Nyhet

Lyden av byplaner

Hans-Jacob Roald har brukt store deler av karrieren på å dykke ned i historiske byplaner. Nå øser han av sin kunnskap i ny jubileumspodkast om Bergen.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 02/2021
Torgallmenningen ble anlagt som byens paradeplass. Roald beskriver den som «diskré bykunst» hvor «det funksjonelle og estetiske gikk opp i en større enhet». Her bilde fra 1930-tallet. Foto Bergen byarkiv/Reguleringsvesenet

Hvorfor ble Bergen Bergen? For å få svar har vi søkt ly for regnet i vestlandsbyens gater. Inne på Bergen Storsenter møter vi byplanhistoriker Hans-Jacob Roald, aktuell med podkasten «Byplaner i Bergen», som ble lansert i vinter.

– Det fantastiske med Bergen er jo at byen er så konsentrert. Du har så mange lag med utvikling oppå hverandre, sier Roald, som er dosent emeritus på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og forfatter av «Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by» (2015, nyeste utgave).

Uansett hvor vi hadde møtt Roald i Bergen, ville det vært en byplanhistorie å fortelle.

– I Oslo er egenarten byens fragmentering – byutvikling der har historisk betydd byutvidelse. I Bergen er det konstant fokus på sentrum, og historien ligger oppå hverandre og blir med det ikke umiddelbart forståelig.

Polis ved Vågen

På kjøpesenteret hvor vi nå sitter, finner vi spor av den samme lagvise byplanleggingen. I dag er dette godt innenfor sentrums grenser, men vi skal ikke så langt tilbake i byhistorien før vi ville vært utenfor bymurene. Den kompakte byen Bergen, klynget sammen rundt Vågen og Torget, var liten i utstrekning, men likevel Norges største i over 800 år.

– De gamle «polisene» rundt Middelhavet var også små. Likevel har de satt store spor etter seg i historien. Bergen har ikke satt tilsvarende spor, men en viktig likhet er holdning til egen by.

At du har et ord som «bergenser», som blander byen og dens borgere, er tilsvarende det greske polisbegrepet unikt, mener Roald.

– Her var det tydelig byidentitet, ulikt andre byer. Der jeg kommer fra, Ålesund, snakker en om å være sunnmøring, ikke «ålesunder».

Bergen i 950

Podkasten er laget i samarbeid med Anne Sofie Bjelland, høgskolelektor ved HVL, og er et bidrag fra høgskulen til Bergens 950-årsjubileum. I sju episoder går Bjelland og Roald gjennom byens historie, fra grunnleggelsen i 1070 og de mange århundrene som hanseatisk kjøpstad, til bybranner, krig og de mange gjenoppbyggingene.

Podkasten er en jakt på de gode byplanene, inspirasjon fra utlandet og Bergens reise gjennom opp- og nedturer. Sentralt står det faktum at byen Bergen var og er en handelsby.

– Tilgang til Vågen var et «være eller ikke være» for handelsfolket. Derfor fikk en smale rader av pakkhus ned mot sjøen. Mellom disse utviklet det seg system av streter og allmenninger og, på tvers av disse, gater. Denne urgamle strukturen ser du den dag i dag.

Handelens plass i Bergen preger byplanene på godt og vondt.

– Da industrialiseringen slo inn på 1800-tallet, sakket Bergen akterut. Vi hadde ingen elver som kunne brukes til industri. Samtidig hadde vi et rikt borgerskap med begrenset interesse for industri.

Byplanhistoriker Hans-Jacob Roald er aktuell med podkasten «Byplaner i Bergen». Roald er dosent emeritus på Høgskulen på Vestlandet (HVL) og forfatter av «Byplanen. En historie om utviklingen av Bergen by» (2015). Her under innspilling med HVL-kollega Anne Sofie Handal Bjelland. Foto Brian Holmedal

Fra Wien og Barcelona

Bergenserne følte seg så selvsikre at de ikke oppdaget at Christiania etter 1814 ble både større og viktigere.

– Alt gikk på skinner og det var en rik by, både økonomisk og kulturelt. Plutselig hadde en tapt terreng. Det å miste betydning, sliter i sjelen til bergenserne fremdeles.

Lenge fornektet også bergenserne at det trengtes endring.

– Dette er baksiden av polis-tenkningen. Ved to anledninger kom personer med toppkompetanse til byen, men begge ble utstøtt på brutalt vis. Det hersket en slags «dette er vår by, vi kan denne byen best»-mentalitet.

Men så skjer det noe.

– 1850 var et magisk år for byplaner i Europa. Nærmest som et trylleslag får Barcelona, Wien og Paris moderne byplaner. Det lynnedslaget traff også Bergen monumentalt. Da snur handelsstanden i byen. Fra å bli kalt «stillstandsbyen» og «oterkoloni» og hånet i Oslo-pressen, til å plutselig mobilisere en voldsom byutviklingskraft.

Bergen får Norges første vannkraftverk og Norges første byplankonkurranse. Dette er det dypeste paradigmeskiftet Roald har registrert i sin gjennomgang. Det var ingeniører som i utgangspunktet tegnet planene, og Roald mener det bør være interessant for arkitekter å se hvordan ingeniørene forholdt seg til estetikken.

– Det var estetiske motiv som lå bak ingeniørenes valg. Det gikk på orden og harmoni, og det var om å gjøre finne frem til det ideelle kvartalet. Når det var funnet, skulle det gjentas flest mulig ganger. Kvartalsstrukturen er nærmest en blåkopi av San Francisco – identiske kvartal lagt oppover bratte bakker, uten tanke for stigningsforhold.

Internasjonal konkurranse

Roalds favorittgrep blant Bergens byplaner kom etter bybrannen i 1916. For første gang var arkitektene i posisjon og det ble arrangert internasjonal byplankonkurranse.

– I konkurransen vant soleklart det beste alternativet for sentrum – en helhetlig komposisjon med estetiske motiv for romforløp og arkitektoniske uttrykk. Det å bevege seg gjennom byen, skulle gi ulike prospekt og visuelle opplevelser.

Torgallmenningen midt i byen ble anlagt som en plan åpen plass med små innhukk på sidene som ble selvstendige plasser på plassen.

– Det ble diskré bykunst, og det funksjonelle og estetiske gikk opp i en større enhet. Byen skulle uttrykkes i form, ikke en «her kommer jeg»-arkitektur. Det er noe vi har mistet i dag.

Den første helhetlige havneplan for Bergen (1902) i nyere tid, og første plan basert på prognoser. Laget av Sam Eide, kjent for Rjukan kraftverk og kunstgjødsel. Lille Lungegårdsvann, i dag parkområde, er skravert rødt fordi det var, ifølge Roald, «en stinkende pøl, ingen kunne forestille seg som et attraktivt område, med unntak av arkitekter som Einar Oscar Schau, vinner av påfølgende byplankonkurranse». Illustrasjon Arkivet etter Havneingeniøren, Bergen Byarkiv

Oppjaget arkitektur

Og slik fortsetter både Bergens historie og en samtale med Roald. For byplanhistorikeren er det fantastiske med byplanene i Bergen at de viser så mange seksjoner av historien. Det skaper en «helt særegen tidsdybde», sier han, som er interessant også utover Bergens allmenninger.

– Det er de lange linjene i byplanene som er spennende. Både forberedelsen og varigheten av store planer er lang. Innenfor planene har arkitekturen samtidig en mye mer rastløst og oppjaget forhold til seg selv, på jakt etter en samtidsstil. Både i Kvadraturen i Oslo og i kvartalsstrukturen i Bergen finner du derfor mange arkitektoniske stilarter og svar på samtidens estetiske uttrykk innenfor samme plan.

I podkasten beveger Roald seg gradvis nærmere vår egen samtid. Her blir Roald selv også en aktør i historien, etter mange år som arkitekt i Arkitektgruppen Cubus og i Bergen kommune. Det blir rom for diskusjoner om drabantbyutvikling, privatbilisme, moderne fortetting og byutvikling.

– Jeg er usikker på hvor langt jeg skal gå i kommentere fremtidens byplaner, eller om jeg skal overlate det til de yngre arkitektene, byplanleggerne og forfatterne. Min visjon er uansett å løfte frem tung kunnskap som tar lang tid å lage, som en trygg bakgrunnsstemme til den blir avløst av noe nytt.