Nyheter

Leder 04/2016: Ny, felles organisasjon (2012-2016)

Etter fire, lange år med styringsgruppe- møter, styremøter, lokalforeningsledermøter, RS-møter og ekstraordinære workshoper, og ikke minst et ukjent forbruk av penger og arbeidstimer, er organisasjonsfesten avlyst. Før den i det hele tatt nådde uravstemning.


Hvordan kunne det skje? I dette nummeret stiller vi dette litt premature spørsmålet.  Mens et rungende OAF-nei fortsatt kaster ekko mellom veggene i Josefines gate, er det selvfølgelig for tidlig å gi fasitsvar.

Fasitsvarene kommer i den uavhengige evalueringen som nå skal i gang. Der får vi antakelig vite om prosessen ble ledet, forankret og kommunisert på en god måte. Hva den har kostet.
 

Om beslutningsgrunnlaget var for omfattende – eller for spinkelt. Om prosjektets organisatoriske sprengkraft ble tapt med Afags sorti. Men klarer evalueringen også å svare på hvor det store engasjementet for saken egentlig ble av?
 

 I dette nummeret er det de spontane reaksjonene på havariet vi er ute etter, gjennom til dels åpenhjertige intervjuer med aktører, eller «ildsjeler», som har fulgt prosessen lenge fra flere sider av bordet. De presenterer flere teorier, men et fellestrekk er henvisningen tilbake til organisasjonskulturen og  -strukturen. Og der venter det nå en storopprydning.

 

 Disse ildsjelene er noen av svært få med sterke meninger om organisasjonssaken.  For dét denne saken har vist, er hvilken ørliten og likevel spredt offentlighet vi har innen vår profesjon. Blant Arkitektnytts nesten seks tusen abonnenter utgjør de aller fleste den tause majoriteten, de som tilsynelatende fullstendig hadde mistet interessen for organisasjonssaken. Oppmøtetallene fra generalforsamlingene og lesertallene fra nettsidene våre taler et tydelig språk: De aller, aller fleste av dere verken ønsket å stemme over vedtektsendringene eller ville lese saker om sammenslåingssaken på arkitektnytt.no, verken reportasjer, intervjuer eller debattinnlegg.
 

For å skjønne hvorfor, håper vi at debatten nå ikke stilner, men tvert imot at flere stemmer kommer til i de neste månedene. For ettertiden er det viktig at sammenslåingsforsøket dokumenteres grundig. For saken om en ny organisasjon vil komme igjen. Enten den kommer fra styrer og administrasjoner, eller – som flere nå spår – vil oppstå nedenfra, fra lokalforeninger som tar saken i egne hender og selv åpner for andre disipliner. Kanskje er det den veien saken må gå om engasjementet skal slå rot. 

Martin Braathen, redaktør