Nyheter

Link ekspanderer i Danmark

Norges største arkitektkontor styrker seg markant i Danmark med oppkjøpet av Aarhus arkitekterne.


- Det handler om å kjenne språk og kultur på en direkte og konkret måte, sier Leif Øie, administrerende direktør i Link arkitektur, etter oppkjøpet av Aarhus arkitekterne. Øie er nummer tre fra venstre, Tommy Falch nummer fire.

– Jeg tror at på samme måte som det vil være krevende for dansker å lykkes i Norge, gjelder det tilsvarende for nordmenn i Danmark. Det handler om å kjenne språk og kultur på en direkte og konkret måte, sier Leif Øie, administrerende direktør i Link arkitektur til Arkitektnytt.

 

– Vi hadde et kontor med fire ansatte på plass i København, og et alternativ var å bygge organisk videre på dette. Men det ville tatt lang tid.

 

Aarhus arkitekterne, som har røtter tilbake til 1909, består av rundt 90 medarbeidere, fordelt på kontorer i Aarhus og København. De endrer nå navn til LINK arkitektur, og LINK arkitekturs eksisterende virksomhet i Danmark vil inngå i det nye selskapet.

 

Link er det sjette største arkitektfirmaet i Skandinavia med rundt 440 medarbeidere. Fordelingen er omtrent 200 i Norge, 150 i Sverige og nå drøyt 90 i Danmark. Multiconsult har siden 2008 vært største aksjonær i Link, og i fjor tok de over hele selskapet. Link er det største datterselskapet konsernet.

 

Ledende på helsebygg

Link skriver i en pressemelding at oppkjøpet gir et godt fundament for å ta nye og markante markedsandeler i Danmark. Som markedsleder innenfor helsebygg i Danmark, blir Aarhus arkitekterne viktig for Multiconsults strategi om å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia. Konsernet skal også utnytte det danske firmaets styrke innenfor prosjektledelse av store komplekse prosjekter.

 

- LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men det endrer vi på nå. Synergien ved å samle Aarhus arkitekterne og LINK arkitektur skal vi bruke til å skape et enda mer komplett og slagkraftig arkitektmiljø på tvers av landegrensene, sier Leif Øie.

 

Flere tenker skandinavisk

Tommy Falch, administrerende direktør i Aarhus arkitekterne, sier i pressemeldingen at det føles som et riktig neste steg å bli del av et markant, skandinavisk selskap.

 

– Ved å bli del av et stort selskap med mange kompetanseområder, får vi nå mulighet til å ta ny nye posisjoner og prosjekter i Danmark, og ikke minst videreutvikle vår sterke kompetanse på helsebygg i et større geografisk marked. Med Link arkitektur flytter vi nå opp i en liga med de store arkitekturkontorene, og vi får mulighet til å delta i spennende prosjekter over hele Skandinavia, sier Tommy Falch.

 

Markedssjef Rolf Maurseth i Link sier til Arkitektnytt at Danmark, ett av landene i verden med flest arkitekter, målt etter innbyggertall, er et tøft marked.

 

– Danskene har tidligere vært svært proteksjonistiske, men det har endret seg.

 

– Hva skyldes dét?

 

– Økonomien er i bedring, og da er det lettere å være raus. I tillegg tror jeg at stadig flere, i hele Skandinavia, ser på de tre landene som et samlet marked. Holdningene har endret seg. Kontor som Arkitema, White og CF Møller har etablert seg i nabolandene. I Link har vi lenge sett på hele Skandinavia som vårt hjemmemarked, sier Maurseth.