Nyhet

Løkken ut, Harambasic inn

Adnan Harambasic ble valgt til ny president i Norske Arkitekters Landsforbund. Han lover ingen brå endringer.


Adnan Harambasic (t.v) ble valgt til ny president i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Her med avtroppende president Gisle Løkken og generalsekretær Kari Bucher. Foto: Arkitektnytt

Representantskapet (RS) i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) hadde sitt årlige møte fredag 24. september. Viktige saker sto på agendaen, som presidentvalg, fremtiden til Arkitektenes hus og om man skal omdøpe presidenttittelen til styreleder.

Det viktigste først: Ny president ble Adnan Harambasic, partner og grunnlegger av arkitektkontoret Saaha.

– Jeg blir kanskje mer som en kopi av den forrige presidenten Gisle Løkken, sa en ydmyk Harambasic til hele respresentantskapsmøte, etter at blomster var behørig delt ut til både ny og gammel president.

Hopper etter Løkken

Harambasic har tidligere vært styremedlem i NAL og går inn i oppgaven som ny president med nysgjerrighet. Han begynner for fullt først etter jul.

– Jeg grugleder meg litt til oppgaven. Gisle Løkken gjorde en veldig, veldig bra jobb. Det samme gjorde Alexandria Algard. Det blir dermed litt som å hoppe etter Wirkola, og målet mitt vil være å bli en lignende støtte for organisasjonen og de som jobber på huset. Det blir nok ikke en veldig spennende og dramatisk periode som leder av NAL, sier Harambasic til Arkitektnytt like etter blomsterseremonien.

– Du sier i den lille talen din at du blir en kopi av Løkken?

– Ja, jeg synes kontinuitet er viktig. Ikke brå endringer, som setter organisasjonen i en slags startposisjon hver gang det er lederskifte. Det er ingen grunn til å gjøre dramatiske endringer.

Fremdeles president

Målet til landsstyret i NAL var at Harambasic ikke skulle bære tittelen president, men heller bli styreleder. Samtidig skulle stillingen reduseres fra femti prosent til 30 prosent stilling. Dette forslaget fikk imidlertid ikke støtte av majoriteten av lokalforeningene. Dermed bevares presidenttittelen i denne omgang.

– Denne diskusjonen er nok ikke helt ferdig, men for meg er det ikke så viktig hvilke tittel jeg bruker. Kan godt være jeg heller velger å bruke «leder» når jeg snakker om den rollen selv. Jeg føler meg i hvert fall ikke som noe «president-elect».

Fremtiden til NAL og Oslo Arkitektforenings i Arkitektenes hus i Josefines gate ble heller ikke avgjort. OAF fikk støtte for sitt forslag om en videre utredning av saken.

Arkitektnytt kommer tilbake med mer fra RS-møtet i NAL.