Nyhet

Satser på teknologi i krisetid

To nyansettelser hos LPO skal styrke teknologisatsingen ved kontoret. – Teknologien har gjort oss mer robuste og handlekraftige, sier daglig leder Tom Sletner.


LPO bruker BIM-teknologi som primært designverktøy, noe som gjør det mulig å samarbeide på tvers av fagmiljøer, og gi innsyn og åpenhet i prosjekteringen for eksterne interessenter som byggherrer, brukere, rådgivende og utførende, heter det på kontorets hjemmesider. Illustrasjon: LPO

Meenu Gupta og Asbjørn Olav Syverhuset er LPO Arkitekters nyeste ansettelser. Begge ansettelsene skjer for å styrke teknologisatsingen ved kontoret. 

– Dette er ikke en respons på krisetid. Dette var ansettelser som egentlig ble gjort like før krisen og handler om at LPO har en lang historie med å være i forkant av teknologiutviklingen, sier Tom Sletner, daglig leder i LPO.

– Det er viktig at vi som bransje er opptatt av å signalisere en positiv holdning til omverden, sier Tom Sletner, daglig leder i LPO. Foto: LPO

Gode nyheter

For Sletner er ansettelsene derfor en måte å vise at det også kommer positive nyheter fra en bransje som delvis har slitt gjennom koronakrisen. 

– At vi gjennomfører disse planlagte ansettelsene viser at vi er blant de heldige. Vi har foreløpig  ikke hatt et stort fall i oppdragsmengde og kan derfor forsette etter planen. Også er det en måte å vise at, dersom man har muligheten til det, er det viktig å holde blikket langt fremover gjennom slike kriser. 

– Er dette en gladsak i en litt vanskelig vår? 

– Ja, det er en gladsak. Men koronasituasjonen er jo ikke over. Det vi kan si er at det gikk bra gjennom den første fasen av lockdown. Også er det viktig at vi som bransje er opptatt av å signalisere en positiv holdning til omverden.

Meenu Gupta har tittelen BIM-strateg hos LPO. Foto: LPO

Ny tid, nye verktøy

Gupta har fått tittelen BIM-strateg hos LPO. Hun kommer fra internasjonal arkitektpraksis og har blant annet jobbet med implementering av BIM-rutiner (BIM - Bygnings Informasjons Modellering red. anm.) for amerikanske Bechtel Group Inc. 

– Meenu er ansatt for å effektivisere måten vi jobber med BIM på, blant annet for at vi kan bruke en større andel av tiden vår på kjernefaglig, kreativt arbeid, forklarer Sletner. 

Syverhuset er ansatt ved LPOs Lillehammerkontor og vil jobbe med parametrisk modellering og generativ optimalisering for alle LPOs prosjekter.

– Vi har jobbet med tradisjonell 3D-modellering og BIM-prosjektering i over 20 år. Vi ser at vi nå har behov for å utvikle kompetanse på flere supplerende verktøy – for å håndtere de ulike oppgavene våre på best mulig måte.

Asbjørn Olav Syverhuset skal jobbe med jobbe med parametrisk modellering og generativ optimalisering. Foto: LPO

Mer teknologibevisste 

Nye verktøy, som parametrisk modellering, er viktige i prosjektenes tidligfase, forklarer Sletner. 

– Det er en måte å bruke stordata om eksempelvis ytre påvirkning som støy, vind og solretning, i en tidlig fase i prosjektet. Denne måten å jobbe på gir oss bedre kontroll i formgivningsfasen, og finner løsninger og alternativer på en mer dynamisk måte. 

– Har koronasituasjonen gjort dere bevisste på viktigheten av teknologiutvikling? 

– Ja, absolutt. Som mange andre har vi erfart at teknologien var avgjørende for å holde oss operative gjennom lockdown. Vi hadde allerede  investert mye i teknologi og hadde begynt å bruke Teams og VPN-løsninger flere år før krisen. Erfaringen vår denne våren er at teknologien har ledet oss godt gjennom den første bølgen og gjort oss mer robuste og handlekraftige.