Nyhet

Lenger med en god plan

Regjeringen «går viralt» med kampanje rettet mot unge planleggere.


Skjermdump: planutdanning.no

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) lanserer i disse dager en kampanje for å rekruttere unge til å utdanne seg til planlegger. «Vi trenger flere, gode samfunnsplanleggere og arealplanleggere i hele Norge», skriver Regjeringen på sine hjemmesider. «Stortinget er opptatt av at det utdannes nok kvalifiserte kandidater til å fylle stillingene som finnes i kommuner og fylkeskommuner», heter det videre. 

På nettsiden planutdanning.no finner man nå korte filmer der unge planleggere forteller og svarer på spørsmål som «Hva gjør en by- og regionplanlegger?»; «Hva gjør en landskapsarkitekt?» eller «Hva er egentlig planutdanning?». Filmene skal spres i sosiale medier med lenker inn til den nye plattformen. 

«Noen ganger kan du ha virkelig flaks. I alle andre situasjoner kommer du mye lenger med en god plan», er mottoet for kampanjen.

Stort behov

I over ti år er det blitt advart mot at dårlig rekruttering til planleggerutdanningen på sikt vi få store konsekvenser for rekruttering av fagfolk til kommunene. I 2020 ble det laget et strategidokument i samarbeid mellom KS, Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS), KMD og Kunnskapsdepartementet (KD), der det ble pekt på at man må fordoble dagens antall studenter til 400 planleggere i året for å møte behovet. 

– For å gjennomføre den politikken vi har lagt opp til, der planlegging skal styre mye av utviklingen, må man sørge for at hele arbeidsmarkedet er mettet med tilstrekkelig kompetanse, sa lederen av komitearbeidet og tidligere leder av FUS, Marius Grønning, til Arkitektnytt i en sak om behovet for planleggere

Kampanjen skal gå fram til fristen for samordna opptak for høyre utdanning den 15. april.