz’ arkiv. Utstillingen viser også bilder fra minneutstillingen i 1966, samtidige avisomtaler, samt Esdailes brev til Weber og Hervé om kjøp av litografiene og fotografiene. 

Merket etter et liv på kino

Simonsen forteller at de utstilte litografiene etter minneutstillingen hang i Frogner kino og Eldorado en periode før de ble en del av Oslo kommunes kunstsamling. De er for anledningen konservert, men merker rundt kantene etter tiden i kinoene kan fortsett ses. 

– Konservatorene mener disse er resultat av vann fra vaskekluter, som har rent inn bak glasset da de hang på kinoene, sier Simonsen.

Nå har man valgt en flytende montering, uten passepartout, så merkene kan leses som en del av historien til verkene. 

Nasjonalmuseet – Arkitektur viser også utstilling «Le Corbusier ved havet», som kan ses i Villa Stenersen. Her er det hans kunstnerskapet i 1930-årene som presenteres.