Nyheter

Liste over prosjekter som har blitt utført på bygget Hausmannsgate 40

Her er listen over rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter utført av beboere, bidragsytere og fagfolk i regi av Vestbredden Vel Vel på bygget Hausmannsgate 40 fra 1999 til 2015.


- Nye toaletter, to stk. i B-oppgangen og seks stk.i A-oppgangen: Sist i A-oppgangen 2015. 15 timer.

-  Nye bad, tre stk. fellesbad: Henholdsvis oppbygd 2012-2008-2004. 140 timer.

- Vann og avløpsrør fikset i hele huset: Kontinuerlig oppgradering. 30 timer.

-  Branndører: Installert av beboere i henhold til brannforskrifter. 22 timer.

-  Renovering, isolering og oppretting av gulv: sist i leilighet i B-oppgangen 2015, felleskjøkken 2014, utbedring av bjelkelag og oppretting av gulv i leilighet i B-oppgangen 2013. Kjøkken i A-oppgangen 2012. 130 timer
- Ny strømføring gjennom hele huset: Kontinuerlig oppgradering. 50 timer.
-  Innstallering av server på loftet med nettkabler til alle leiligheder: Stor oppgradering av huset foretatt i 2009-2010. 20 timer.
 - Helt ny taktekking på B-delen av huset 2012. Inklusiv nye blekkbeslag og oppmuring/pussing av kronmuren og skorstein: Utført av fagfolk og beboere etter takkunstens regler. 600 timer.

- Oppføring av stillas rundt A og B i bakgård i 2012: Del av prosjektet «Tak skal de ha» - nytt tak og oppussing av fasade. Oppført av fagfolk og beboere. 100 timer.
-  Fasade oppusset i bakgård i 2012: Sprekker utbedret og generell oppussing. 250 timer.

- Fasade i bakgård malt i 2012: 25 timer.
- Maling av vinduskarm mot bakgård i 2012: 30 timer.
- Del av råtten takstol utbedret på loftet skiftet i 2012: Materiale kjøpt i lokal tømmerhandel og arbeid er utført av fagfolk og beboere. 25 timer inkl. transport.
- Fasade mot gate oppusset og malt: Sist oppusset i 2008. 30 timer (fasaden ble jevnlig malt i nye og oppfriskende farger. Dette unnlater Vestbredden å ta med i beregningen for oppussing av bygården.)

- Garasje oppusset i 2008 og 2015: 30 timer.
- Oppbygging av vaskekjeller med to vaskemaskiner: Har skjedd i flere omganger. Siste oppgadering var i 2014 ved installasjon av ekstra vaskemaskin. 5 timer.
- Scener bygget på Barrikaden: 55 timer.
- Lydisolering av Barrikaden: 300 timer.
- Nye ruter + vinduer: Kontinuerlig oppgradering. 65 timer.
- Isolering af leiligheder: 100 timer.
- Brannstiger. Innstallert iht. til brannforskrifter.
- Røykvarsler i alle leiligheter. Innstallert iht. brannforskrifter. 5 timer.
- Brannslange i alle leiligheter. Innstallert iht. brannforskrifter..
-  Brannsluknings apperater i alle leiligheter. Innstallert iht. brannforskrifter..
- Varmtvannsberedere installert i alle kjøkken. Sist på felleskjøkken 2014. 20 timer.
- Ny mur, som avgrenser vår bakgård mot Blåhall-tomten oppført i 2014: Bygget av fagfolk og beboere. 105 timer.
- Ny port #1 2015: Stålport. 12 timer.
-  Ny port #2 2015: Stålport. 30 timer.
- Hjørneseksjon av huset fikset i 2014: 35 timer.
- Drenering rundt taknedløp fikset i 2014: 40 timer.
- Kjeller (verksted) igangværende prosjekt: 50 timer
- Innstalering av nye (brukte) vedovner i leiligheter m.m.: Sist i 2014 på Barrikaden, 2013 Leilighet i A-oppgangen, 2012 leilighet i B-oppgangen: 15 timer.
- Ny terrasse over garasjen oppørt i 2014: Bygget av fagfolk og beboere. 40 timer.
- Renovering av gjesterom i 2014: Nye gipsplater + sparkel + maling + list. 80 timer.
- Innstallering av nytt felleskøkken i 2014. Varmtvannsbereder, komfyr, oppvaskmaskin og div: oppvaskmaskin, komfyr, innredning og kjøleskap fra Gi bort på finn.no. 80 timer.
- Oppbygging av infoshop/bokkafe. Igangværende prosjekt: Inntil nå. 40 timer.
- Maling, lister og småfiks har pågått i alle leiligheter helt fra begynnelsen: Kontinuerlig oppgradering bl.a. ved inn- og utflytting. 700 timer.


Oppbygging av bar på Barrikaden:
- Gjestehems i leilighet i A-oppgangen bygget i 2012: Bygget med materialer fra lokal tømmerforretning. 12 timer inkl. kjøring.
- Oppussing av A-oppgangen: sparkel + maling utført i 2015. 65 timer.
- Oppussing av B-oppgangen: Oppretting av trapperepos med flytestøp + nytt gulvbelegg utført i 2014: 20 timer.
- Vaktmester service: Utskiftning og smøring av låser, kjøre søppelbøtter ut, tømme avfukter etc. 200 timer.
- Utbedring av råtne bjelker i portrom: 8 timer.
- Bygging av gjesteromssenger: 8 timer.

 

Sum arbeidstimer: 3237 timer.

 

Oppgitt timeantall gjelder kun arbeidsinnsatsen til folk som bor i huset i dag. Antall år som de nåværende beboere har vært en del av kollektivet svinger mellom ni år og tre måneder. 

 

Kilde: Bo- og arbeidskollektivet Vestbredden Vel Vel